woningontruiming

Verhuizen naar een nieuwe woning is een hele klus. Het gaat vaak niet alleen om het verhuizen van alle spullen, maar daarnaast ook nog eens om het opruimen en schoonmaken van de oude woning. Eigenlijk van de nieuwe woning voordat je erin gaat wonen en de oude woning als je deze verlaat. Het kan allemaal wat teveel worden. Helemaal als er weinig hulp is of wanneer je weinig tijd hebt. Het is dan goed om een bedrijf in te schakelen voor de woningontruiming. Ze kunnen het hele huis leeghalen en alles wat je niet mee wilt nemen gooien ze voor je weg. Daarnaast zorgen ze voor een schone oplevering van het oude huis. Wel zo netjes voor de volgende bewoners.

Soepel verhuizen.

Het verhuizen begint bij het inpakken van de dozen en het uit elkaar halen van de meubels. Gaandeweg ontdek je welke spullen eigenlijk niet mee hoeven naar het nieuwe huis. Soms kunnen meubels te groot zijn of passen ze niet bij het nieuwe interieur. Het is dan goed om ze op marktplaats.nl te zetten of weg te geven. Als niemand ze wil hebben dan zullen ze naar de stort moeten gaan. Als je zelf de verhuizing gaat doen dan is het belangrijk om een goed team te hebben. Vraag vrienden en familie om je te helpen.

Alles slim inpakken.

Op het moment dat er spullen in een doos gaan is het belangrijk om erop te zetten wat erin zit. Schrijf daarnaast ook de nieuwe locatie op in het nieuwe huis. Wanneer de dozen uit de verhuiswagen komen kunnen ze rechtstreeks naar de juiste plek. Uitladen om het uitladen lijkt snel te gaan. Uiteindelijk heb je echter iedere doos meerdere keren in de hand en kost het nog veel tijd. Het is beter om dit te voorkomen.

Als je financieel je zaken op orde hebt, dan is het nu een aantrekkelijke tijd om een woning kopen Nederland. Er staan veel woningen te koop, dus je hebt een overvloed aan keuze. Een woning kopen Nederland is nu ook aantrekkelijk doordat er zoveel keuze is- je hebt een sterke positie als koper.

Wat doe je eerst?

Eerst ga je kijken wat financieel ervoor staat- wat kun je lenen en bij welke geldverstrekker zou je terecht kunnen. Aan welke soort hypotheek geef je de voorkeur of wat past het beste bij jouw persoonlijke situatie? Als je dit scherp hebt kun je door naar de volgende stap: op zoek naar woningen te koop in de regio waar je wilt wonen.

Ga online zoeken.

Op zoek naar woningen te koop kun je zeker online doen, vanuit het gemak en comfort van je eigen woning. Er zijn sites zoals http://www.funda.nl, http://www.vbo.nl, http://www.lmv.nl en nog veel meer sites. Het grote voordeel van online op zoek gaan naar woningen te koop is dat je goed kunt vergelijken, en op een kaart kunt zien of de woning gunstig ligt. Ook kun je heel eenvoudig zien of er andere woningen te koop zijn in die buurt, en prijzen vergelijken. Vergeet echter niet dat makelaars de woning natuurlijk heel voordelig op de gevoelige plaat zetten, en dat woningen er op het internet vaak beter en mooier uitzien als dat ze daadwerkelijk zijn. Ga dus altijd een woning bekijken voordat je een bod uitbrengt.

De woning bezichtigen.

Een huis kopen doe je niet zonder dat je het gezien hebt. Als je dus een leuke passende woning gevonden hebt, maak dan een afspraak met de betreffende makelaar om het te gaan bekijken. Laat je tijdens het bezichtigen niet al te veel afleiden door de makelaar, maar neem goed de sfeer in je op en maak foto’s. Als je rare plekken op het plafond of de muur ziet dan kun je hier rustig naar informeren bij de makelaar.

De waarde van de woning berekenen.

Voordat je een bod uitbrengt op een huis is het belangrijk te weten wat de waarde ervan is. Ga dus naar het kadaster of raadpleeg een van de websites waarop je de waarde woning kunt berekenen.

Is taxatie hetzelfde als verkoopwaarde?

In de taxatie wordt een indicatie gegeven van de vrije verkoopwaarde. Hiermee is echter niet gezegd dat taxatie ook verkoopwaarde is. Wie het begrip vrije verkoopwaarde opzoekt zal het volgende tegenkomen: “Onder ‘vrije verkoopwaarde’ wordt verstaan, de prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.”

De taxatie.

Bij een taxatie wordt de vrije verkoopwaarde van de woning geschat door een deskundige. Hierbij worden een aantal factoren in overweging genomen: het type huis, de grootte van het huis, de staat c.q. onderhoud van het huis en de ligging van de woning. Wanneer je een bestaande woning wilt kopen moet je deze woning laten taxeren om een hypotheek te kunnen krijgen. Deze taxatie moet worden uitgevoerd door een specialist (taxateur) die verder niet betrokken is bij de verkoop of koop van de woning. De kosten van een taxatie zijn fiscaal aftrekbaar en voor rekening van de koper. De taxatie geeft een indicatie van wat de vrije verkoopwaarde van je woning zou kunnen zijn, en eveneens wat de executiewaarde zou zijn als je de woning gedwongen zou moeten verkopen. De vlieger dat taxatie ook verkoopwaarde is gaat niet helemaal op, maar het kan wel gezegd worden dat een goede indicatie taxatie ook verkoopwaarde gegeven wordt.

De laatste stap: een bod uitbrengen op de woning.

Als je alle financiën op orde hebt, en je weet zeker dat dit huis kopen wilt, dan moet je een bod gaan uitbrengen. Dit kun je op twee manieren doen. Je kunt een bod uitbrengen waar je niet meer van afwijkt, of je onderhandelt over de prijs. Laat je door de makelaar en notaris goed voorlichten over wat er in het koopcontract opgenomen moet worden. Een woning kopen Nederland is leuk, spannend en gemakkelijk als je weet wat je moet doen. Een woning kopen Nederland is in deze tijd erg aantrekkelijk.

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)?

Iedereen die een huis in bezit krijgt via erfenis of een woning koopt krijgt hier vroeger of later mee van doen: de wet waardering onroerende zaken. Met deze wet waardering onroerende zaken (ook wel Wet WOZ genoemd) wordt vanuit de overheid gereguleerd dat alle gemeenten in Nederland elk jaar (in januari of februari) de waarde van onroerende goederen binnen hun gemeentegrenzen taxeren. Deze vastgestelde WOZ waarde wordt vervolgens doorgegeven aan de overheid en hierna door verschillende overheidsinstanties gebruikt bij het vaststellen en heffen van belastingen (zie hieronder). In 2010 hebben huiseigenaren in januari en februari de vaststelling van de WOZ waarde mogen ontvangen via een beschikking en hier kunnen ook de afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolrecht op gevonden worden.

Wat betekent de WOZ waarde voor jou?

De WOZ waarde komt hier op neer: het is de verkoopprijs die de woningeigenaar in theorie zou kunnen krijgen bij woningverkoop op 1 januari. Uitgangspunt hierbij is de staat van de woning op 1 januari daarna. Bij het vaststellen van de WOZ waarde wordt ook wel gesproken van de waarde van de woning op de markt alsof de woning zomaar vrij en onbezwaard kan worden verkocht aan een derde partij, met andere woorden: hypotheekvrij, lastenvrij en ga zo maar door. Dit is natuurlijk negen van de tien keer niet het geval omdat er eventuele waarde drukkende factoren een rol kunnen spelen bij de woning zoals erfpacht, een recht van opstal of een huursituatie. Maar binnen de wet waardering onroerende zaken worden woningen waar dat soort situaties op van toepassing zijn toch gewoon getaxeerd alsof deze facetten geen rol spelen, zoals een dat ze niet zijn verhuurd, dat er geen erfpacht op de woning is gevestigd, en dat ze op eigen grond staan. In sommige situaties betekent dit dat voor de woning uit wordt gegaan van een hogere waarde dan de daadwerkelijke verkoopopbrengst die een eigenaar zou kunnen bewerkstelligen mocht hij of zij de woning verkopen.

Waar vind je WOZ waarde?

De WOZ beschikking is vanaf 2005 opgenomen in de belastingaanslag Onroerende Zaakbelasting (OZB) van de gemeente waarin je woonachtig bent. Het kan natuurlijk zijn dat je het oneens bent met de aanslag OZB of de vastgestelde waarde van je woning; zeker als deze heel wat hoger uitpakt dan dat je verwacht had. Het is natuurlijk mogelijk bezwaar aan te tekenen bij de gemeente tegen de WOZ beschikking en de aanslag OZB. Raadpleeg je gemeentelijke informatie centrum voor meer informatie hierover.

Waarom verschilt de WOZ waarde van jaar tot jaar?

Hier is enige uitleg voor nodig. De WOZ taxatie wordt sinds 2007 jaarlijks uitgevoerd en de WOZ waarde voor je woning wordt dus jaarlijks aangepast. Daardoor kan het maar zo zijn dat de WOZ waarde van je woning hoger is dan verwacht. De reden hiervoor is dat de beschikking gebaseerd is op de ‘getaxeerde’ waarde op 1 januari. En rond die tijd waren de huisprijzen in vergelijking met nu nog maar licht gedaald. In vergelijking met 1 januari 2008 was in de meeste gevallen van de taxaties nog sprake van een stijging in de prijzen. De prijsdaling van eind 2008 werd voornamelijk veroorzaakt door een dalende verkoop van woningen binnen het duurdere segment. Echter, de gemiddelde woning binnen het goedkope tot middensegment van de markt waren toen nog niet noemenswaardig in prijs gedaald en dit had zijn weerslag op de WOZ waarde. Vaststelling van de WOZ waarde wordt onder meer gedaan aan de hand van de verkoop prijzen van gelijke huizen in de omgeving en dit op zijn beurt vormt de basis voor belastingen in het belastingjaar.

De WOZ waarde wordt voor vier belastingen gebruikt.

De WOZ waarde heeft een belangrijke rol, want de WOZ waarde wordt voor maar liefst vier belastingen gebruikt. Als eerste wordt de WOZ waarde gebruikt voor de onroerende zaak belasting. Het komt er hierbij op neer dat iedereen die op de peildatum 1 januari in bezit is van een onroerende zaak automatisch een aanslag OZB zal ontvangen.

De WOZ waarde wordt vervolgens ook gebruikt bij het vaststellen van de inkomstenbelasting. Bij het vaststellen van de factor het ‘eigenwoningforfait’ wordt de WOZ waarde als vertrekpunt genomen. Deze vlieger gaat niet alleen op als de eigen woning het hoofdverblijf is, maar geldt ook voor tweede woningen zoals vakantiewoningen. Dan is de WOZ waarde ook van toepassing op de waterschapsheffingen die via de gemeente worden belast. De laatst bekende WOZ waarde speelt ook een rol bij een schenking van onroerend goed of nalatenschap waarin onroerend goed een rol speelt en er mogen in dit geval wel waarde drukkende factoren zoals erfpacht, huur en recht van opstal in aanmerking worden genomen.

Bezwaar maken tegen de WOZ vaststelling?

Je kunt altijd bezwaar aanteken tegen de WOZ waarde van je woning als je denkt dat deze onjuist is. Kort na de peildatum ontvangt iedere woningeigenaar een beschikking van de gemeente waarin hij of zij woont. Op deze beschikking of taxatieverslag wordt aangegeven waarop de gemeente de WOZ waarde voor dat jaar heeft gebaseerd.

WOZ waarde opvragenWOZ is de afkorting van Wet Waardering Onroerende zaken. Indien u huiseigenaar bent, dan is de WOZ waarde opvragen voor u belangrijk, omdat hierop een aantal belastingen en heffingen worden gebaseerd. Huurt u een woning, dan is de waarde niet direct van belang voor u. Echter zijn er plannen om in 2016 de huurprijs van een woning te baseren op deze waarde van die woning, namelijk 4,5% van de WOZ-waarde als maximale huur. Goedkeuring van deze plannen door de Eerste en Tweede kamer laat echter nog op zich wachten.

De WOZ waarde van uw woning is feitelijk de geschatte waarde van uw woning ten tijde van de jaarlijkse waardepeildatum. De waarde geldt per 1 januari een jaar eerder, dus de waardepeildatum van uw huis in 2016 is 1 januari 2015. Elk jaar zo rond januari/februari ontvangt u als huiseigenaar een WOZ-beschikking, welke door de gemeente is opgesteld. Indien u deze niet meer voorhanden heeft kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw gemeente. De gemeente baseert de geschatte waarde van uw woning op oppervlakte, ligging en kenmerken binnen en buiten de woning.

Controleer de bepaling van de WOZ waarde van uw woning

De WOZ waarde opvragen is van belang omdat hierop verschillende heffingen en belastingen worden gebaseerd. Tevens wordt de WOZ waarde gebruikt om de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting, watersysteemheffing, eigenwoning-fortrait en de erf- of schenkbelasting te berekenen. Hoe hoger de WOZ waarde van uw huis, hoe meer belasting u dient te betalen. Vanzelfsprekend is het daarom van belang dat u de bepaling van de WOZ waarde van uw woning goed controleert. Indien deze niet juist is berekend door uw gemeente, wat geregeld voorkomt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële situatie met betrekking tot heffingen en belastingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u teveel betaalt op basis van een onjuiste bepaling van de WOZ waarde van uw woning. U krijgt de WOZ waarde bepaling van uw gemeente. Bent u die kwijt, dan kunt u de WOZ waarde opvragen op andere wijzen. Daarover leest u onderaan deze pagina meer.

WOZ waarde kan per jaar verschillen

Uw gemeente taxeert een aantal woningen binnen een bepaalde postcodegebied en alle vergelijkbare woningen ontvangen dezelfde WOW waarde als die van de getaxeerde woningen. Elk jaar rond januari/februari ontvangt u van uw gemeente de WOZ beschikking, welke bestaat uit de berekening van de WOZ waarde en het taxatierapport. Afhankelijk van de woningmarkt kan de waarde per jaar verschillen. Als de prijzen van huizen dalen, dan daalt tevens de WOZ waarde.

Hoe hoger de WOZ waarde van uw huis, des te meer belasting u betaalt. De WOZ beschikking die u van de gemeente ontvangt dient u goed te bewaren. U heeft de WOZ waarde namelijk nodig wanneer u aangifte doet bij de belastingdienst, naast een aantal andere zaken. U kan de WOZ waarde terugvinden in uw eigen administratie. U krijgt van de gemeente jaarlijks een taxatierapport en de WOZ beschikking.

Indien u deze kwijt bent, niet heeft ontvangen door bijvoorbeeld verhuizing of niet meer voorhanden heeft dan kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw eigen gemeente, doorgaans met uw DigiD. Of u kunt inloggen bij MijnOverheid.nl en daar de WOZ waarde opvragen. Een global overzicht van de huidige WOZ waarde kunt u tevens opvragen bij het kadaster. U betaalt hier €14,95 om een Koopsom Datum en WOZ overzicht van uw woning op te vragen. Na uw betaling ontvangt u per e-mail direct de meest actuele gegevens.

Bezwaar indienen

Het kan zijn dat u vindt dat uw de WOZ waarde van uw huis te hoog is gewaardeerd, waardoor u onterecht te zwaar wordt belast. In dat geval kan u bezwaar aantekenen. De gegevens van het kadaster heeft u in dat geval nodig. Indien de gemeente uw bezwaar afwijst, dan blijft uw WOZ waarde gelijk. Wanneer het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, dan wordt de WOZ waarde van uw woning bijgesteld.

U kan een globaal overzicht van uw huidige WOZ waarde opvragen met de Woningwaardecalculator van het kadaster. Deze WOZ waarde kunt u vergelijken met de WOZ waarde in de ontvangen beschikking. De Woningwaardecalculator geeft u een indicatie op basis van prijsontwikkelingen van woningen in uw provincie.

Tevens kunt u de WOZ waarde van huis vergelijken met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dit kunt u doen met de Koopsominformatie van het Kadaster. Dit geeft u een nauwkeuriger beeld dan de Woningwaardecalculator. Voor €24,95 kunt u tevens een uitgebreid taxatierapport opvragen bij kadasterdata.nl. U ontvangt hierbij tevens een model bezwaarbrief waarmee u bezwaar kan indienen.