Steeds meer huizen kopers vergissen zich in de totale uiteindelijke kosten van hun nieuwe woning en krijgen daardoor de financiering niet rond.

Dit komt volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) niet uitsluitend door de stijgende huizen prijzen, maar eveneens door de explosief gestegen overheids belastingen. De hypotheek zelf maakt op dit moment zelfs nog maar 51 procent uit van de totale woonlasten. Het overige gedeelte bestaat uit de diverse belastingen en de energiekosten. Bij het berekenen van hun maximale hypotheek houden huizenkopers hier veelal geen rekening mee.

De onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, reinigingsheffing, waterschapslasten, het eigen woning forfait en de energie kosten bedragen inmiddels maar liefst 49 procent van de totale maandelijkse rekening.

Roeland Kimman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt dan ook dat er veel meer potentiële kopers nodig zijn om een huis verkocht te krijgen dan voorheen het geval was. “Bij een nieuwbouwproject van honderd huizen waren rond de tweehonderd geïnteresseerden genoeg om alle panden kwijt te raken. Omdat de verkoop steeds vaker vastloopt op de financiering zijn er inmiddels vierhonderd potentiële kopers nodig om zo’n wijk te verkopen.”

Geen reserves
Nietsvermoedend schrijven vooral starters zich in voor nieuwbouw woningen en nemen vervolgens de hoogst mogelijke hypotheek. “Steeds minder mensen sparen nog, dus als ze vervolgens in de problemen komen hebben ze geen reserves om de hogere kosten te compenseren”, zo zegt Kimman.

De belastingen voor huiseigenaren zijn gedeeltelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde van het huis en deze is de laatste tijd flink gestegen. Gemeenten moeten volgens Kimman dan ook veel zorgvuldiger te werk gaan bij het bepalen van de uiteindelijke WOZ-waarde. “Ze nemen één referentiepand en baseren daar de waarde van alle woningen in de straat op. In veel gevallen heeft de gemeente onjuiste of onvolledige informatie over woningen.” 40 Procent van de bezwaren tegen de WOZ-waarde is in de afgelopen jaren door de gemeente gehonoreerd.

Melkkoe
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat aan de gemeenten zelf niet veel te verwijten is aangezien de stijging van de woonlasten voor 79 procent naar het Rijk gaat en maar voor 14 procent naar de gemeenten zelf. De waterschappen krijgen de resterende 7 procent van de verhoging. Volgens de VNG zijn de gestegen huizenprijzen de oorzaak van de verhoging. Gemeenten gebruiken de heffing volgens hen in ieder geval zeker niet als ‘melkkoe’.

De huizenprijzen  zijn in het eerste kwartaal van 2016 maar liefst 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2015. Hiertegenover staat echter dat het aantal woningen dat verkocht werd maar liefst 8 procent lager ligt dan vorig jaar. Nog nooit hebben er zoveel woningen te koop gestaan: 100.000. Dit zijn er maar liefst 28.000 meer dan vijf jaar geleden !

Vraag: Heeft u problemen ondervonden als gevolg van de hogere woonlasten ? Heeft u tips voor een goede berekening om de uiteindelijke maandelijkse kosten te bepalen ? Denkt u dat het een langdurig(er) effect zal hebben op de hypotheek tarieven? We horen graag van u !