De meest voorkomende vraag die mensen hebben die naar de bank of hypotheekverstrekker gaan is hoeveel hypotheek zij kunnen krijgen. De hoogte van de hypotheek die u kan krijgen hangt af van verschillende factoren zoals de waarde van de woning, uw bruto jaarsalaris, de rente stand en uw leeftijd. In dit artikel beantwoorden wij alle vragen met betrekking tot hoeveel hypotheek u kunt krijgen in 2019.

Kan ik ook in 2019 online berekenen hoeveel hypotheek ik kan krijgen?

hypotheek in 2019Ja, op velen websites kan u uw hypotheek online berekenen met een hypotheek calculator. Deze calculators kunnen u een indicatie geven van hoeveel hypotheek u kan krijgen. Ondanks dat u op deze manier snel een idee krijgt van hoeveel hypotheek u kan krijgen is er geen garantie dat de hypotheekverstrekker dit ook daadwerkelijk zal aanbieden.

Met een online hypotheek calculator kan u ook berekenen wat uw maandlasten zullen zijn voor bepaalde hypotheekvormen. Let bij deze ook op het verschil tussen bruto hypotheek maandlasten en netto hypotheek maandlasten. Bij sommige online hypotheek calculators worden de bruto hypotheek maandlasten berekend, terwijl bij de netto hypotheek maandlasten de hypotheekrente aftrek al is afgetrokken van de maandlasten.

Wat zijn de factoren die de hoogte van mijn hypotheek in 2019 bepalen?

De overheid en hypotheekverstrekkers hanteren een aantal normen die bepalen wat de maximale hypotheek is dat u kan krijgen. Vaak kunt u bij de hypotheekverstrekkers online berekenen wat uw maximale hypotheek is. Uw bruto jaarsalaris bepaald als eerste of u de maandlasten kan dragen. De overheid bepaald deze normen zoals deze zijn vast gesteld Nationale Hypotheek Garantie. De banken en verzekeraars (de hypotheekverstrekkers) hanteren hun eigen criteria voor acceptatie wat bepaald onder welke omstandigheden u welk bedrag krijgt. Er zijn veel verschillende normen die bepalen wat de maximale hypotheek is dat u kan krijgen. Deze zijn te verdelen onder externe factoren en persoonlijke factoren.

Externe Factoren.

De rentestand, waar moet ik op letten?

De rentestand heeft een effect op de hoogte van uw hypotheek. Wanneer de rentestand laag is dan kan u een hoger bedrag lenen.

wat is een rentevast periode?

Vaak kiezen mensen een hypotheek met een vaste rentepercentage. In het geval dat de rentevastperiode lang vaststaat zoals voor een periode van twintig jaar dan betaalt u in het algemeen een hogere rentepercentage dan bij een variabele rente periode.

Wat is de rentebedenktijd?

Wanneer een hypotheek rentebedenktijd aanbied dan mag u binnen een periode van een of twee jaar bepalen wanneer een rentevast periode ingaat. Hiermee kan u op een voordelig moment uw rente vastzetten.

Wat is projectrente?

Wanneer u een huis koopt in een nieuwbouwproduct dan word daar meestal projectrente bij aangeboden. Het voordeel hiervan is dat de rente relatief laag kan zijn. Het nadeel kan zijn dat deze projectrente maar voor een korte periode geld en dat u daarna een veel hogere rente moet betalen.

Hoeveel hypotheek heb ik nodig?

Om deze vraag te beantwoorden moet u weten wat de waarde is van de woning. Bovendien moet u rekening houden met de kosten voor de overdrachtskosten, notaris kosten, makelaarskosten (makelaarscourtage) en eventueel kosten voor toekomstige verbouwing.

Bij het kopen van een een bestaande woning moet u al snel 10% extra rekenen om de kosten koper te kunnen dekken. Bij het kopen van een nieuwbouwwoning hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten koper aangezien deze vrij op naam word verkocht. Wel kan u de notariskosten, afsluitprovisie en eventuele meerwerk laten meefinancieren in de hypotheek.

Wat is de executiewaarde?

Om de waarde van een huis te bepalen gebruiken hypotheekverstrekkers de executiewaarde wat inhoud wat het huis zal opbrengen bij een gedwongen verkoop. Een onafhankelijke taxateur legt de waarde vast van het huis door bijvoorbeeld te kijken naar de ligging, staat van onderhoud en het type woning. De executiewaarde voor de berekening van de hypotheek van bestaande huizen is doorgaans 80 – 85% en van nieuwbouw 90% van de geschatte prijs die het huis op zou brengen bij normale verkoop.

Hoeveel kunt u lenen?

In de meeste gevallen kan u een bedrag lenen tot 125% van de executiewaarde van het huis wat ongeveer hetzelfde is als de koopsom van het huis inclusief alle extra kosten. Wanneer u tot 75% (dit is soms meer of minder) van de executiewaarde leent dan betaalt u de basisrente. In het geval dat u over de 75% gaat, dan betaalt u extra rente toeslag (tophypotheek). Deze rentetoeslag kan soms komen te vervallen wanneer u genoeg hebt afgelost of wanneer de woning in ruime mate in waarde is toegenomen.

Persoonlijke factoren.

Voordat je een hypotheek kan ontvangen in 2019 moet je aan de onderstaande persoonlijke factoren voldoen. Neem de volgende punten dus aandachtig door.

Ben u werknemer met een contract voor bepaalde tijd?

Een vaste aanstelling bied zekerheid. In het geval dat u een contract hebt voor een bepaalde tijd dan wilt de hypotheekverstrekker een intentieverklaring van uw werkgever die toezegt dat u een vast dienstverband krijgt na het einde van uw tijdelijke contract. Wanneer u een uitzendkracht of flexwerker bent dan krijgt u niet een intentieverklaring. Toch kan u wel een hypotheek krijgen, mits met hypotheekgarantie. De voorwaarden hiervoor zijn dat u de afgelopen drie jaar geen gebruik maakte van een uitkering en dat u inkomsten had uit arbeid. De hypotheek die u kan krijgen wordt berekend door het gemiddelde inkomen te berekenen van de laatste drie jaar. Een derde van de hypotheekverstrekkers zonder hypotheekgarantie verstrekt geen hypotheek zonder intentieverklaring.

Het is bovendien ook belangrijk voor een hypotheekverstrekker om te weten of u een partner hebt die ook een inkomen heeft, zodat het inkomen van uw partner ook meetelt. Tenslotte is uw kans vergroot om hypotheek te krijgen wanneer u een hogere opleiding hebt ondanks dat u nu alleen tijdelijk werk hebt.

Ben u zelfstandig ondernemer, freelancer of werk u op provisiebasis?

Als u zelfstandig bent en een hypotheek met hypotheekgarantie wilt dan moet u drie aangesloten jaren inkomen hebben. De hypotheek berekent dan de gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar. Bovendien word er gekeken naar de prognose voor het lopende jaar. Wanneer u hypotheek wilt zonder hypotheek garantie dan zijn er andere voorwaarden wat afhangt van de hypotheekverstrekker. Er word dan zoal gekeken naar het eigen vermogen en onderpanden, de winstprognose en het kredietverleden. Wanneer u korter dan drie jaar zelfstandig ondernemer bent dan word er extra eigen vermogen gevraagd.

Naar wat voor toekomstverwachtingen word er gekeken?

Hypotheekverstrekkers kijken vooral naar uw opleiding en u beroep. Deze informatie gebruiken ze om een indicatie te krijgen van uw toekomstige financiële ruimte. Er word ook gekeken naar of er kinderen gaan komen, of de kinderen gaan studeren, of u of uw partner minder gaan werken en of u in de toekomst gaat verhuizen naar een duurdere woning.

Hoe beïnvloeden mijn schulden de hoeveelheid hypotheek dat ik kan krijgen?

Hypotheekverstrekkers kijken altijd of u schulden hebt bij het Bureau Krediet Registratie. Denk hierbij aan maandbetalingen voor doorlopend krediet, persoonlijke lening, huurkoop, lease, rekening-courant-krediet en postorderkrediet. Studieleningen van de IB-groep worden niet bij BKR aangemeld, maar het is wel aangeraden om ook deze maandelijkse kosten te berekenen. De hoeveelheid schuld dat u hebt plus u betalingsgedrag heeft een invloed op hoeveel hypotheek u kan krijgen.

Heeft alimentatie een effect op het maximale hypotheekbedrag?

Ja, wanneer u alimentatie moet betalen aan een ex-partner dan wordt het bedrag dat u per jaar aan alimentatie betaalt in mindering gebracht op uw inkomen. Alimentatie die u verschuldigd bent voor uw kinderen, kan buiten beschouwing blijven.

Brengt u overwaarde of spaargeld in?

Volgens de bijleenregeling kan u de winst gebruiken die u bij de verkoop van uw vorige huis gemaakt hebt. Deze regeling beïnvloed hoeveel hypotheek u kan krijgen en limiteert de aftrekbaarheid van de hypotheek rente. De overwaarde verkrijg u door de waarde van uw huidige woning te verminderen met de restanthypotheekschuld. Wanneer u spaargeld hebt dan kan u deze gebruiken om een deel van uw woning te financieren, maar het is fiscaal meer aantrekkelijk om een maximale hypotheek af te sluiten zodat u volledig gebruik maakt van de hypotheekrente aftrek. Op deze manier behoud u ook uw spaargeld.

Heeft mijn leeftijd of mijn gezondheid betrekking op hoeveel hypotheek ik kan krijgen?

Geslacht en leeftijd zijn vereist voor berekening van de premie overlijdensrisicoverzekering die u in de regel dient af te sluiten. Die premie is mede van invloed op de hoogte van uw maandlasten. Als u 50 jaar of ouder bent is een medische keuring verplicht. Ook uw gezondheid kan een effect hebben op hoeveel hypotheek u kan krijgen. Het kan namelijk zo zijn dat u door u gezondheid een hogere premie hebt voor uw overlijdensrisicoverzekering. Een medische keuring is vrijwel altijd vereist wanneer het verzekerd bedrag hoger is dan 160000 euro.

Wat zijn de voor en nadelen van Nationale Hypotheek Garantie?

Afhangend van uw inkomen kan de maximale hypotheek die u kan krijgen lager liggen dan gehoopt of komt u helemaal niet in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie. De belangrijkste voorwaarde is dat de totale kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten – maximaal € 350.000,00 bedragen. Het voordeel is dat als u uw hypotheek niet meer kunt betalen en u moet u woning verkopen, kan de opbrengst lager zijn dan uw hypotheekbedrag. In dat geval neemt NHG u restschuld over. In speciale gevallen wordt de restschuld kwijtgescholden. In het algemeen is ook een hypotheek aanvragen in 2019 via de Nationale Hypotheek Garantie een veiligere en vaak voordelige keuze door de lagere hypotheek rente (voordeel kan oplopen tot 0.5%).

Wat mag ik meetellen in mijn bruto jaar inkomen?

U mag bij het bruto jaarsalaris uw vakantiegeld en 13e/14e maand meetellen. Ook vaste toeslagen mag u meetellen zoals ploegentoeslag. Bij variabele toeslagen zoals overwerkvergoedingen en provisies moet u aantonen dat deze een structureel karakter hebben en deze mag u alleen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 12 maanden) meetellen.

Conclusie

Er spelen velen factoren mee bij het beantwoorden van de vraag ‘hoeveel hypotheek kan ik krijgen in 2019?’. Het is zeer belangrijk dat u goed geïnformeerd bent voordat u een hypotheek neemt en dat u een duidelijk beeld hebt van de maandlasten. Om er zeker van te zijn dat u precies weet hoeveel hypotheek u kan krijgen en wat de beste hypotheekvorm is, kan u het beste het advies van verschillende hypotheekadviseurs vergelijken om na het overwegen van verschillende perspectieven zelf te bepalen wat voor u de juiste hypotheek is.

Kies voor een veilige hypotheek

Met het kopen van een huis neem je al voldoende risico. Je kunt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt of werkloos raken waardoor je je hypotheek niet meer kunt voldoen. Om niet nog meer risico’s te lopen, is het verstandig om te kiezen voor een veilige hypotheek, een hypotheek met zo weinig mogelijk risio’s. Bij een veilige hypotheek is het duidelijk dat de maandlasten betaalbaar zullen zijn. Daarnaast is het duidelijk wat er met de restschuld zal gebeuren zodra de looptijd van de hypotheek het einde nadert.

Niets is spannender dan het kopen van je eigen huis. Aan het kopen van een huis zitten wel risico’s verbonden, het gaat tenslotte om een enorm bedrag waar je je hypotheek voor afsluit. Het is belangrijk dat je je hypotheek kunt blijven betalen, maar wat nu als je werkloos wordt, je je huis gedwongen moet verkopen omdat bijvoorbeeld je partner komt te overlijden of je raakt (deels) arbeidsongeschikt? De kans is aanwezig dat je met een restschuld komt te zitten, zeker met de slechte huizenmarkt van tegenwoordig.

Bankspaarhypotheek en spaarhypotheek

De spaarhypotheek bestaat uit een hypotheeklening en een levensverzekering. Bij de spaarhypotheek spaar je een deel van de rente op een spaarrekening waar ook weer rente overheen komt. Van dit vermogen wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek volledig afgelost. Bij banksparen wordt er op een geblokkeerde spaarrekening gespaard. Met het spaarbedrag wordt dan uiteindelijk de hypotheek afgelost.

Nationale Hypotheek Garantie

Door Nationale Hypotheek Garantie bij je hypotheek te nemen, ben je er zeker van dat als je je woning gedwongen moet verkopen, je niet met een restschuld blijft zitten. Met de Nationale Hypotheek Garantie heb je een veilige hypotheek. Je hypotheekverstrekker zal je voor deze veilige keuze een korting op je hypotheekrente geven.

Om je te beschermen tegen een restschuld is de Nationale Hypotheek Garantie in het leven geroepen. Als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie hebt afgesloten, dan verzeker je je hypotheekverstrekker ervan dat de hypotheek volledig wordt terugbetaald. De hypotheekverstrekker zet hier weer een lagere hypotheekrente tegenover. Je kunt Nationale Hypotheek Garantie niet alleen krijgen bij het kopen van een woning, maar ook als je een woning reeds bezit en daar verbeteringen in aan gaat brengen. De restschuld die ontstaat bij het (gedwongen) verkopen van je huis wordt alleen onder bepaalde voorwaarden kwijtgescholden. Je kunt bijvoorbeeld de hypotheeklasten niet meer opbrengen door een scheiding, werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner. Daarnaast bestaat er een inspanningsplicht, dat wil zeggen dat je je uiterste best doet om een betalingsachterstand te voorkomen. Ook moet je toestemming voor de verkoop hebben van de hypotheekverstrekker en de woning moet netjes bewoond zijn. De meest logische voorwaarde is dat je geen, of onvoldoende, eigen geld hebt om de restschuld te betalen.

Borg staan

Als je een hogere hypotheek wilt dan wat je met je inkomen kunt krijgen, dan zou je ervoor kunnen kiezen om je ouders borg te laten staan. Het is echter wel belangrijk dat de ouders zicht realiseren dat ze enorm veel risico lopen. Als jij je hypotheek niet betaalt, dan zal de hypotheekverstrekker de schuld op de ouders verhalen.

BKR Registratie

Niet alleen jij loopt risico bij het afsluiten van een hypotheek, maar ook geldvestrekkers lopen risico. Een geldverstrekker is er nooit zeker van of jij je lening gaat terugbetalen. Daarnaast zal bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker willen weten wat je draagkracht is. Naast je inkomen zullen ze ook willen weten welke leningen je verder nog open hebt staan. Alle leningen die je met een bank of kredietverstrekker aangaat, wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Het geleende bedrag dient echter wel minimaal €500,- en maximaal €175.000 te zijn voor een BKR melding. Daarnaast dien je minimaal 3 maanden over het krediet te kunnen beschikken. Zonder aan deze voorwaarden te voldoen, vindt er geen registratie bij BKR plaats.

Het is belangrijk om te weten dat er ook zaken geregistreerd staan bij BKR zonder dat het bedrag is opgenomen. Je moet hierbij denken aan het maximaal op te nemen bedrag binnen je doorlopend krediet, het bedrag wat je rood kunt (en dus niet perse hoeft te) staan en het bedrag wat je met een winkelpas kunt opnemen. Een studieschuld, hypotheek of huurachterstand wordt daarentegen weer niet geregistreerd.

Er is sprake van een positieve registratie bij BKR en een negatieve registratie. Bij een positieve registratie is alleen geregistreerd dat er sprake is van een krediet. Het positieve hiervan is dat een geldverstrekker kan zien dat de betalingsverplichtingen goed nagekomen worden. Een negatieve registratie is minder geslaagd. Een geldverstrekker maakt hieruit op dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met het nakomen van de afbetalingsverplichtingen. Iemand met achterstand in de afbetaling van leningen zullen dan een A notering krijgen. De kredietverstrekker is degene die de achterstand meldt bij BKR. Echter dienen ze wel eerst de schuldenaar ervan op de hoogte te stellen dat de achterstand bij BKR gemeld gaat worden

De Nationale hypotheek garantie (of NHG) is een product van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Deze garantie houdt in dat wanneer een huis flink in waarde daalt en bij verkoop een hypotheek restschuld ontstaat, deze restschuld wordt kwijtgescholden. Hier vindt u onafhankelijke informatie over deze Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bijvoorbeeld over De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning en de voorwaarden die worden gesteld aan de NHG. Weet u bijvoorbeeld al wat het maximale hypotheekbedrag is waarvoor er aanspraak gemaakt kan worden op de NHG? Of welke voorwaarden, zoals een werkgeversverklaring, er worden gesteld?

De nationale hypotheek garantie is een garantie die huizenbezitters kunnen afsluiten voor hun hypotheek. Deze garantie, ook wel bekend als NHG, kan afgesloten worden voor hypotheken tot €350.000. Hiermee worden huiseigenaren beschermd tegen de verkoop van hun huis, wanneer zij de hypotheek niet meer kunnen veroorloven. Er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van de NHG.

De kosten van de Nationale Hypotheek Garantie hangen af van de hoogte van de hypotheek zelf. Zoals al eerder aangegeven, ligt de grens van de NHG op €320.000. Er wordt eenmalig 0,85% van het totale hypotheekbedrag borgtochtprovisie berekend. De kosten voor de NHG zullen dus maximaal €2.720 bedragen. Het voordeel hiervan, is dat je ook gebruik kunt maken van een rentevoordeel dankzij de NHG, omdat de hypotheekverstrekker graag ziet dat klanten een garantie afgesloten hebben.

De Nationale hypotheek garantie is een garantie voor huiseigenaren die opgesteld is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Deze garantie zal helpen bij het afsluiten van een hypotheek, omdat er een aantal voordelen mee verkregen kunnen worden. Nederlandse hypotheekverstrekkers werken liever met huiseigenaren die beschikken over een Nationale hypotheek garantie. Voordat er een NHG verkregen kan worden voor de hypotheek, moet er echter wel aan veel voorwaarden voldaan worden.

De voorwaarden van de NHG

Allereerst moet er gekeken worden naar de hoogte van de hypotheek voor de woning. De NHG kan voor hypotheken tot €320.000 afgesloten worden. Volgend jaar wordt dit verlaagd naar €290.000. Hypotheken die dit bedrag overschrijden, komen dus niet in aanspraak voor deze regeling. De aanvrager van de NHG moet woonachtig zijn in Nederland, en in het bezit zijn van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart. Een Nederlandse verblijfsvergunning is in dit geval ook een valide identificatie voor de NHG. Zoals ook bij hypotheken en leningen, zal er een BKR-toetsing gedaan worden, alvorens er besloten wordt of de NHG afgesloten zal worden. De kosten voor de NHG liggen op 0,7% van het totaalbedrag van de hypotheek. Deze kosten moeten vooraf voldaan worden, en dit is slechts eenmalig. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning kijkt ook naar de bron van inkomsten. Wanneer deze te laag is voor de af te sluiten hypotheek, dan zal er geen NHG afgesloten kunnen worden. In veel gevallen wordt er ook een werkgeversverklaring gevraagd, om de bron van inkomsten te verifiëren. Ook aan de werkgeversverklaring voor de NHG zitten een aantal voorwaarden.

De voordelen.

Aan de NHG zitten flink wat voordelen. Het voordeel hiervan, is dat je ook gebruik kunt maken van een rentevoordeel dankzij de NHG, omdat de hypotheekverstrekker graag ziet dat klanten een garantie afgesloten hebben. Dit betekent voor de hypotheekverstrekker namelijk ook meer zekerheid. Daarbij zijn de kosten voor de Nationale hypotheek garantie ook fiscaal aftrekbaar. Huiseigenaren met deze garantie zullen vaak binnen een tot twee jaar al goedkoper uit zijn, dankzij deze voordelen.

De voorwaarden en regels.

Alvorens men de Nationale hypotheek garantie kan afsluiten, moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld om een eerlijke en duidelijke garantie te kunnen verzekeren. Lees hier meer over de voorwaarden van de Nationale hypotheek garantie.

Maximale hypotheek NHG

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten, dan zult u met veel factoren te maken krijgen. Het verstrekt krijgen van een groot bedrag aan hypotheek is de laatste jaren namelijk steeds lastiger geworden. Het maximale hypotheekbedrag voor uw toekomstige woning is dan ook de laatste jaren lager uitgevallen. Ook dankzij de Nationale hypotheek garantie worden deze bedragen strikter. Toch kan er ook genoten worden van voordelen met de NHG.

Als u een Nationale Hypotheek Garantie afsluit voor uw hypotheek, dan krijgt u bescherming van het verkopen van uw woning in slechte tijden. Het kan voorkomen dat het financieel wat minder gaat in de toekomst, en met de NHG dekt u zich in. De voorwaarden van de NHG stellen daarnaast ook dat het hypotheekbedrag niet te hoog mag zijn. Er zit namelijk een grens aan de hoogte van de hypotheek, tot waar de NHG bescherming kan bieden.

De grens van de NHG

De huidige grens van de nationale hypotheek garantie bedraagt €320.000. Dit is bijgesteld sinds vorig jaar, toen het nog €350.000 was. Nu is de grens van de NHG bijgesteld tot €290.000, en volgend jaar wordt dit verlaagd tot €265.000. De huidige kosten van de Nationale hypotheek garantie bedragen 0,85% van het totale hypotheekbedrag, tot aan de grens. Wanneer een hypotheek boven deze grens uitkomt, dan zal er geen garantie afgesloten kunnen worden. Voor de komende jaren staat dit percentage vast. Dit percentage is recentelijk verhoogd. De maximale kosten voor de Nationale hypotheek garantie zullen dus neerkomen op 0,85% van €320.000 in 2013, wat neerkomt op €2.720.

Restschuld op uw hypotheek

Enkele jaren geleden zijn de huizenprijzen flink gedaald. Het kan nu voorkomen dat, wanneer een huis verkocht wordt, er een hypotheek restschuld ontstaat. Dit houdt in dat de verkoopprijs van het huis flink lager is dan de hypotheek. Er ontstaat dus een gat, omdat er een groot bedrag mist. Deze restschuld moet echter wel terugbetaald worden. Wanneer er echter spraken is van de Nationale hypotheek garantie (NHG) wordt deze restschuld kwijtgescholden door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Rekenvoorbeeld van de hypotheek restschuld

Stelt u voor dat u de hypotheek van uw huis jaren geleden voor €250.000 heeft afgesloten. U wilt gaan verhuizen, maar heeft moeite om uw huis voor een dergelijk bedrag te verkopen. Uiteindelijk gaat u akkoord met een verkoopprijs van €215.000. U heeft op dit moment een restschuld van €250.000 – €215.000 = €35.000. Deze restschuld moet afbetaald worden. Indien u een Nationale hypotheek garantie heeft afgesloten over uw hypotheek, hoeft u echter helemaal niets te betalen, omdat uw hypotheek restschuld hierdoor kwijtgescholden wordt.

Aflosvrije hypotheek restschuld

Indien u een aflosvrije hypotheek heeft afgesloten voor uw woning, dan zal er in veel gevallen ook spraken zijn van een restschuld aan het eind van de looptijd. De looptijd van een dergelijke hypotheek is vaak 30 jaar, dus het zal niet snel voorkomen. Tijdens deze looptijd lost u geen hypotheek af, waardoor er aan het eind een verschil kan ontstaan tussen de begin- en eindstand van de hypotheek. Vaak kunt u ook in deze omstandigheden gebruik maken van de regels van de Nationale hypotheek garantie.

Werkgeversverklaring voor aanvagen NHG

De Nationale hypotheek garantie, een product van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, kent veel voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Een van deze voorwaarden is het aangeven van de bron van inkomsten. Wanneer deze bron van inkomsten een baan betreft, dan moet er een werkgeversverklaring ingeleverd worden. Deze werkgeversverklaring moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen, om als erkend document gebruikt te mogen worden.

Voorwaarden van de Werkgeversverklaring voor de NHG

 • De werkgever zelf mag als enige de verklaring ondertekenen. Heeft u meerdere werkgevers, dan mag u nog steeds slechts één werkgever gebruiken voor het ondertekenen.
 • Alle informatie die op het document is ingevuld, zoals bedragen, adresgegevens, geboortedata, et cetera, dient correct te zijn. Zo moeten de adresgegevens correct overgenomen worden en overeenstemmen met de adresgegevens die weergeven en ingevuld staan op de salarisstroken.
 • Mochten er komende tijd veranderingen in het werkcontract gemaakt worden, dan moet dit ook aangegeven worden in het document. Veranderingen met betrekking tot salaris, contractduur en dergelijke feiten moeten ook meegenomen worden in het document.
 • De aangegeven bedragen met betrekking tot loon moeten allen opgeteld overeenstemmen met het brutosalaris dat over een bepaalde periode is verkregen. Indien er verschillen zitten in deze gegevens, dan moeten deze toegelicht worden door de werkgever. Dit moet in het document gedaan worden. Uiteraard moet ook dit ondertekend worden door de werkgever zelf.
 • Toeslagen, zoals de vakantietoeslag, en bonussen, zoals de dertiende maand, dienen apart aangegeven te worden in de werkgeversverklaring voor de NHG. Speciale premies, zoals een omzetpremie of prestatiepremie, moeten ook apart aangegeven worden in het document.
 • Onderaan het document moet de handtekening van de werkgever in kwestie komen te staan. Er moet ook gebruikgemaakt worden van een filiaalstempel, om de werkgeversverklaring officieel te maken.

Een hypotheek kunt u afsluiten bij verzekeringsmaatschappijen en hypotheekadviseurs. Een hypotheek kunt u niet alleen afsluiten voor de aankoop van een huis, maar ook voor een stuk grond of ter verbetering en onderhoud voor uw woning. Een hypothecaire lening wordt bij de notaris beschreven in een hypotheekakte. In de Nederlandse volksmond wordt niet gesproken over een hypothecaire lening, maar over een hypotheek, daarom wordt verder in dit artikel over hypotheek berekenen gesproken.

Hoogte hypotheek
Het bedrag van een hypotheek is vaak hoger dan de waarde van de woning. Zo kunnen de bijkomende kosten(zoals rente) ook van de hypotheek worden voldaan. Het maximale bedrag is afhankelijk van uw inkomsten. Het is verstandig om rekening te houden met de toekomst.

Vb. in verband met kinderen gaan beiden 1 dag in de week minder werken. Bij de bepaling van het maximaal te lenen bedrag hoort het begrip woonquote. Dit is een verhouding tussen de woonlasten en het bruto-inkomen. De maximaal aanvaardbare woonquote ligt rond de 30/35%. Bij het vaststellen van de hoogte van een hypotheek spelen ook andere zaken een rol. Andere leningen, zekerheid van inkomen en alimentatieverplichtingen zijn daar voorbeelden van. De combinatie van woonquote een gezinsinkomen wordt samen een leencapaciteit van vier tot zes keer het jaarinkomen van het gezin.

Looptijd en rente hypotheek
Over het algemeen sluiten mensen een hypotheek af met een looptijd van 30 jaar. Deze looptijd kan natuurlijk ook korter, maar dan moet u wel rekening houden met hogere maandlasten. Gedurende de looptijd kan de rente veranderen. Dit gebeurt volgens een overeenkomst. U kunt de rentevaste periode vastleggen per maand, maar ook van 10 jaar. Deze laatste komt het meest voor. Hoe korter de rentevaste periode, hoe groter de variatie in rente. De kortlopende rente is wel lager dan een langlopende rente, maar bij een langlopende rente loopt u niet het risico van grote rentestijgingen.

Risico’s van een hypotheek
Het kopen van een huis is voor de meeste mensen de grootste financiële beslissing in hun leven. Het is dan ook belangrijk om alles goed uit te zoeken. Het is aan te raden om al vroeg informatie te winnen. De waarde van een huis zal nooit gelijk blijven. Als de kapitaalmarktrente hoog is, of er een slechte conjunctuur is, is er vaak sprake van sterke waardedaling van een huis. Toch blijft de hypothecaire schuld het zelfde. Dit wordt ook wel ‘hefboom’ genoemd. Als u een beleggingshypotheek neemt, is er sprake van een risico doordat de waarde van het beleggingsdepot niet toereikend hoeft te zijn om de hypotheekschuld mee af te lossen. Hierdoor is deze leenvorm eigenlijk een dubbele hefboom. Een hypotheek is mede gebaseerd op uw inkomen. Als dit inkomen negatief verandert, kan dit grote gevolgen hebben voor uw hypotheek. Als uw inkomen daalt, wordt het moeilijker om de maandelijkse lasten te betalen. U wordt sterk aangeraden om, mocht dit gebeuren, direct met uw hypotheekadviseur om de tafel te gaan zitten.

Nationale hypotheek garantie
Als u een hypotheek afsluit en een Nationale Hypotheek Garantie(NHG) heeft, de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. U betaalt hiervoor een borgtochtprovisie, een eenmalig bedrag(dit bedrag was in 2007 0.4% van de hoofdsom). Als u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, wordt de hypotheekverstrekker door het fonds betaald. Maar let op: hiermee bent u nog niet uit de problemen, de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is nu uw schuldeiser. Als uw reden van ‘verplichte verkoop met een restschuld’ echtscheiding, werkloosheid of arbeids-ongeschiktheid is en u aantoonbaar bewijs heeft voor het zorgen van beperkt verlies,. kan de stichting het bedrag kwijtschelden. Toch is het aan te raden om een Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor de lening, hierdoor is de hypotheekverstrekker verzekerd van het terugbetalen van de lening. Het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staan op hun beurt garant voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het risico is dus verwaarloosbaar. Als u een NHG afsluit krijgt u een grote korting op de hypotheekrente, dit kan variëren tussen de 0.3 en 0.6 procentpunt.

Wat is Hypotheekrenteaftrek?
Hypotheekrenteaftrek is de benaming voor het belastingvoordeel voor eigen huisbezitters die hypotheekrente moeten betalen. Door deze regeling uit de Nederlandse Wet Inkomstenbelasting 2001 kan, voordat belasting wordt betaald over het inkomen,  de rente van de hypotheekschuld worden afgetrokken van het inkomen (box 1).  Het inkomen van de eigen huisbezitter wordt hierdoor lager, waardoor er over een kleiner bedrag belasting betaald dient te worden.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?
Hypotheekrenteaftrek mag alleen worden toegepast op de eerste woning (binnen- of buitenland). Dit betekent dat je geen hypotheekrente mag aftrekken op een tweede woning of bijvoorbeeld op een vakantiehuisje. Sinds 2001 is de aftrek nog maar geldig voor een periode van 30 jaar, echter wanneer men al hypotheekrente aftrok mag men dat blijven doen. Als men in de tussenperiode een nieuwe en hogere hypotheek aan gaat, zal voor het verschil tussen de oude en de nieuwe hypotheek wel de maximale termijn van 30 jaar gelden.

Wanneer men de hypotheekschuld aflost gaat de eigenwoningschuld geleidelijk omlaag, hiermee wordt de eigenwoningschuld dus lager dan het hypotheekbedrag. Als men vervolgens weer bij leent, maar dit bedrag niet in de eigen woning stopt (verbetering, onderhoud, verbouwing etc.), mag de rente over dit bedrag niet worden afgetrokken.

Wanneer men de eerste woning verkoopt berekent men de eigenwoningreserve door eigenwoningschuld af te trekken van de verkoopprijs. Dit is gelijk aan de overwaarde van het huis, mits er nooit is bij geleend en dus de hele renteschuld aftrekbaar was. Als men vervolgens een nieuw huis koopt en niet de gehele overwaarde in het nieuwe huis stopt, maar wel extra bij leent is de rente over de extra schuld niet aftrekbaar, dit is zo geregeld in de ‘bijleenregeling′.

Rekenvoorbeeld hypotheekrenteaftrek
Bij een hypotheekschuld van 300.000 euro met een rente van 5% betaal je jaarlijks 15.000 euro aan hypotheekrente (300.000 x 0,05). Wanneer het inkomen wordt belast met 42% is het belastingvoordeel dus 6.300 euro (15.000 x 0,42).

Hypotheekrenteaftrek in het Begrotingsakkoord 2013
In het Begrotingsakkoord is opgenomen dat voor nieuwe hypotheken de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als het om een hypotheek gaat waarbij de lening in zijn geheel en minimaal jaarlijks wordt afgelost gedurende de looptijd van de lening. Dit komt over het algemeen voor bij een lineaire hypotheek en een annuïteiten hypotheek.

Hypotheekrente

De hypotheekrente verwachting is erg belangrijk wanneer je een eigen huis wilt gaan kopen. Een eigen huis kun je meestal niet helemaal zelf betalen en daarom moet er een hypothecaire lening of BKR hypotheek voor afgesloten worden. Dit is een lening met het huis als onderpand. De bank of andere financiële instelling loopt erg veel risico door het uitlenen van zulke grote bedragen en daarom dient het onroerend goed als onderpand. Mocht de hypotheekgever (degene die leent) de hypotheek niet meer kunnen opbrengen, dan is het huis voor de hypotheeknemer (de bank of financiële instelling).

Hypotheekrente stijging

Over het bedrag dat met een hypotheek geleend wordt, moet rente betaald worden. De hoogte van de rente kan verschillen per financiële instelling, per hypotheek, per leenbedrag en per periode. Hypotheekrente verwachting is daarom een fenomeen dat veel eigen huis bezitters bezighoudt, want de hypotheekrente is van invloed op de maandlasten van de hypotheekgever. Bovendien is de hypotheekrente ook van invloed op de huizenprijzen op de markt.

Als de hypotheekrente hoog is, daalt de vraag naar onroerend goed waardoor de huizenprijzen dalen. Het risico dat hypotheekgevers hun maandlasten niet meer kunnen betalen wordt in zo’n geval groter. Er komen dan meer huizen op de markt, waardoor de prijzen ook weer dalen.

Hypotheekrente daling

Als de hypotheekrente daalt, dalen de maandlasten van mensen die een hypotheek hebben. Het is in zo’n geval gemakkelijker om een hypotheek te betalen waardoor de vraag op de huizenmarkt stijgt. Huizen worden dan schaarser waardoor de huizenprijzen stijgen. Als de hypotheekrente verwachting is dat de rente zal dalen heeft dit ook effect op de daling of stijging van de hypotheekrente.

Prognose hypotheekrente

Wat is de hypotheekrente verwachting? Gaat de hypotheekrente dalen of juist stijgen? Deze vraag houdt velen in zijn greep. De prognose van de hypotheekrente wordt gevormd door alle meningen van economische experts samen. De hypotheekrente stand is afhankelijk van de marktrente, de onroerend goed markt en de stand van de economie en hierover doen verschillende experts voorspellingen. Deze zijn op hun beurt dan ook weer van invloed op de veranderingen van de hypotheekrente.

Verwachting hypotheekrente

De rentestand op de markt is van invloed op de hypotheekrente verwachting. Banken lenen namelijk geld van andere financiële instellingen om vervolgens dat geld weer uit te lenen voor bijvoorbeeld hypotheken. Als de rente die de banken voor het lenen van dat geld moeten betalen hoog is, wordt de rente voor de hypothecaire lening ook hoger. De rente op de markt is dus een belangrijke factor in de hypotheekrente verwachting.

Prognose hypotheekrente.

Hypotheekrente-verwachting-1

De prognose van de hypotheekrente is interessant, omdat de rente die over hypotheken betaald moet worden verschillende vormen kan hebben. Zo kan een hypotheek een vaste rente, een variabele rente of een mengvorm van deze twee rentevormen hebben. Om te weten voor welke vorm je moet kiezen, is het van belang de hypotheekrente verwachting in de gaten te houden. Als je eenmaal een hypotheek hebt, kun je deze ook oversluiten tegen een andere hypotheekvorm. Om te weten wat het voordeligst is, moet de hypotheekrente prognose dan ook in de gaten worden gehouden.

De hypotheekrente trend geeft aan of de rente daalt of stijgt over een langere periode. De hypotheekrente trend is dus meer dan alleen de actuele rentestanden of de hypotheekrente verwachting het is een voorspelling of een vaststelling van de hypotheekrente over een langere tijd. Aan de hand van de hypotheekrente trend doen experts en financiële instellingen voorspellingen met betrekking tot de hypotheekrente. Als er sprake is van een dalende trend geven zij aan of de hypotheekrente verder zal dalen of dat er juist een stijgende hypotheekrente trend aan zit te komen. De hypotheekrente verwachting heeft dus alles te maken met de hypotheekrente trend.

Veranderingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • Meningen van economische experts
 • Economische omstandigheden
 • Huizenprijzen
 • Marktrente

 

Actuele hypotheekrente

De actuele hypotheekrente moet in de gaten gehouden worden wanneer je van plan bent een hypotheek af te sluiten of over te sluiten. Om zo laag mogelijke maandlasten te hebben moet de actuele hypotheekrente laag zijn. De hypotheekrente verandert erg snel en daarom zijn uitspraken over de huidige hypotheekrente al gauw verouderd. Omdat de hypotheekrente voortdurend in beweging is, is het ook verstandig om naast de huidige hypotheekrentestanden ook de hypotheekrente verwachting in de gaten te houden. Als er wordt verwacht dat de hypotheekrente nog verder zal dalen, kan er beter nog even gewacht worden met het afsluiten van een hypotheek. Als de hypotheekverwachting luidt dat de rente zal gaan stijgen, is het verstandig om juist wel direct een hypotheek af te sluiten.

Variabele of vaste hypotheekrente

De actuele hypotheekrente is erg belangrijk voor degenen met een hypotheek met variabele rente. De hypotheekrente wordt bij deze rentevorm na een bepaalde termijn opnieuw vastgesteld aan de hand van de rente op de markt. Een hypotheek met variabele rente is de afgelopen jaren erg in trek geweest, omdat er sprake was van een dalende trend in de hypotheekrente. Als de rentestand laag is en de hypotheekrente verwachting geeft aan dat de daling zal doorzetten, is een hypotheek met variabele rente voordelig. Als je een hypotheek met variabele rente overweegt moet je echter wel goed beseffen dat dit ook risico’s met zich meebrengt. De marktrente kan namelijk ook stijgen en dan wordt de hypotheekrente over de variabele hypotheek naar boven bijgesteld. Dit betekent dat je hogere maandlasten zult krijgen. Je moet dus wel genoeg inkomsten hebben om dit soort schommelingen in de hypotheekrente op te kunnen vangen.

Bij een hypotheek met vaste rente is het ook erg belangrijk de hypotheekrente verwachtingen en de actuele hypotheekrente in de gaten te houden. Bij vaste hypotheekrente ligt de rente over de hypotheek, zoals de naam al doet vermoeden, over de gehele looptijd van de hypotheek vast. Om zo laag mogelijke maandlasten te hebben is het van belang dat deze vaste rente dus laag is. Een hypotheek met vaste rente kan het best worden afgesloten wanneer de actuele hypotheekrente laag is en als de hypotheekrente verwachting niet aangeeft dat de rente nog verder zal dalen. Als de rente nog verder zal dalen, kun je nog beter even wachten met het afsluiten van de hypotheek.

Hypotheek met vaste rente

Bij een hypotheek met vaste rente is de rente voor de gehele looptijd van de hypotheek gelijk. Het is dus verstandig om een hypotheek met vaste rente af te sluiten in een periode met een lage rentestand. Hiervoor moet de verwachting van de hypotheekrente dus in de gaten worden gehouden.Bij hypotheken met vaste rente wordt er ook gewerkt met de zogenaamde rentevaste periode. Dit betekent dat de rente die voor de hypotheek betaald wordt voor een bepaalde termijn vast zal liggen. Om deze periode vast te stellen, is het ook erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de hypotheekrente verwachting op de korte en de lange termijn.

Hypotheek met variabele rente

Een variabele rente houdt in dat de hypotheekrente mee verandert met de marktrente. Bij een hypotheek met variabele rente is het risico dat de rente stijgt dus van toepassing. Als de hypotheekrente stijgt, stijgen de maandlasten voor de hypotheek in kwestie. Er zijn ook hypotheekvormen waarbij de rente eerst een periode vast is en daarna variabel. Het is ook mogelijk om een hypotheek met variabele rente over te sluiten. Je kunt er dan voor kiezen de hypotheek in te wisselen voor een hypotheek met vaste rente. Dit is natuurlijk alleen aantrekkelijk in een periode met lage hypotheekrente. Hiervoor moet de hypotheekrente dus weer in de gaten gehouden worden.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is ook van invloed op de hypotheekrente verwachting. De hypotheekrenteaftrek is een overheidsmaatregel om het kopen van een eigen huis te bevorderen. Eigen huis bezitters kunnen met de hypotheekrenteaftrek een deel van de kosten voor de hypotheek aftrekken van de belasting. De hypotheekrenteaftrek bestaat sinds 1893, al is het door de jaren heen wel wat aangepast. Sinds 2001 mag de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar worden toegepast. Wijzigingen in de regeling voor de hypotheekrenteaftrek hebben invloed op de vraag naar hypotheken en dit is weer van invloed op de hypotheekrente verwachting.

Elke maand moet u de hypotheek weer betalen. Mocht u dit niet meer lukken dan kunt u het beste zo snel mogelijk hulp inroepen en dit melden aan uw bank. Door de economische neergang hebben helaas steeds meer gezinnen problemen hun hypotheek te betalen en aan andere financiële verplichtingen te voldoen. Eerder dit jaar meldde het BKR te Tiel dat er meer dan 11.000 huizen bezitters problemen hadden om hun hypotheek schuld af te betalen. Dit komt onder andere door een slechte huizenmarkt die in het slop zit en door de toenemende werkeloosheid.

Overleggen met uw bank bij betalingsproblemen.

Huizen bezitters die een duidelijk overzicht hebben van hun financiële situatie weten wanneer het fout zit. Wanneer het duidelijk wordt dat er niet meer voldaan kan worden aan de financiële verplichtingen moeten er direct maatregelen genomen worden. Vaak is het zo dat deze problemen niet opeens ontstaan maar er geleidelijk insluipen. Wanneer duidelijk is dat er problemen zijn is het zaak om in actie te komen. Het is slim om zo snel mogelijk met uw bank te gaan praten voordat deze problemen uit de hand lopen en het een langslepende zware periode met zich mee kan brengen. Vaak is er de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met uw bank of nieuwe afspraken te maken zoals een andere hypotheekvorm. Wanneer de schulden dermate uit de hand dreigen te lopen is het belangrijk om snel professionele hulp in te schakelen.

Hulp inschakelen kan via de gemeente.

We leven in een tijd dat er verschillende instellingen en bedrijven zijn die u kunnen helpen met uw schulden. Het meest verstandige is om de hulp in te schakelen van uw gemeente. Helaas is de werkelijkheid zo dat er verschillende malafide schuldsanering bedrijven zijn die u juist niet verder helpen en hoge kosten rekenen. De gemeente kan u helpen bij de keuze te maken om de juiste hulp te verkrijgen.

De Hypotheek Top 5 (tips)

Welke hypotheek past er nu het beste bij u. Tegenwoordig zijn er vele verschillende hypotheekvormen op de markt, elk met zijn eigen specifieke kenmerken. Hypotheken worden steeds meer op maat aangeboden, en het producten aanbod van de verschillende hypotheekverstrekkers breidt zich ook steeds meer uit. Waar je in het verleden maar één a twee hypotheeksoorten kende is dat aantal tegenwoordig verveelvoudigd. Deze keuze lijkt de consument ten goede te komen. Het is nu voor bijna iedereen mogelijk om een hypotheek te verkrijgen die toegespitst is op zijn eigen situatie. maar hoe kunt u nou besparen op een hypotheek en op de hypotheek kosten. Welke hypotheek verstrekkers bieden u de gunstigste rente aan en welke andere voorwaarden spelen er nou een rol bij het bepalen van de voordeligste hypotheek die is toegespitst op uw situatie. Bij hypotheekbereken.com hebben wij een groot aantal hypotheken met elkaar vergeleken en we hebben de conclusies voor u op een overzichtelijk manier opgesomd. Doe hier dus uw voordeel mee en vind de goedkoopste hypotheek die het beste bij u past.

Het aangaan van een hypotheek lijkt tegenwoordig even gemakkelijk als het kopen van een brood. Er zijn vele hypotheek aanbieders en u kunt eenvoudig online hypotheek offertes opvragen en hypotheek rentes vergelijken. Toch is het verstandig dat u zich vooraf goed laat inlichten over de verschillende mogelijkheden, zodat u straks tot de juiste beslissing kunt komen. Bij de hypotheek top 5 hebben we een groot aantal hypotheken voor u vergeleken en onze conclusies voor u op een rijtje gezet. Lees daarom eerst eens onze tips door en laat u vakkundig voorlichten voor u tot het afluiten van een hypotheek overgaat.

 • 1. Kies de juiste hypotheek.
  Voor je overgaat tot het afsluiten van een hypotheek, wees er dan zeker van dat je de juiste hypotheekvorm hebt gekozen. Er zijn vele hypotheekvormen op de hypotheekmarkt te verkrijgen, dus kijk eesrt eens welke hypotheek er het beste bij u past.
 • 2. Vraag meerdere hypotheek offertes op.
  Veel mensen gaan voor een hypotheek offerte eerst naar hun eigen bank. Dit kan een goede keuze zijn, maar kijk ook eens verder. Er zijn namelijk zeer veel aanbieders van hypotheken en er bestaan ook grote verschillen tussen de verschillende hypotheek aanbiedingen. Een verschil in rente van 1% op een hypotheek van 300.000 Euro scheelt je al gauw 3000 Euro aan rente per jaar. Neem dus niet zomaar genoegen met het eerste hypotheek aanbod en vraag meerdere hypotheek offertes op. Dit kan u veel geld besparen.
 • 3. Vergelijk echt verschillende offertes.
  Zorg ervoor dat als u meerdere offertes opvraagd, u dit ook bij echt verschillende hypotheekaanbieders doet. Kies dus niet alleen voor offertes bij de grote banken en grote verzekeraars, of juist alleen bij de kleinere banken en verzekeraars, maar probeer dit te verdelen. dan hebt u ook echt iets om te vergelijken.
 • 4. Vergelijk hypotheken niet alleen op basis van rente.
  Bij het vergelijken van hypotheken is het belangrijk om niet alleen naar de aangeboden rente te kijken. Het is verstandiger om te vergelijken op effectieve rente. In de effectieve rente zitten namelijk ook nog andere kosten verwerkt als afsluitprovisie enz..
  Verder worden er bij het afsluiten van een hypotheek vaak ook nog andere producten afgesloten of verplicht gesteld. denk hierbij aan een levensverzekering of het verplicht salaris laten storten op de hypotheek rekening. Neem deze kosten ook mee in het vergelijken van hypotheken.
 • 5. Denk aan de toekomst.
  Denk bij het aangaan van een hypotheekverplichting ook aan de toekomst. Hoe zeker is het inkomen dat u nu heeft over 10 jaar nog. Is er een kinderwens of bent u van plan minder te gaan werken. Dit zijn allemaal zaken waar u rekening mee zou moeten houden. Denk hier aan bij het bepalen van de hoogte van uw hypotheek, kunt u dat bedrag over 5 of 10 jaar ook nog ophoesten.

Steeds meer huizen kopers vergissen zich in de totale uiteindelijke kosten van hun nieuwe woning en krijgen daardoor de financiering niet rond.

Dit komt volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) niet uitsluitend door de stijgende huizen prijzen, maar eveneens door de explosief gestegen overheids belastingen. De hypotheek zelf maakt op dit moment zelfs nog maar 51 procent uit van de totale woonlasten. Het overige gedeelte bestaat uit de diverse belastingen en de energiekosten. Bij het berekenen van hun maximale hypotheek houden huizenkopers hier veelal geen rekening mee.

De onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, reinigingsheffing, waterschapslasten, het eigen woning forfait en de energie kosten bedragen inmiddels maar liefst 49 procent van de totale maandelijkse rekening.

Roeland Kimman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt dan ook dat er veel meer potentiële kopers nodig zijn om een huis verkocht te krijgen dan voorheen het geval was. “Bij een nieuwbouwproject van honderd huizen waren rond de tweehonderd geïnteresseerden genoeg om alle panden kwijt te raken. Omdat de verkoop steeds vaker vastloopt op de financiering zijn er inmiddels vierhonderd potentiële kopers nodig om zo’n wijk te verkopen.”

Geen reserves
Nietsvermoedend schrijven vooral starters zich in voor nieuwbouw woningen en nemen vervolgens de hoogst mogelijke hypotheek. “Steeds minder mensen sparen nog, dus als ze vervolgens in de problemen komen hebben ze geen reserves om de hogere kosten te compenseren”, zo zegt Kimman.

De belastingen voor huiseigenaren zijn gedeeltelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde van het huis en deze is de laatste tijd flink gestegen. Gemeenten moeten volgens Kimman dan ook veel zorgvuldiger te werk gaan bij het bepalen van de uiteindelijke WOZ-waarde. “Ze nemen één referentiepand en baseren daar de waarde van alle woningen in de straat op. In veel gevallen heeft de gemeente onjuiste of onvolledige informatie over woningen.” 40 Procent van de bezwaren tegen de WOZ-waarde is in de afgelopen jaren door de gemeente gehonoreerd.

Melkkoe
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat aan de gemeenten zelf niet veel te verwijten is aangezien de stijging van de woonlasten voor 79 procent naar het Rijk gaat en maar voor 14 procent naar de gemeenten zelf. De waterschappen krijgen de resterende 7 procent van de verhoging. Volgens de VNG zijn de gestegen huizenprijzen de oorzaak van de verhoging. Gemeenten gebruiken de heffing volgens hen in ieder geval zeker niet als ‘melkkoe’.

De huizenprijzen  zijn in het eerste kwartaal van 2016 maar liefst 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2015. Hiertegenover staat echter dat het aantal woningen dat verkocht werd maar liefst 8 procent lager ligt dan vorig jaar. Nog nooit hebben er zoveel woningen te koop gestaan: 100.000. Dit zijn er maar liefst 28.000 meer dan vijf jaar geleden !

Vraag: Heeft u problemen ondervonden als gevolg van de hogere woonlasten ? Heeft u tips voor een goede berekening om de uiteindelijke maandelijkse kosten te bepalen ? Denkt u dat het een langdurig(er) effect zal hebben op de hypotheek tarieven? We horen graag van u !

De meest voorkomende vraag die mensen hebben die naar de bank of hypotheekverstrekker gaan is hoeveel hypotheek zij kunnen krijgen. De hoogte van de hypotheek die u kan krijgen hangt af van verschillende factoren zoals de waarde van de woning, uw bruto jaarsalaris, de rente stand en uw leeftijd. In dit artikel beantwoorden wij alle vragen met betrekking tot hoeveel hypotheek u kunt krijgen.

Kan ik online berekenen hoeveel hypotheek ik kan krijgen?

Ja, op velen websites kan u uw hypotheek online berekenen met een hypotheek calculator. Deze calculators kunnen u een indicatie geven van hoeveel hypotheek u kan krijgen. Ondanks dat u op deze manier snel een idee krijgt van hoeveel hypotheek u kan krijgen is er geen garantie dat de hypotheekverstrekker dit ook daadwerkelijk zal aanbieden.

Met een online hypotheek calculator kan u ook berekenen wat uw maandlasten zullen zijn voor bepaalde hypotheekvormen. Let bij deze ook op het verschil tussen bruto hypotheek maandlasten en netto hypotheek maandlasten. Bij sommige online hypotheek calculators worden de bruto hypotheek maandlasten berekend, terwijl bij de netto hypotheek maandlasten de hypotheekrente aftrek al is afgetrokken van de maandlasten.

Wat zijn de factoren die de hoogte van mijn hypotheek bepalen?

De overheid en hypotheekverstrekkers hanteren een aantal normen die bepalen wat de maximale hypotheek is dat u kan krijgen. Vaak kunt u bij de hypotheekverstrekkers online berekenen wat uw maximale hypotheek is.

Uw bruto jaarsalaris bepaald als eerste of u de maandlasten kan dragen. De overheid bepaald deze normen zoals deze zijn vast gesteld Nationale Hypotheek Garantie. De banken en verzekeraars (de hypotheekverstrekkers) hanteren hun eigen criteria voor acceptatie wat bepaald onder welke omstandigheden u welk bedrag krijgt. Er zijn veel verschillende normen die bepalen wat de maximale hypotheek is dat u kan krijgen. Deze zijn te verdelen onder externe factoren en persoonlijke factoren.

Wat zijn de voor en nadelen van Nationale Hypotheek Garantie?

Afhangend van uw inkomen kan de maximale hypotheek die u kan krijgen lager liggen dan gehoopt of komt u helemaal niet in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie. De belangrijkste voorwaarde is dat de totale kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten – maximaal € 350.000,00 bedragen.

Het voordeel is dat als u uw hypotheek niet meer kunt betalen en u moet u woning verkopen, kan de opbrengst lager zijn dan uw hypotheekbedrag. In dat geval neemt NHG u restschuld over. In speciale gevallen wordt de restschuld kwijtgescholden. In het algemeen is hypotheek aanvragen via de Nationale Hypotheek Garantie een veiligere en vaak voordelige keuze door de lagere hypotheek rente (voordeel kan oplopen tot 0.5%).

Wat mag ik meetellen in mijn bruto jaar inkomen?

U mag bij het bruto jaarsalaris uw vakantiegeld en 13e/14e maand meetellen. Ook vaste toeslagen mag u meetellen zoals ploegentoeslag. Bij variabele toeslagen zoals overwerkvergoedingen en provisies moet u aantonen dat deze een structureel karakter hebben en deze mag u alleen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 12 maanden) meetellen.

Alle Persoonlijke Factoren Op Een Rijtje.

Ben u werknemer met een contract voor bepaalde tijd?

Een vaste aanstelling bied zekerheid. In het geval dat u een contract hebt voor een bepaalde tijd dan wilt de hypotheekverstrekker een intentieverklaring van uw werkgever die toezegt dat u een vast dienstverband krijgt na het einde van uw tijdelijke contract.

Wanneer u een uitzendkracht of flexwerker bent dan krijgt u niet een intentieverklaring. Toch kan u wel een hypotheek krijgen, mits met hypotheekgarantie. De voorwaarden hiervoor zijn dat u de afgelopen drie jaar geen gebruik maakte van een uitkering en dat u inkomsten had uit arbeid. De hypotheek die u kan krijgen wordt berekend door het gemiddelde inkomen te berekenen van de laatste drie jaar. Een derde van de hypotheekverstrekkers zonder hypotheekgarantie verstrekt geen hypotheek zonder intentieverklaring.

Het is bovendien ook belangrijk voor een hypotheekverstrekker om te weten of u een partner hebt die ook een inkomen heeft, zodat het inkomen van uw partner ook meetelt. Tenslotte is uw kans vergroot om hypotheek te krijgen wanneer u een hogere opleiding hebt ondanks dat u nu alleen tijdelijk werk hebt.

Ben u zelfstandig ondernemer, freelancer of werk u op provisiebasis?

Als u zelfstandig bent en een hypotheek met hypotheekgarantie wilt dan moet u drie aangesloten jaren inkomen hebben. De hypotheek berekent dan de gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar. Bovendien word er gekeken naar de prognose voor het lopende jaar. Wanneer u hypotheek wilt zonder hypotheek garantie dan zijn er andere voorwaarden wat afhangt van de hypotheekverstrekker. Er word dan zoal gekeken naar het eigen vermogen en onderpanden, de winstprognose en het kredietverleden. Wanneer u korter dan drie jaar zelfstandig ondernemer bent dan word er extra eigen vermogen gevraagd.

Naar wat voor toekomstverwachtingen word er gekeken?

hoeveel hypotheek kan ik krijgen 3Hypotheekverstrekkers kijken vooral naar uw opleiding en u beroep. Deze informatie gebruiken ze om een indicatie te krijgen van uw toekomstige financiële ruimte. Er word ook gekeken naar of er kinderen gaan komen, of de kinderen gaan studeren, of u of uw partner minder gaan werken en of u in de toekomst gaat verhuizen naar een duurdere woning.

Hoe beïnvloeden mijn schulden de hoeveelheid hypotheek dat ik kan krijgen?

Hypotheekverstrekkers kijken altijd of u schulden hebt bij het Bureau Krediet Registratie. Denk hierbij aan maandbetalingen voor doorlopend krediet, persoonlijke lening, huurkoop, lease, rekening-courant-krediet en postorderkrediet. Studieleningen van de IB-groep worden niet bij BKR aangemeld, maar het is wel aangeraden om ook deze maandelijkse kosten te berekenen. De hoeveelheid schuld dat u hebt plus u betalingsgedrag heeft een invloed op hoeveel hypotheek u kan krijgen.

Heeft alimentatie een effect op het maximale hypotheekbedrag?

Ja, wanneer u alimentatie moet betalen aan een ex-partner dan wordt het bedrag dat u per jaar aan alimentatie betaalt in mindering gebracht op uw inkomen. Alimentatie die u verschuldigd bent voor uw kinderen, kan buiten beschouwing blijven.

Brengt u overwaarde of spaargeld in?

Volgens de bijleenregeling kan u de winst gebruiken die u bij de verkoop van uw vorige huis gemaakt hebt. Deze regeling beïnvloed hoeveel hypotheek u kan krijgen en limiteert de aftrekbaarheid van de hypotheek rente. De overwaarde verkrijg u door de waarde van uw huidige woning te verminderen met de restanthypotheekschuld. Wanneer u spaargeld hebt dan kan u deze gebruiken om een deel van uw woning te financieren, maar het is fiscaal meer aantrekkelijk om een maximale hypotheek af te sluiten zodat u volledig gebruik maakt van de hypotheekrente aftrek. Op deze manier behoud u ook uw spaargeld.

Heeft mijn leeftijd of mijn gezondheid betrekking op hoeveel hypotheek ik kan krijgen?

Geslacht en leeftijd zijn vereist voor berekening van de premie overlijdensrisicoverzekering die u in de regel dient af te sluiten. Die premie is mede van invloed op de hoogte van uw maandlasten. Als u 50 jaar of ouder bent is een medische keuring verplicht. Ook uw gezondheid kan een effect hebben op hoeveel hypotheek u kan krijgen. Het kan namelijk zo zijn dat u door u gezondheid een hogere premie hebt voor uw overlijdensrisicoverzekering. Een medische keuring is vrijwel altijd vereist wanneer het verzekerd bedrag hoger is dan 160000 euro.

Conclusie

Er spelen velen factoren mee bij het beantwoorden van de vraag ‘hoeveel hypotheek kan ik krijgen?’. Het is zeer belangrijk dat u goed geïnformeerd bent voordat u een hypotheek neemt en dat u een duidelijk beeld hebt van de maandlasten. Om er zeker van te zijn dat u precies weet hoeveel hypotheek u kan krijgen en wat de beste hypotheekvorm is, kan u het beste het advies van verschillende hypotheekadviseurs vergelijken om na het overwegen van verschillende perspectieven zelf te bepalen wat voor u de juiste hypotheek is.