Wat is de belastingteruggave hypotheek?

belastingteruggave hypotheek

Voorlopige Teruggaaf (VT) is de maandelijkse teruggaaf van de belastingdienst. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt belasting in op uw loon, uitkering of pensioen. In sommige gevallen houdt uw werkgever meer belasting in dan op grond van uw persoonlijke situatie zou moeten. U betaalt bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting wanneer u recht heeft op bepaalde heffingskortingen of aftrekposten. U kunt het te veel betaalde bedrag achteraf terugkrijgen van de belastingdienst, maar u kunt er ook voor kiezen om elke maand een deel terug te krijgen via de voorlopige teruggaaf. Heeft u bijvoorbeeld een eigen huis met hypotheek of is uw partner kostwinnaar, dan heeft u recht op een voorlopige teruggaaf.

Is de hypotheekrente aftrekbaar?

De hypotheekrente is in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In hoeverre de hypotheekrente aftrekbaar is, hangt af van waarvoor u het geleende bedrag gebruikt:

 • voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning: de hypotheekrente is volledig aftrekbaar, maar maximaal 30 jaar;
  voor andere doeleinden: de hypotheekrente is niet aftrekbaar.
 • In het eerste geval dient het te gaan om een woning die als hoofdverblijf dient.
 • In het laatste geval kunt u een bedrag ter grootte van de hypotheek in mindering brengen op uw vermogen dat in box 3 belast wordt. U leest hier verderop meer over, bij het onderdeel Beleggingsrekening.

uitzondering Als u de hypotheek heeft afgesloten voor 1 januari 2006 kunt u de rente toch aftrekken ook al heeft u de hypotheek niet gebruikt voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van uw woning.

De hypotheekrente voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning is vanaf 1 januari 2010 gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar:

 • de periode gaat in op het moment dat u over het geld van de hypotheek kunt beschikken. Meestal zal dat de passeer-datum van de hypotheekakte zijn.
 • voor bestaande hypotheken gaat de termijn in op 1 januari 2010;
 • als u de hypotheek verhoogt, gaat voor dat gedeelte weer een periode van 30 jaar in;
 • als u een nieuwe woning koopt, loopt de periode door;
 • als u de hypotheek tussentijds gedeeltelijk aflost, loopt de termijn voor een bedrag van de oorspronkelijke hypotheek door;
 • als u de hypotheek geheel aflost, stopt de periode van 30 jaar.

Vergelijking van geldverstrekkers op hypotheekrente.

Een vergelijking maken van hypotheken op rente van alle (50) geldverstrekkers kan via de website.

Wat is een lineaire hypotheek?

Tegenover de annuïteitenhypotheek staat de lineaire hypotheek. Het woord lineair geeft eigenlijk al aan waar het bij deze hypotheekvorm om gaat, Bij deze hypotheek wordt de geldlening gelijkmatig afgelost, waarbij de maandelijkse termijnen bestaan uit een aflossingsdeel en een rentedeel. U betaalt dus de rente over uw hypotheekbedrag en lost tegelijkertijd een deel van de hoofdsom af. Dit heeft als voordeel dat uw maandlasten, ook bij een eventuele (lichte) rentestijging , geleidelijk lager worden. Er is echter ook een nadeel want uw belastingvoordeel wordt geleidelijk aan minder. Uw leenbedrag wordt immers steeds lager vanwege uw maandelijkse aflossingen. U betaalt jaarlijks een steeds lager bedrag aan rente en kunt dus ook steeds maar een lager bedrag van de belasting aftrekken. Hoewel uw belastingvoordeel lager wordt is een lineaire hypotheek uiteindelijk wel een voordelige hypotheekvorm omdat u hiervoor aan het einde van de rit het minste betaalt.

De lineaire hypotheek is een lening waarbij periodiek, bijvoorbeeld elk jaar of elke maand, eenzelfde bedrag wordt afgelost. Dit gebeurt net zo lang totdat het gehele bedrag – ofwel de hypotheek – is terugbetaald. De looptijd van een hypothecaire lening is vaak erg lang, +/- 25 of 30 jaar. Naast de aflossing betaal je ook nog rente.

Rente op hypotheek.

Stel u heeft een hypothecaire lening afgesloten van €270.000,-. De looptijd van de hypotheek is 30 jaar en de rente is 8% per jaar. De aflossing en de rente betaalt u aan het einde van elk jaar. Aan het einde van het 1ste jaar moet u €270.000,- : 30 = €9000,- aflossing betalen. Hiermee koopt u als het ware de hypotheek af. De hypotheekrente over het eerste jaar is 8% van 270.000,- = €21.600,-. In totaal moet er voor de hypotheek dus in het eerste jaar €30.600,- betaald worden.

Aan het einde van het tweede jaar van de hypothecaire lening moet je weer €9000,- aflossing betalen. De rente is nu lager, omdat je het jaar ervoor hebt afgelost en de schuld aan het begin van het tweede jaar nog €21.600,- is. De hypotheekrente aan het einde van het tweede jaar is dan 8% van €261.000,- = €20.880,-. In totaal moet voor de hypotheek nu betaald worden: €29.880,-.

Het voordeel van een lineaire hypotheek.

Een van de grote voordelen van een hypothecaire lening is dat de betaalde rente op de hypotheek aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Dat is de belasting die je moet betalen over alles wat je in een jaar verdient. Voor de berekening van de inkomstenbelasting wordt het inkomen dus lager door de betaalde rente. Dat kan 40 tot 60% belasting schelen. Het percentage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, hoe hoger het inkomen hoe hoger het belastingpercentage. Overigens is de rente van een persoonlijke lening ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Is uw woning toe aan onderhoud of wilt u geld lenen om te verbouwen? Een nieuwe keuken installeren, een hele nieuwe kamer aanbouwen of uw badkamer die vernieuwing geven waar hij aan toe is. Met een 2e hypotheek kan het allemaal op een heel voordelige manier. U benut immers uw overwaarde om tegen de extra scherpe hypotheekrente van de tweede hypotheek te lenen.

tweede Hypotheek afsluiten

Wanneer een tweede hypotheek afsluiten?

De tweede hypotheek wordt gebruikt om te investeren in een woning. U kunt natuurlijk ook een 2e hypotheek afsluiten om geld te kunnen besteden aan andere zaken. In dit geval spreken we van een krediethypotheek. Hiermee leent u ook tegen de extra scherpe rente, maar bent u niet verplicht om het geld dat door de lening vrijkomt te besteden aan uw woning. Hierdoor profiteert u echter niet van de hypotheekrenteaftrek.

Fiscaal voordeel tweede hypotheek

Zou u geld lenen door middel van een 2e hypotheek om een verbouwing of onderhoud aan uw woning te financieren, dan profiteert u van fiscale voordelen. Besteedt u het geld aan andere zaken met een krediethypotheek, dan profiteert u niet van alle fiscale voordelen, maar profiteert u wel van een hypothecaire lening met een voordelige rente.