WOZ waarde opvragenWOZ is de afkorting van Wet Waardering Onroerende zaken. Indien u huiseigenaar bent, dan is de WOZ waarde opvragen voor u belangrijk, omdat hierop een aantal belastingen en heffingen worden gebaseerd. Huurt u een woning, dan is de waarde niet direct van belang voor u. Echter zijn er plannen om in 2016 de huurprijs van een woning te baseren op deze waarde van die woning, namelijk 4,5% van de WOZ-waarde als maximale huur. Goedkeuring van deze plannen door de Eerste en Tweede kamer laat echter nog op zich wachten.

De WOZ waarde van uw woning is feitelijk de geschatte waarde van uw woning ten tijde van de jaarlijkse waardepeildatum. De waarde geldt per 1 januari een jaar eerder, dus de waardepeildatum van uw huis in 2016 is 1 januari 2015. Elk jaar zo rond januari/februari ontvangt u als huiseigenaar een WOZ-beschikking, welke door de gemeente is opgesteld. Indien u deze niet meer voorhanden heeft kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw gemeente. De gemeente baseert de geschatte waarde van uw woning op oppervlakte, ligging en kenmerken binnen en buiten de woning.

Controleer de bepaling van de WOZ waarde van uw woning

De WOZ waarde opvragen is van belang omdat hierop verschillende heffingen en belastingen worden gebaseerd. Tevens wordt de WOZ waarde gebruikt om de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting, watersysteemheffing, eigenwoning-fortrait en de erf- of schenkbelasting te berekenen. Hoe hoger de WOZ waarde van uw huis, hoe meer belasting u dient te betalen. Vanzelfsprekend is het daarom van belang dat u de bepaling van de WOZ waarde van uw woning goed controleert. Indien deze niet juist is berekend door uw gemeente, wat geregeld voorkomt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële situatie met betrekking tot heffingen en belastingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u teveel betaalt op basis van een onjuiste bepaling van de WOZ waarde van uw woning. U krijgt de WOZ waarde bepaling van uw gemeente. Bent u die kwijt, dan kunt u de WOZ waarde opvragen op andere wijzen. Daarover leest u onderaan deze pagina meer.

WOZ waarde kan per jaar verschillen

Uw gemeente taxeert een aantal woningen binnen een bepaalde postcodegebied en alle vergelijkbare woningen ontvangen dezelfde WOW waarde als die van de getaxeerde woningen. Elk jaar rond januari/februari ontvangt u van uw gemeente de WOZ beschikking, welke bestaat uit de berekening van de WOZ waarde en het taxatierapport. Afhankelijk van de woningmarkt kan de waarde per jaar verschillen. Als de prijzen van huizen dalen, dan daalt tevens de WOZ waarde.

Hoe hoger de WOZ waarde van uw huis, des te meer belasting u betaalt. De WOZ beschikking die u van de gemeente ontvangt dient u goed te bewaren. U heeft de WOZ waarde namelijk nodig wanneer u aangifte doet bij de belastingdienst, naast een aantal andere zaken. U kan de WOZ waarde terugvinden in uw eigen administratie. U krijgt van de gemeente jaarlijks een taxatierapport en de WOZ beschikking.

Indien u deze kwijt bent, niet heeft ontvangen door bijvoorbeeld verhuizing of niet meer voorhanden heeft dan kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw eigen gemeente, doorgaans met uw DigiD. Of u kunt inloggen bij MijnOverheid.nl en daar de WOZ waarde opvragen. Een global overzicht van de huidige WOZ waarde kunt u tevens opvragen bij het kadaster. U betaalt hier €14,95 om een Koopsom Datum en WOZ overzicht van uw woning op te vragen. Na uw betaling ontvangt u per e-mail direct de meest actuele gegevens.

Bezwaar indienen

Het kan zijn dat u vindt dat uw de WOZ waarde van uw huis te hoog is gewaardeerd, waardoor u onterecht te zwaar wordt belast. In dat geval kan u bezwaar aantekenen. De gegevens van het kadaster heeft u in dat geval nodig. Indien de gemeente uw bezwaar afwijst, dan blijft uw WOZ waarde gelijk. Wanneer het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, dan wordt de WOZ waarde van uw woning bijgesteld.

U kan een globaal overzicht van uw huidige WOZ waarde opvragen met de Woningwaardecalculator van het kadaster. Deze WOZ waarde kunt u vergelijken met de WOZ waarde in de ontvangen beschikking. De Woningwaardecalculator geeft u een indicatie op basis van prijsontwikkelingen van woningen in uw provincie.

Tevens kunt u de WOZ waarde van huis vergelijken met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dit kunt u doen met de Koopsominformatie van het Kadaster. Dit geeft u een nauwkeuriger beeld dan de Woningwaardecalculator. Voor €24,95 kunt u tevens een uitgebreid taxatierapport opvragen bij kadasterdata.nl. U ontvangt hierbij tevens een model bezwaarbrief waarmee u bezwaar kan indienen.