De Nationale hypotheek garantie (of NHG) is een product van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Deze garantie houdt in dat wanneer een huis flink in waarde daalt en bij verkoop een hypotheek restschuld ontstaat, deze restschuld wordt kwijtgescholden. Hier vindt u onafhankelijke informatie over deze Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bijvoorbeeld over De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning en de voorwaarden die worden gesteld aan de NHG. Weet u bijvoorbeeld al wat het maximale hypotheekbedrag is waarvoor er aanspraak gemaakt kan worden op de NHG? Of welke voorwaarden, zoals een werkgeversverklaring, er worden gesteld?

De nationale hypotheek garantie is een garantie die huizenbezitters kunnen afsluiten voor hun hypotheek. Deze garantie, ook wel bekend als NHG, kan afgesloten worden voor hypotheken tot €350.000. Hiermee worden huiseigenaren beschermd tegen de verkoop van hun huis, wanneer zij de hypotheek niet meer kunnen veroorloven. Er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van de NHG.

De kosten van de Nationale Hypotheek Garantie hangen af van de hoogte van de hypotheek zelf. Zoals al eerder aangegeven, ligt de grens van de NHG op €320.000. Er wordt eenmalig 0,85% van het totale hypotheekbedrag borgtochtprovisie berekend. De kosten voor de NHG zullen dus maximaal €2.720 bedragen. Het voordeel hiervan, is dat je ook gebruik kunt maken van een rentevoordeel dankzij de NHG, omdat de hypotheekverstrekker graag ziet dat klanten een garantie afgesloten hebben.

De Nationale hypotheek garantie is een garantie voor huiseigenaren die opgesteld is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Deze garantie zal helpen bij het afsluiten van een hypotheek, omdat er een aantal voordelen mee verkregen kunnen worden. Nederlandse hypotheekverstrekkers werken liever met huiseigenaren die beschikken over een Nationale hypotheek garantie. Voordat er een NHG verkregen kan worden voor de hypotheek, moet er echter wel aan veel voorwaarden voldaan worden.

De voorwaarden van de NHG

Allereerst moet er gekeken worden naar de hoogte van de hypotheek voor de woning. De NHG kan voor hypotheken tot €320.000 afgesloten worden. Volgend jaar wordt dit verlaagd naar €290.000. Hypotheken die dit bedrag overschrijden, komen dus niet in aanspraak voor deze regeling. De aanvrager van de NHG moet woonachtig zijn in Nederland, en in het bezit zijn van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart. Een Nederlandse verblijfsvergunning is in dit geval ook een valide identificatie voor de NHG. Zoals ook bij hypotheken en leningen, zal er een BKR-toetsing gedaan worden, alvorens er besloten wordt of de NHG afgesloten zal worden. De kosten voor de NHG liggen op 0,7% van het totaalbedrag van de hypotheek. Deze kosten moeten vooraf voldaan worden, en dit is slechts eenmalig. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning kijkt ook naar de bron van inkomsten. Wanneer deze te laag is voor de af te sluiten hypotheek, dan zal er geen NHG afgesloten kunnen worden. In veel gevallen wordt er ook een werkgeversverklaring gevraagd, om de bron van inkomsten te verifiëren. Ook aan de werkgeversverklaring voor de NHG zitten een aantal voorwaarden.

De voordelen.

Aan de NHG zitten flink wat voordelen. Het voordeel hiervan, is dat je ook gebruik kunt maken van een rentevoordeel dankzij de NHG, omdat de hypotheekverstrekker graag ziet dat klanten een garantie afgesloten hebben. Dit betekent voor de hypotheekverstrekker namelijk ook meer zekerheid. Daarbij zijn de kosten voor de Nationale hypotheek garantie ook fiscaal aftrekbaar. Huiseigenaren met deze garantie zullen vaak binnen een tot twee jaar al goedkoper uit zijn, dankzij deze voordelen.

De voorwaarden en regels.

Alvorens men de Nationale hypotheek garantie kan afsluiten, moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld om een eerlijke en duidelijke garantie te kunnen verzekeren. Lees hier meer over de voorwaarden van de Nationale hypotheek garantie.

Maximale hypotheek NHG

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten, dan zult u met veel factoren te maken krijgen. Het verstrekt krijgen van een groot bedrag aan hypotheek is de laatste jaren namelijk steeds lastiger geworden. Het maximale hypotheekbedrag voor uw toekomstige woning is dan ook de laatste jaren lager uitgevallen. Ook dankzij de Nationale hypotheek garantie worden deze bedragen strikter. Toch kan er ook genoten worden van voordelen met de NHG.

Als u een Nationale Hypotheek Garantie afsluit voor uw hypotheek, dan krijgt u bescherming van het verkopen van uw woning in slechte tijden. Het kan voorkomen dat het financieel wat minder gaat in de toekomst, en met de NHG dekt u zich in. De voorwaarden van de NHG stellen daarnaast ook dat het hypotheekbedrag niet te hoog mag zijn. Er zit namelijk een grens aan de hoogte van de hypotheek, tot waar de NHG bescherming kan bieden.

De grens van de NHG

De huidige grens van de nationale hypotheek garantie bedraagt €320.000. Dit is bijgesteld sinds vorig jaar, toen het nog €350.000 was. Nu is de grens van de NHG bijgesteld tot €290.000, en volgend jaar wordt dit verlaagd tot €265.000. De huidige kosten van de Nationale hypotheek garantie bedragen 0,85% van het totale hypotheekbedrag, tot aan de grens. Wanneer een hypotheek boven deze grens uitkomt, dan zal er geen garantie afgesloten kunnen worden. Voor de komende jaren staat dit percentage vast. Dit percentage is recentelijk verhoogd. De maximale kosten voor de Nationale hypotheek garantie zullen dus neerkomen op 0,85% van €320.000 in 2013, wat neerkomt op €2.720.

Restschuld op uw hypotheek

Enkele jaren geleden zijn de huizenprijzen flink gedaald. Het kan nu voorkomen dat, wanneer een huis verkocht wordt, er een hypotheek restschuld ontstaat. Dit houdt in dat de verkoopprijs van het huis flink lager is dan de hypotheek. Er ontstaat dus een gat, omdat er een groot bedrag mist. Deze restschuld moet echter wel terugbetaald worden. Wanneer er echter spraken is van de Nationale hypotheek garantie (NHG) wordt deze restschuld kwijtgescholden door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Rekenvoorbeeld van de hypotheek restschuld

Stelt u voor dat u de hypotheek van uw huis jaren geleden voor €250.000 heeft afgesloten. U wilt gaan verhuizen, maar heeft moeite om uw huis voor een dergelijk bedrag te verkopen. Uiteindelijk gaat u akkoord met een verkoopprijs van €215.000. U heeft op dit moment een restschuld van €250.000 – €215.000 = €35.000. Deze restschuld moet afbetaald worden. Indien u een Nationale hypotheek garantie heeft afgesloten over uw hypotheek, hoeft u echter helemaal niets te betalen, omdat uw hypotheek restschuld hierdoor kwijtgescholden wordt.

Aflosvrije hypotheek restschuld

Indien u een aflosvrije hypotheek heeft afgesloten voor uw woning, dan zal er in veel gevallen ook spraken zijn van een restschuld aan het eind van de looptijd. De looptijd van een dergelijke hypotheek is vaak 30 jaar, dus het zal niet snel voorkomen. Tijdens deze looptijd lost u geen hypotheek af, waardoor er aan het eind een verschil kan ontstaan tussen de begin- en eindstand van de hypotheek. Vaak kunt u ook in deze omstandigheden gebruik maken van de regels van de Nationale hypotheek garantie.

Werkgeversverklaring voor aanvagen NHG

De Nationale hypotheek garantie, een product van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, kent veel voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Een van deze voorwaarden is het aangeven van de bron van inkomsten. Wanneer deze bron van inkomsten een baan betreft, dan moet er een werkgeversverklaring ingeleverd worden. Deze werkgeversverklaring moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen, om als erkend document gebruikt te mogen worden.

Voorwaarden van de Werkgeversverklaring voor de NHG

  • De werkgever zelf mag als enige de verklaring ondertekenen. Heeft u meerdere werkgevers, dan mag u nog steeds slechts één werkgever gebruiken voor het ondertekenen.
  • Alle informatie die op het document is ingevuld, zoals bedragen, adresgegevens, geboortedata, et cetera, dient correct te zijn. Zo moeten de adresgegevens correct overgenomen worden en overeenstemmen met de adresgegevens die weergeven en ingevuld staan op de salarisstroken.
  • Mochten er komende tijd veranderingen in het werkcontract gemaakt worden, dan moet dit ook aangegeven worden in het document. Veranderingen met betrekking tot salaris, contractduur en dergelijke feiten moeten ook meegenomen worden in het document.
  • De aangegeven bedragen met betrekking tot loon moeten allen opgeteld overeenstemmen met het brutosalaris dat over een bepaalde periode is verkregen. Indien er verschillen zitten in deze gegevens, dan moeten deze toegelicht worden door de werkgever. Dit moet in het document gedaan worden. Uiteraard moet ook dit ondertekend worden door de werkgever zelf.
  • Toeslagen, zoals de vakantietoeslag, en bonussen, zoals de dertiende maand, dienen apart aangegeven te worden in de werkgeversverklaring voor de NHG. Speciale premies, zoals een omzetpremie of prestatiepremie, moeten ook apart aangegeven worden in het document.
  • Onderaan het document moet de handtekening van de werkgever in kwestie komen te staan. Er moet ook gebruikgemaakt worden van een filiaalstempel, om de werkgeversverklaring officieel te maken.