gedragscode hypothecaire leningenIn dit artikel gaan we verder in op de vernieuwde gedragscode hypothecaire leningen, waarin we de regels verscherpt worden voor hypothecaire leningen. De afgelopen jaren zijn er namelijk veel problemen opgetreden in de hypothekenmarkt, en de AFM wil dit tegengaan. De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, wil strengere regels voor het afsluiten van hypotheken en is al geruime tijd bezig met het aanscherpen van deze regels. Er is een einde gekomen aan de tijd dat mensen top hypotheken af kunnen sluiten, waarbij het leenbedrag vele malen hoger ligt dan het jaarinkomen van de consument die de hypotheek af heeft gesloten.

Financiële problemen voor de vernieuwde Gedragscode Hypothecaire Leningen

In veel gevallen zijn er in het verleden zelfs hypotheken afgesloten die veel hoger ligt dan de waarde van het huis waarvoor de hypotheek is afgesloten. Nu de waarde van de huizen flink aan het dalen is zitten veel mensen met een groot probleem omdat ze bij de verkoop van hun huis dikwijls met een restschuld blijven zitten. De AMF ziet nu strenger toe op de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt afgesloten en op de hoogte van de hypotheken. Deze voorwaarden staan allemaal in de Gedragscode Hypothecaire Leningen. De AMF is daarom reeds een onderzoek gestart samen met De Nederlandse Bank om te kijken wat de regels zijn waaraan hypotheken momenteel zijn gebonden en of mensen niet een te hoge hypotheek afsluiten.

Langer op de blaren zitten?

Wat de AFM ook tegenstaat is dat veel mensen een hypotheek afsluiten die aflossingsvrij is waardoor mensen een langere tijd met hun schuld blijven zitten. Bij een aflossingsvrije hypotheek lossen mensen de rente op hun hypothecaire lening af, maar doen geen aflossingen op hun geleende bedrag. Voor het aflossen van het eindbedrag sluiten huizenbezitters vaak een beleggingsverzekering af.

In tijden van recessie gaat het niet goed met de beleggingen en bestaat het risico dat aan het einde van de looptijd niet genoeg rendement is behaald uit de beleggingsverzekering waardoor dit bedrag niet het leenbedrag dekt. Mensen kunnen hierdoor in grote financiële problemen komen.

Bij een aflossingsvrije hypothecaire lening lost de geldnemer gedurende de looptijd van de lening niet af. Hierdoor blijft de hoofdsom van de lening gelijk en blijft de hypotheekrente-aftrek maximaal. De geldnemer betaalt ook geen premies voor een verzekering om aan het einde van de looptijd de hypothecaire geldlening mee af te lossen. Vaak wordt een aflossingsvrij deel gesloten in combinatie met een andere aflossingsvorm. Aflossingsvrij houdt niet in dat er nooit hoeft te worden afgelost. Dit gebeurt vaak door:

• verkoop van de woning
• overlijden van de geldnemer
• het aanwenden van een reeds bestaande effectenportefeuille die voldoende waarde bezit om de lening mee af te lossen.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek:

• De rente-aftrek is gedurende de hele looptijd maximaal;

• De geldnemer is niet gebonden aan de voorwaarden die gelden bij constructies met gemengde verzekeringen;

• De (consumptieve) bestedingsruimte van de geldnemer is gedurende de looptijd groter (in geval van aflossing bij verkoop van de woning).

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek:

• Er wordt in totaal veel meer rente betaald: er wordt immers niet afgelost;

• De geldnemer zal nooit een huis krijgen dat geheel vrij is van hypotheek (in geval van aflossing bij verkoop van de woning of bij overlijden van de geldnemer);

• De geldnemer loopt het risico dat hij door waardedaling van de woning, ook na verkoop, met een restant-schuld blijf zitten