Als je in Nederland een woning koopt met een koopsom lager dan € 214.285 kan je een hypotheek garantie aanvragen. Deze garantie heeft officieel NHG (Nationale hypotheek garantie ) Anders dan de naam doet vermoeden is deze garantie niet voor u maar voor de geldverstrekker. Toch kan deze garantie u geld opleveren.

Deze garantie heeft als doel de geldverstrekker te beschermen bij gedwongen verkoop van uw woning. Die gedwongen verkoop is meestal veroorzaakt door betalingsachterstand. Bij gedwongen verkoop (ook wel executie verkoop) levert een woning minder geld op dan bij vrije verkoop. Hierdoor zou er zelfs na de executie verkoop nog een schuld kunnen overblijven waar de bank mee blijft zitten. Dit risico verekent de geldverstrekker in de rente die hij u laat betalen.

Wanneer u echter een hypotheek garantie aanvraagt betaald u een eenmalig bedrag aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen waarna zij dit risico overnemen van de bank. De bank loopt door deze garantie minder risico en beloont u met een rente korting die kan oplopen tot 0,3% . Bij de aanvraag van de garantie dient u wel rekening te houden met een aantal eisen die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt. De koopsom van de woning mag bijvoorbeeld niet meer zijn dan euro 214.285,- en de totale kosten mogen niet meer zijn dan euro 240.000,-.

Daarnaast dient u alles boven de 50% van de waarde van de woning af te dekken door middel van een spaarverzekering of levensverzekering. Ook moet u er voor instaan dat u alles er aan doet om de restschuld te beperken. Als achteraf blijkt dat u dit niet heeft gedaan kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen beslissen om u aansprakelijk te stellen voor het verlies en zal dus alsnog het bedrag bij u gaan verhalen.