Denkt u wel eens na over het feit dat u er morgen misschien niet meer bent? Dat je morgen misschien komt te overlijden? Wij staan er niet dagelijks bij stil en toch gebeurt het dagelijks. Maakt u zich in dat kader zorgen over uw hypotheek? Weet u wat u moet doen in het geval een van uw beste vrienden of familie komt te overlijden? Kan u zich voorstellen wat er gebeurt met een hypotheek zodra u komt te overlijden?

Nabestaanden en uw hypotheek

Kan u zich voorstellen wat uw nabestaanden met uw hypotheek moeten doen bij uw overlijden? Heel veel mensen kunnen deze vragen alleen maar beantwoorden met “nee, ik weet het niet”. Hieronder vind je enkele goede adviezen in verband met het risico van overlijden.

Overlijdensrisico verzekeringen

Hypotheekverstrekkers en banken zijn bedrijven die wij kennen onder de naam een zoals:

 • Rabobank,
 • ABN,
 • SNS Bank,
 • Delta Lloyd Bank,
 • Theodoor Gilissen Bank,
 • Triodos Bank,
 • et cetera

Deze hypotheek aanbieders zijn zeer bedreven in het gebruik van statistiek. Want hebt u wel eens opgelet welke vragen worden gesteld bij uw hypotheek aanvraag? Er zijn verschillende vragen op het hypotheek aanvraagformulier over uw gezondheid. Bepaalde sporten en gewoontes zijn (statistisch gezien) oorzaken van vroegtijdige sterfte. Indien u vroegtijdig komt te overlijden heeft hypotheek verstrekker een probleem. U bent immers niet meer in staat uw hypotheekrente te betalen. Daarom wordt aan de hand van dergelijke vragen een kansberekening gemaakt over op welke leeftijd u het meeste kans heeft om te sterven. Geen gezellig idee, maar wel dagelijkse realiteit. En banken houden er rekening mee bij elke krediet aanvraag. Daarom is het goed dat ook u hier rekening mee houdt. Hieronder enkele aandachtspunten.

Maximale hypotheek berekenen

Veel mensen willen graag weten wat de maximale hypotheek is die zij kunnen krijgen bij een bank of hypotheekverstrekkers. De bank is zeer bereid een hoge hypotheek te verstrekken aan mensen die veel geld verdienen en die weinig kans hebben om vroeg te sterven. Het risico op het niet nakomen van betalingsverplichtingen rondom de hypotheek zijn daarmee klein voor de bank. De meeste kredietinstellingen zullen geen hypotheek verstrekken zonder een bijbehorende overlijdensrisico verzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Deze overlijdensrisicoverzekering is een extra verzekering. Zodat de bank minder risico loopt. Deze overlijdensrisico of de zal immers geld uitkeren op het moment van vroegtijdig overlijden. Van een afstandje bezien lijkt het vreemd dat een bank deze aanvullende overlijdens risico verzekering eist. De bank heeft immers al een grote zekerheid: bij het verstrekken van een krediet voor de aanschaf van een huis of woning krijgt de bank het eerste recht van ver koop van de woning waarop de hypotheek rust.

Extra zekerheden bij hypotheek

een rekenvoorbeeld: stel je wilt een huis van € 100.000 kopen. Stel je hebt € 50.000 eigen geld. Je vraagt de bank om € 50.000 aan jou te lenen. De bank zal hiermee vrij snel akkoord gaan. Bij een gedwongen verkoop zal de marktwaarde wellicht onder de € 100.000 liggen, maar de kans dat de bank bleef ver koop de eigen € 50.000 weer terugkrijgt is vrij groot. Tot zover geen problemen. Er ontstaan pas problemen indien je een hypotheek wenst die gelijk is aan of hoger is dan de marktwaarde van de verkopen woning.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld: stel je wilt een woning van € 100.000 kopen. Stel je hebt geen eigen geld. En de badkamer moet verbouwd worden. Stel je vraagt aan de bank € 125.000 te leen. De bank loopt nu een veel groter risico dan in het eerste rekenvoorbeeld. Als de bank al instemt met jouw voorstel, zal de bank een hogere hypotheekrente berekenen dan de hypotheekrente in het eerste voorbeeld. Deze hoge hypotheek rente dient om het extra risico dat de bank loopt te dekken.

De meeste mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af bij het afsluiten van een hypotheek. Deze verzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden van de hypotheeknemer de hypotheekschuld kunnen afbetalen, mocht hij of zij komen te overlijden. In dit artikel op gaan we het niet hebben over overlijdensrisicoverzekeringen, maar over de regels die gelden voor de hypotheekrenteaftrek.

Starters

Tot voor 1 januari 2013 had je bij elke hypotheek recht op hypotheekrenteaftrek, vandaar dat hypotheekvormen als de aflossingsvrije hypotheek, de beleggingshypotheek, de levenhypotheek en de spaarhypotheek populairder waren dan bijvoorbeeld de annuïteiten hypotheek en de lineaire hypotheek. Bij de eerste vier hypotheekvormen is het niet verplicht tussentijds af te lossen, waardoor je volledig kan profiteren van de hypotheekrenteaftrek gedurende dertig jaar. Natuurlijk hebben huishoudens die kiezen voor een annuïteiten hypotheek of lineaire hypotheek ook recht op hypotheekrenteaftrek, alleen wordt het bedrag dat zij fiscaal kunnen aftrekken steeds lager.

Starters hebben sinds januari 2013 alleen recht op hypotheekrenteaftrek als zij een hypotheek afsluiten die annuitair wordt afgelost. Daardoor kom je al snel uit bij een annuïteiten of lineaire hypotheek. Huishoudens die voor de genoemde datum een hypotheek hadden afgesloten, waarbij niet periodiek wordt afgelost, hebben nog wel recht op hypotheekrenteaftrek.

Tweede hypotheek

Sommige huishoudens met een hypotheek willen verbouwen en willen de verbouwing financieren met een tweede hypotheek, deze tweede hypotheek mag alleen een annuïtaire of lineaire hypotheek zijn. Daarnaast hebben zij alleen recht op hypotheekrenteaftrek als de tweede hypotheek wordt gebruikt voor het verbeteren van de bestaande woning, anders heet het een krediethypotheek en is de rente niet fiscaal aftrekbaar. De tweede hypotheek wordt doorgaans afgesloten op basis van de overwaarde die wordt gecreëerd door bijvoorbeeld een verbouwing. Overigens moet de overwaarde wel kunnen worden aangetoond, dat kan met behulp van een taxatierapport of WOZ beschikking die door de gemeente worden uitgegeven.

Annuïteiten en lineaire hypotheek

Huishoudens die hun bestaande hypotheek willen oversluiten zijn verplicht een annuïteiten hypotheek of lineaire hypotheek af te sluiten. Dit zijn namelijk de enige hypotheekvormen, waarbij annuitair wordt afgesloten. Bij een annuïteiten hypotheek betaal je in de eerste jaren veel rente en los je weinig af, in de laatste jaren wordt dit omgedraaid. Bij een lineaire hypotheek los je iedere maand hetzelfde af, maar betaal je steeds minder rente.

welke hypotheek moet ik nemen?

hypotheek kiezen

Wanneer u heeft beslist om een eigen huis te kopen en daarvoor een hypothecaire lening aan te gaan dient u natuurlijk nog op zoek te gaan naar aanbieders van dergelijke kredieten. Op het eerste zicht is dat natuurlijk niet zo lastig. U slaat gewoon een telefoonboek open en begint verschillende kredietmaatschappijen op te bellen of u gaat op zoek op het internet of u stapt in uw buurt gewoon bij een bank naar binnen, alles is mogelijk. Natuurlijk is de eerste aanbieder daarom lang nog niet de beste. Het loont bijvoorbeeld vaak de moeite om verschillende aanbieders tegenover elkaar af te wegen. Misschien biedt de ene aanbieder u wel betere garanties of heeft u er gewoon een prettiger gevoel bij.

Hou er rekening mee dat het aangaan van een hypothecaire lening een grote stap is in uw leven. U gaat er deels afhankelijk door worden en dus moet u zeker zijn waar u aan begint. Wanneer u twijfels heeft of u zich bij een bepaalde aanbieder niet goed voelt, ga er dan niet mee in zee. Het is daarnaast eveneens belangrijk om niet alleen de verschillende aanbieders van een hypotheek tegenover elkaar af te wegen, maar ook de kredieten die ze aanbieden. De ene hypotheek heeft bijvoorbeeld volledig andere voorwaarden dan de andere en misschien sluit die ene wel veel beter aan op uw situatie dan degene die eerst werd voorgesteld. Daarnaast bieden niet alle verzekeraars ook alle mogelijke kredieten aan, dus hou ook daar rekening mee.

Op het internet zijn tenslotte verschillende websites te vinden waar de aanbieders van een hypothecaire lening met elkaar worden vergeleken. U kunt zelf vaak doelgericht gaan zoeken aan de hand van bepaalde specifieke informatie.

Welke hypotheeksoorten zijn er.

Er zijn vandaag de dag zoveel hypotheeksoorten op de markt terug te vinden dat het haast onmogelijk is om er snel en eenvoudig een keuze uit te kunnen maken. Welke hypotheek voor u het meest geschikt is zal vooral afhankelijk zijn van uw persoonlijke en financiële situatie. Een stukje wordt ook aanzien als persoonlijke voorkeur. Wilt u bijvoorbeeld sowieso een hypotheek waarbij u maandelijks een deel van het geleende bedrag inclusief de rente gaat aflossen of wilt u liever gewoon rente betalen en aan het einde van de rit de hypotheek in zijn geheel aflossen?

Er zijn natuurlijk ook andere hypotheken die nog iets specifieker te werk gaan. Denk bijvoorbeeld eens aan een levenhypotheek. Een levenhypotheek is een hypotheek die zoals de naam reeds doet vermoeden deels samenhangt met een levensverzekering. Er wordt met andere woorden “levenslang” een premie betaald wat een kapitaal op zal bouwen dat uiteindelijk is bedoelt om uw woning mee af te kopen. Op een levenhypotheek zijn als vanzelfsprekend speciale voorwaarden van toepassing die u kunt opvragen bij uw kredietverstrekker.

Voor wie over meerdere eigendommen beschikt kan een overbruggingshypotheek dan weer de uitkomst bieden. U kunt bijvoorbeeld onder voorwaarden een geldbedrag lenen dat gebaseerd wordt op de zogenaamde overwaarde van huis 1 om deze te kunnen gebruiken voor de aankoop / verbouwing van huis 2. Voor wie verstand heeft van beleggen is de beleggingshypotheek dan misschien weer een optie en zo zijn er verschillende hypotheken die elk eigenlijk hetzelfde doel hebben, maar verschillende voorwaarden en werkwijzen hanteren om dat doel te kunnen bereiken.

Je hypotheek kiezen.

Er zijn vandaag de dag heel wat verschillende hypothecaire leningen op de markt en het is dan ook niet altijd even eenvoudig om uit te maken wat voor u nu de beste keuze zou zijn. Natuurlijk hangt dit deels af van uw (financiële) situatie, maar toch zijn er algemene richtlijnen waar u rekening mee kunt houden. Ga er in ieder geval over praten met uw financiële instelling, maar probeer zoveel mogelijk hypotheken tegenover elkaar af te wegen om op die manier uit te kunnen maken welke voor u nu de beste oplossing zou bieden.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om niet voor een standaard hypotheek te kiezen. Maar wat is nu een standaard hypotheek? Heel eenvoudig. U koopt een huis, gaat een bepaald bedrag lenen (dat bedrag wordt berekend aan de hand van de restwaarde van de woning in kwestie) en spreekt met de financiële instelling een termijn af waarop dat bedrag terugbetaald dient te worden. Vervolgens dient u maandelijks een vast deel van het geleende bedrag inclusief de intrest terug te betalen en dat tot op het ogenblik dat het volledige geleende bedrag werd terugbetaald. In de meeste gevallen bedraagt de looptijd van een hypothecaire lening zo’n 20 of 30 jaar.

U kunt er echter eveneens voor kiezen om een aflossingsvrije hypotheek te nemen. In dat geval gaat u een hypotheek aan en gelden eigenlijk de standaard voorwaarden met als dat verschil dat u maandelijks alleen de intrest betaald en geen deel van het geleende bedrag af gaat lossen. Dat zorgt natuurlijk voor minder druk op de schouders iedere maand, maar het zorgt er ook voor dat het nog af te lossen bedrag gelijk blijft. Er wordt een datum in de overeenkomst vastgelegd tegen wanneer het geleende bedrag terugbetaald dient te zijn. Ook hiervoor geldt vaak een termijn van 20 tot 30 jaar.

Je hypotheek vergelijken.

Het loont altijd de moeite om verschillende kredieten met elkaar te vergelijken wanneer u op zoek bent naar een beetje financiële ademruimte. Dat is bij een hypotheek eigenlijk helemaal niet anders. Sterker nog, als er één krediet is waarbij u zeker en vast moet vergelijken dan is het wel een hypotheek. Bij het afsluiten van een hypotheek gaat het immers steeds om grote bedragen en het is dan ook belangrijk dat u op dat vlak de juiste keuze maakt. Ga daarom ook altijd met uw bank rond de tafel zitten om te bespreken wat nu voor uw situatie de meest gunstige oplossing zou zijn.

Ga echter nooit zomaar af op het woord van één bank en probeer er verschillende te raadplegen. Alleen zo zal uiteindelijk duidelijk worden wat voor u de meest gunstige oplossing is. U kunt natuurlijk ook zelf op onderzoek uitgaan. Het internet heeft het voor nagenoeg iedereen immers zeer eenvoudig gemaakt om informatie op te vragen, ook wanneer u er eigenlijk helemaal niks van kent kunt u aan de hand van die informatie vaak afleiden wat voor uw situatie nu wel en wat vooral niet interessant is.

Tenslotte zijn er ook nog verschillende websites op het internet te vinden die verschillende hypotheken bij verschillende aanbieders met elkaar gaan vergelijken en zo voor u de meest gunstige hypotheek kunnen vinden. In de meeste gevallen dient u gewoon wat informatie in te vullen waarna het systeem meteen met de door u ingevoerde informatie de resultaten gaat filteren.

Hypotheek afsluiten

Het is zover, u staat voor een grote stap in uw leven onder de vorm van de aankoop van een eigen huis. Natuurlijk heeft u nog lang niet voldoende kapitaal opgebouwd om meteen het volledige bedrag voor de woning op te kunnen hoesten, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. U gaat langs bij een financiële instelling en wanneer u voldoende waarborgen op tafel kunt leggen zal die instelling in kwestie er geen enkel probleem van maken om u het resterende bedrag toe te kennen. Het is echter goed om te weten dat erbij rekening wordt gehouden met een aantal factoren.

Het belangrijkste zijn natuurlijk de waarborgen die aan de financiële instelling gegeven kunnen worden die aantonen dat u over de mogelijkheid beschikt om het geleende bedrag ook daadwerkelijk terug te kunnen betalen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de inkomsten van de kredietnemer (en natuurlijk ook zijn of haar eventuele partner), wordt er gekeken naar eventuele andere eigendommen, etc. Kortom, alles wordt onder de loep genomen wat ook maar in zekere zin te maken heeft met uw financiële situatie. Pas wanneer de bank over voldoende waarborgen beschikt zal zij de hypotheek willen toekennen. Let er ook voor op dat het te lenen bedrag steeds berekend wordt aan de hand van de restwaarde van de woning in kwestie. Het is niet mogelijk om een bedrag te lenen dat hoger dan deze restwaarde uitkomt.

De reden waarom een bank het te lenen bedrag berekend aan de hand van de restwaarde van de woning is omdat men er zeker van wil zijn dat de bank hoe dan ook z’n geld terugziet. De restwaarde is met andere woorden het bedrag dat de bank zou krijgen bij een eventuele gedwongen verkoop. Wanneer de verkoop niet voldoende geld opbrengt zal de kredietnemer alsnog met de resterende schuld opgezadeld blijven zitten.

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW ) is een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het sparen en eventueel ook aflossen van de eigenwoningschuld, of in gewoon Nederlands gezegd, de hypotheek. Niet iedere kapitaalverzekering kwalificeert zich direct voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning. De kapitaalverzekering eigen woning moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het verleden zijn er veel van dit soort kapitaalverzekeringen gesloten. De spaarhypotheek is lange tijd een veel gesloten hypotheek met kapitaalverzekering geweest.

kapitaalverzekering

Hoe werkt een kapitaalverzekering eigen woning?

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. U betaalt dan maandelijks, of éénmaal per jaar een premie aan de verzekeringsmaatschappij. Aan het eind van de looptijd wordt het bedrag dat u heeft opgebouwd overgemaakt naar de verstrekker van de hypotheek. Over het algemeen gebeurd dit fiscaal vriendelijk. Als u aan de voorwaarden voor de vrijstellingen voldoet is het niet nodig om af te rekenen met de fiscus.

Ook als de polis tot uitkering komt omdat u fiscale partner onverhoopt komt te overlijden kan u in aanmerking komen voor een uitkering. Hierbij zijn er nog meer vrijstellingen. Onbelast sparen met de kapitaalverzekering eigen woning. Een kapitaalverzekering kan in box 1 vallen (werk en inkomen), hiervoor moet de verzekering wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als dit het geval is spaart u onbelast. De uitkering is, binnen de gestelde voorwaarden, volledig belastingvrij. Als de Kapitaalverzekering eigen woning niet aan de voorwaarden voldoet, wordt deze geplaatst in box 3, de box voor sparen en beleggen. U moet dan belasting gaan betalen over de opgebouwde waarde van de kapitaalverzekering.

Wanneer is uw verzekering een Kapitaalverzekering eigen woning?

Zoals aangegeven moet uw polis aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het onbelast sparen. De verzekering moet in aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning waarvoor de kapitaalverzekering is afgesloten, is het hoofdverblijf. De eigen woning. Het mag ook de eigen woning van uw fiscale partner zijn.
 • Uw verzekering moet afgesloten zijn bij een verzekeringsmaatschappij. U kunt dus nooit een kapitaalverzekering eigen woning bij een particulier of de eigen B.V. afsluiten.
 • In de polis staat dat er minimaal 15 jaar of tot het overlijden van de verzekerde persoon premies betaalt moeten worden.
 • U moet de premies ieder jaar betalen. De hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan 10x de laagste jaarpremie.
 • In de polis moet worden aangegeven dat de uitkering gebruikt zal worden om de eigen woningschuld af te lossen.
 • Uw verzekering geeft recht op een eenmalige kapitaaluitkering bij leven, of op een eenmalige uitkering bij overlijden van uzelf of uw fiscale partner.
 • Als uw polis aan al deze voorwaarden voldoet heeft u een kapitaalverzekering eigen woning.

Niet iedere kapitaalverzekering is direct een kapitaalverzekering eigen woning. Er zijn een aantal voorwaarden waar een verzekering aan moet voldoen om zich te kunnen kwalificeren als kapitaalverzekering eigen woning.

Voorwaarden voor kapitaalverzekering van een eigen woning

Een kapitaalverzekering heeft zoals aangegeven een aantal voorwaarden waar deze aan moet voldoen om een kapitaalverzekering eigen woning te zijn, deze voorwaarden zijn:

  • De verzekering is afgesloten bij een levensverzekeringsmaatschappij
  • De woning moet uw hoofdverblijf zijn, overigens mag de woning ook van uw fiscale partner zijn
  • In de polis moet staan dat de uitkering van de verzekering gebruikt zal gaan worden om de eigen woningschuld in te te lossen
  • In de polis is opgenomen dat u minimaal 15 jaar of tot het overlijden van de verzekerde persoon premies betaald
  • U moet de premies ieder jaar betalen en de hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie.
  • De kapitaalverzekering verschaft het recht op een eenmalige uitkering bij leven, of een eenmalige uitkering bij overlijden van uzelf of van uw fiscale partner

Waarom voldoen aan deze voorwaarden?

Als u voldoet aan de voorwaarden, en uw kapitaalverzekering is een kapitaalverzekering eigen woning dan heeft u een aantal voordelen. Het grootste voordeel zit hem in de fiscaal vriendelijke regelingen die er zijn voor de kapitaalverzekeringen. De fiscale voordelen zijn groot. De voorwaarden van de kapitaalverzekering eigen woning zijn dan ook streng.

En als u niet aan de voorwaarden voldoet?

Dat antwoord is eenvoudig te geven. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan zal uw kapitaalverzekering niet worden gezien als een kapitaalverzekering eigen woning. En kunt u geen gebruik maken van de fiscale voorwaarden. Het voordeel hiervan is overigens wel dat de bovengenoemde beperkingen niet (meer) voor u van toepassing zijn. U kunt dus vrijer omgaan met uw kapitaalverzekering. Houdt u er dan overigens wel rekening mee dat u meer zult moeten afdragen.

Het grote voordeel van een kapitaalverzekering eigen woning kan één van de belastingvrije uitkeringen zijn van de KEW polis. Om in aanmerking te komen voor de belastingvrije uitkeringen moet u uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen. Omdat dit vrij technisch is om te lezen willen wij het voor u eenvoudig en inzichtelijk maken door u een aantal voorbeelden te geven waarbij u kunt zien wanneer een kapitaalverzekering eigen woning belastingvrije uitkeringen kan geven.

Voorbeelden belastingvrije uitkeringen.

Om het voor u meer helder te maken wanneer u belastingvrije uitkeringen kunt krijgen op uw kapitaalverzekering hieronder een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1 Belastingvrije uitkeringen

Richard heeft een kapitaalverzekering eigen woning. Hij heeft de afgelopen 20 jaar iedere maand zijn premie voldaan. De verzekering komt in 2015, conform de voorwaarden, na 20 jaar tot uitkering. Het uit te keren bedrag is € 159.000,-. Deze uitkering is volledige belastingvrij omdat het onder de vrijstelling van € 161.500,- per persoon blijft. Daarbij is dan wel het uitgangspunt dat de eigen woningschuld groter is dan € 159.000,-.

Voorbeeld 2 Belastingvrije uitkeringen

Julia heeft een kapitaalverzekering eigen woning. Deze heeft een looptijd van 19 jaar, en komt in 2015 tot uitkering. De hoogte van de uitkering is € 35.000,-. Julia heeft uiteraard ieder jaar de premie keurig voldaan. De uitkering is voor Julia volledig onbelast. De maximale vrijstelling is in 2015 namelijk € 36.600,- per persoon. Ook hierbij moet er dan natuurlijk wel vanuit gegaan kunnen worden dat de uitkering van de kapitaalverzekering eigen woning volledig gebruikt wordt voor het inlossen van de eigen woningschuld. Als de uitkering van de polis toch voor andere doeleinden gebruikt zou gaan worden, zijn dat geen belastingvrije uitkeringen meer en zal over de uitkeringen moeten worden afgerekend met de fiscus. Er kan dan dus een behoorlijk deel van de opbrengst van de polis verloren gaan. Gebruik de kapitaalverzekering eigen woning dus ook echt waar deze voor bedoeld is. Het inlossen van de eigen woning schuld.