Hypotheek voor starters

De woningprijzen zijn de laatste jaren de pan uit gerezen. In enkele jaren tijd zijn de prijzen van de huizen fors gestegen.  Door deze flinke prijsstijgingen is het moeilijker geworden voor starters om een eigen woning te kopen. De overheid heeft, om het toch mogelijk te maken voor starters om een huis te kopen, een aantal regelingen in het leven geroepen. Ook kunt u in aanmerking komen voor subsidies bij de aankoop van een eigen woning.  

Wij informeren u over over de volgende regelingen:

  • Koopsubisidie
  • Koopgarant regeling
  • Nationale Hypotheek Garantie(NHG)

Als u voor het eerst een woning wilt kopen, kan het zijn dat u op basis van uw inkomen niet voldoende kunt lenen voor de woning die u op het oog heeft. Wellicht komt u in aanmerking voor een Starterslening. De Starterslening kan dan het eventuele tekort aanvullen zodat u de woning wel kunt kopen.

Wat is een starterslening?

de starterslening
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.De Starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar gaat u wél rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze her toets zijn kosten verbonden.

Voorwaarden

De Starterslening  is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen. De Starterslening is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leen som en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar naarmate u meer verdient, zal de Starterslening minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom.

Algemene voorwaarden.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een Starterslening verschillen per gemeente. Het is hierdoor heel moeilijk om in algemene termen aan te geven wanneer u in aanmerking komt voor een Starterslening. Onze adviseurs kunnen tijdens een bezoek aan u, alles vertellen over uw mogelijkheden. Mocht u niet in aanmerking komen voor een Starterslening, dan is het overigens best mogelijk dat u in aanmerking komt voor Koopsubsidie. Hiervoor kunt u terecht op onze site www.koopsubsidiehulp.nl

NHG-startershypotheek

De Nationale Hypotheek Garantie, kortweg ook NHG genoemd is met name voor starters interessant. In dit artikel leest u meer over de voordelen van de NHG.

Wat is NHG?
Door middel van de Nationale Hypotheek Garantie kunt u op een verantwoorde, veilige en voordelige hypotheek afsluiten. Deze hypotheek kunt u dan gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een woning. Bovendien kunt u met behulp van de NHG honderden euro’s besparen per jaar.

Veilig
Wanneer u een schuld geprobeerd heeft te beperken, is het mogelijk dat het Waarborgfonds uw schuld kwijt scheld bij een gedwongen verkoop. Deze optie wordt u geboden als u in een probleemsituatie bent gekomen buiten uw schuld om. Er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor u in de problemen bent gekomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn werkloosheid, een scheiding of arbeidsongeschiktheid raken.

Verantwoord
Om voor de NHG in aanmerking te komen moet u voldoen aan de inkomensnorm zoals deze door het NIBUD zijn vastgelegd.  Bij de inkomensnorm wordt gekeken hoeveel u aan woonlasten kunt besteden. Dit wordt berekent aan de hand van een bepaald percentage van het inkomen.  Zo wordt gewaarborgt dat u niet teveel leent. Zo houd u voldoende geld over voor dagelijkse boodschappen.

Voordelig
Met behulp van de Nationale Hypotheek Garantie betaald u hypotheekrente die lager is. Dit komt omdat de bank dan meer zekerheid heeft de hypotheek terug te ontvangen. Het risico is dan lager voor de bank waardoor u een lagere hypotheekrente kunt bedingen. De korting op de hypotheekrente kan tot maximaal 0,8% oplopen. Dit kan in de enkele honderden euro’s per jaar belopen.

De kosten voor het afsluiten van de NHG is eenmaling 0,45% van het totale hypotheekbedrag. De kosten die u maakt om de NHG te krijgen zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. De terugverdientijd van de NHG is gemiddeld één jaar. Dit komt door het rentevoordeel.

Alle kosten die u moet maken voor de aan te kopen kunt u volledig meefinancieren. Dit wil zeggen dat u de kosten voor de makelaar, het taxatierapport, de notaris of voor een eventuele verbouwing ook in uw hypotheek kunt opnemen. Mocht u een verbouwing willen financieren dan kunt u in bepaalde situaties ook de NHG aanvragen.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen draagt zorgt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Het doel van deze stichting is het bevorderen van het eigen woningbezit. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Starterslening? Doe dan de Startersleningcheck!