Hypotheekrente

De hypotheekrente verwachting is erg belangrijk wanneer je een eigen huis wilt gaan kopen. Een eigen huis kun je meestal niet helemaal zelf betalen en daarom moet er een hypothecaire lening of BKR hypotheek voor afgesloten worden. Dit is een lening met het huis als onderpand. De bank of andere financiële instelling loopt erg veel risico door het uitlenen van zulke grote bedragen en daarom dient het onroerend goed als onderpand. Mocht de hypotheekgever (degene die leent) de hypotheek niet meer kunnen opbrengen, dan is het huis voor de hypotheeknemer (de bank of financiële instelling).

Hypotheekrente stijging

Over het bedrag dat met een hypotheek geleend wordt, moet rente betaald worden. De hoogte van de rente kan verschillen per financiële instelling, per hypotheek, per leenbedrag en per periode. Hypotheekrente verwachting is daarom een fenomeen dat veel eigen huis bezitters bezighoudt, want de hypotheekrente is van invloed op de maandlasten van de hypotheekgever. Bovendien is de hypotheekrente ook van invloed op de huizenprijzen op de markt.

Als de hypotheekrente hoog is, daalt de vraag naar onroerend goed waardoor de huizenprijzen dalen. Het risico dat hypotheekgevers hun maandlasten niet meer kunnen betalen wordt in zo’n geval groter. Er komen dan meer huizen op de markt, waardoor de prijzen ook weer dalen.

Hypotheekrente daling

Als de hypotheekrente daalt, dalen de maandlasten van mensen die een hypotheek hebben. Het is in zo’n geval gemakkelijker om een hypotheek te betalen waardoor de vraag op de huizenmarkt stijgt. Huizen worden dan schaarser waardoor de huizenprijzen stijgen. Als de hypotheekrente verwachting is dat de rente zal dalen heeft dit ook effect op de daling of stijging van de hypotheekrente.

Prognose hypotheekrente

Wat is de hypotheekrente verwachting? Gaat de hypotheekrente dalen of juist stijgen? Deze vraag houdt velen in zijn greep. De prognose van de hypotheekrente wordt gevormd door alle meningen van economische experts samen. De hypotheekrente stand is afhankelijk van de marktrente, de onroerend goed markt en de stand van de economie en hierover doen verschillende experts voorspellingen. Deze zijn op hun beurt dan ook weer van invloed op de veranderingen van de hypotheekrente.

Verwachting hypotheekrente

De rentestand op de markt is van invloed op de hypotheekrente verwachting. Banken lenen namelijk geld van andere financiële instellingen om vervolgens dat geld weer uit te lenen voor bijvoorbeeld hypotheken. Als de rente die de banken voor het lenen van dat geld moeten betalen hoog is, wordt de rente voor de hypothecaire lening ook hoger. De rente op de markt is dus een belangrijke factor in de hypotheekrente verwachting.

Prognose hypotheekrente.

Hypotheekrente-verwachting-1

De prognose van de hypotheekrente is interessant, omdat de rente die over hypotheken betaald moet worden verschillende vormen kan hebben. Zo kan een hypotheek een vaste rente, een variabele rente of een mengvorm van deze twee rentevormen hebben. Om te weten voor welke vorm je moet kiezen, is het van belang de hypotheekrente verwachting in de gaten te houden. Als je eenmaal een hypotheek hebt, kun je deze ook oversluiten tegen een andere hypotheekvorm. Om te weten wat het voordeligst is, moet de hypotheekrente prognose dan ook in de gaten worden gehouden.

De hypotheekrente trend geeft aan of de rente daalt of stijgt over een langere periode. De hypotheekrente trend is dus meer dan alleen de actuele rentestanden of de hypotheekrente verwachting het is een voorspelling of een vaststelling van de hypotheekrente over een langere tijd. Aan de hand van de hypotheekrente trend doen experts en financiële instellingen voorspellingen met betrekking tot de hypotheekrente. Als er sprake is van een dalende trend geven zij aan of de hypotheekrente verder zal dalen of dat er juist een stijgende hypotheekrente trend aan zit te komen. De hypotheekrente verwachting heeft dus alles te maken met de hypotheekrente trend.

Veranderingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

  • Meningen van economische experts
  • Economische omstandigheden
  • Huizenprijzen
  • Marktrente

 

Actuele hypotheekrente

De actuele hypotheekrente moet in de gaten gehouden worden wanneer je van plan bent een hypotheek af te sluiten of over te sluiten. Om zo laag mogelijke maandlasten te hebben moet de actuele hypotheekrente laag zijn. De hypotheekrente verandert erg snel en daarom zijn uitspraken over de huidige hypotheekrente al gauw verouderd. Omdat de hypotheekrente voortdurend in beweging is, is het ook verstandig om naast de huidige hypotheekrentestanden ook de hypotheekrente verwachting in de gaten te houden. Als er wordt verwacht dat de hypotheekrente nog verder zal dalen, kan er beter nog even gewacht worden met het afsluiten van een hypotheek. Als de hypotheekverwachting luidt dat de rente zal gaan stijgen, is het verstandig om juist wel direct een hypotheek af te sluiten.

Variabele of vaste hypotheekrente

De actuele hypotheekrente is erg belangrijk voor degenen met een hypotheek met variabele rente. De hypotheekrente wordt bij deze rentevorm na een bepaalde termijn opnieuw vastgesteld aan de hand van de rente op de markt. Een hypotheek met variabele rente is de afgelopen jaren erg in trek geweest, omdat er sprake was van een dalende trend in de hypotheekrente. Als de rentestand laag is en de hypotheekrente verwachting geeft aan dat de daling zal doorzetten, is een hypotheek met variabele rente voordelig. Als je een hypotheek met variabele rente overweegt moet je echter wel goed beseffen dat dit ook risico’s met zich meebrengt. De marktrente kan namelijk ook stijgen en dan wordt de hypotheekrente over de variabele hypotheek naar boven bijgesteld. Dit betekent dat je hogere maandlasten zult krijgen. Je moet dus wel genoeg inkomsten hebben om dit soort schommelingen in de hypotheekrente op te kunnen vangen.

Bij een hypotheek met vaste rente is het ook erg belangrijk de hypotheekrente verwachtingen en de actuele hypotheekrente in de gaten te houden. Bij vaste hypotheekrente ligt de rente over de hypotheek, zoals de naam al doet vermoeden, over de gehele looptijd van de hypotheek vast. Om zo laag mogelijke maandlasten te hebben is het van belang dat deze vaste rente dus laag is. Een hypotheek met vaste rente kan het best worden afgesloten wanneer de actuele hypotheekrente laag is en als de hypotheekrente verwachting niet aangeeft dat de rente nog verder zal dalen. Als de rente nog verder zal dalen, kun je nog beter even wachten met het afsluiten van de hypotheek.

Hypotheek met vaste rente

Bij een hypotheek met vaste rente is de rente voor de gehele looptijd van de hypotheek gelijk. Het is dus verstandig om een hypotheek met vaste rente af te sluiten in een periode met een lage rentestand. Hiervoor moet de verwachting van de hypotheekrente dus in de gaten worden gehouden.Bij hypotheken met vaste rente wordt er ook gewerkt met de zogenaamde rentevaste periode. Dit betekent dat de rente die voor de hypotheek betaald wordt voor een bepaalde termijn vast zal liggen. Om deze periode vast te stellen, is het ook erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de hypotheekrente verwachting op de korte en de lange termijn.

Hypotheek met variabele rente

Een variabele rente houdt in dat de hypotheekrente mee verandert met de marktrente. Bij een hypotheek met variabele rente is het risico dat de rente stijgt dus van toepassing. Als de hypotheekrente stijgt, stijgen de maandlasten voor de hypotheek in kwestie. Er zijn ook hypotheekvormen waarbij de rente eerst een periode vast is en daarna variabel. Het is ook mogelijk om een hypotheek met variabele rente over te sluiten. Je kunt er dan voor kiezen de hypotheek in te wisselen voor een hypotheek met vaste rente. Dit is natuurlijk alleen aantrekkelijk in een periode met lage hypotheekrente. Hiervoor moet de hypotheekrente dus weer in de gaten gehouden worden.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is ook van invloed op de hypotheekrente verwachting. De hypotheekrenteaftrek is een overheidsmaatregel om het kopen van een eigen huis te bevorderen. Eigen huis bezitters kunnen met de hypotheekrenteaftrek een deel van de kosten voor de hypotheek aftrekken van de belasting. De hypotheekrenteaftrek bestaat sinds 1893, al is het door de jaren heen wel wat aangepast. Sinds 2001 mag de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar worden toegepast. Wijzigingen in de regeling voor de hypotheekrenteaftrek hebben invloed op de vraag naar hypotheken en dit is weer van invloed op de hypotheekrente verwachting.