De naam zegt het al: de rentevast periode is de periode waarvoor de hypotheekrente voor een vast rentetarief wordt vastgezet. Na die periode krijgt men, afhankelijk van de voorwaarden van de hypotheek, een rentebedenktijd, waarna de hypotheekrente opnieuw wordt vastgezet.

rentevast periode

Hoelang zet je de rente vast?

Dat is geen eenvoudige vraag, behalve als de hypotheekrente extreem hoog of laag is. Bij extreem hoge rente kiest men voor een korte rentevast periode bij een extreem lage rente voor een zo lang mogelijke rentevast periode, zodat zo lang mogelijk van het lage rentetarief geprofiteerd kan worden.

Hoe langer hoe hoger de rente

Meestal geldt: hoe langer je de hypotheekrente vast zet hoe hoger het rentetarief. Zo is variabele rente doorgaans het goedkoopste, maar geeft ook het minste zekerheid. De variabele rente volgt de marktrente. Als deze stijgt, stijgen de maandlasten vaak direct mee. Voor het vastzetten van de hypotheekrente voor 20 jaar betaal je relatief meer, maar deze rentevast periode biedt dan ook de meeste zekerheid.

Einde van de rentevast periode

Aan het einde van de overeengekomen periode moet men, al dan niet na een rentebedenktijd kiezen voor een nieuwe periode en een bijbehorene hypotheekrente kiezen. Hoe hoog deze op dat moment is, valt niet te voorspellen. Het kan meevallen en tegenvallen. Is de hypotheekrente op dat moment flink hoger, dan stijgen de maandlasten aanzienlijk.

De meeste van ons gaan naar de bank of een andere financiële instelling om er achter te komen hoeveel hypotheek we kunnen krijgen. Hoe hoog de hypotheek is zal afhangen van vele verschillende zaken. Deze factoren kunnen zijn bruto jaarsalaris, waarde van de woning, uw leeftijd en uw bruto jaarsalaris. Wij zullen u hierbij informeren om zo een indruk bij u te scheppen over het bedrag dat u aan hypotheek kunt krijgen. Alleen met het advies van een deskundige kunt u erachter komen wat het werkelijke bedrag aan hypotheek dat u kunt ontvangen zal zijn.

Is het mogelijk om online hypotheek te berekenen?

hypotheek-berekenenHet is inderdaad mogelijk om online u hypotheek te berekenen. Zo zijn er vele websites die van een hypotheek calculator voorzien. U moet wel bedenken dat deze calculators alleen een indicatie geven van het bedrag dat u aan hypotheek kunt ontvangen. De hypotheekverstrekker hoeft aan deze indicatie niet vast te houden. Het is een indicatie en dus niet het werkelijke bedrag dat u aan hypotheek zou kunnen ontvangen. Wilt u ook weten wat u vaste maandlasten zullen zijn bij bepaalde hypotheekvormen, dan kunt u dit ook aan de hand van een online hypotheek calculator berekenen. U moet hier wel opletten dat de maandlasten per calculator kunnen verschillen. Zo berekent de een de bruto hypotheek maandlasten en de ander de netto hypotheek maandlasten. Bij de netto hypotheek maandlasten is de hypotheekrente aftrek van de maandlasten afgetrokken.

Factoren die de hoogte van mijn hypotheek bepalen
Aan de maximale hypotheek die u zou kunnen ontvangen zijn enkele normen vastgesteld door de hypotheekverstrekker maar ook door de overheid. Zo is het mogelijk om online een indicatie te krijgen over uw maximale hypotheek. Bij de hypotheekverstrekkers is het mogelijk om u hypotheek online te berekenen. U weet dan ongeveer hoeveel hypotheek u kunt krijgen.

Een van de eerste factors die bepalend is voor de maandlasten is uw bruto jaarsalaris. De normen voor de maximale hypotheek gesteld door de overheid zijn terug te vinden bij de Nationale Hypotheek Garantie. De hypotheekverstrekkers en de banken hanteren overigens wel hun eigen regels over de omstandigheden die bepalend zijn voor het bedrag aan hypotheek die u kunt ontvangen.

De factoren die bepalen wat de maximale hypotheek die u kunt krijgen zal zijn, worden onderverdeeld onder externe en persoonlijke factoren. Onder externe factoren kunt u vragen stellen zoals:

 • Wat is de rentestand?
 • Hoeveel hypotheek heb ik nodig?
 • Hoeveel kunt u lenen?
 • Wat is de rentevast periode?

Bij de persoonlijke factoren zou u uzelf de volgende vragen kunnen stellen:

 • Ben ik een werknemer met een vast contract?
 • Ben ik een zelfstandig ondernemer?
 • Wat zijn de toekomstverwachtingen?
 • Heeft uw leeftijd invloed op het bedrag dat u aan hypotheek zou kunnen ontvangen?
 • Beïnvloeden mijn schulden de hoeveelheid hypotheek dat ik kan krijgen?

De Nationale Hypotheek Garantie
Het hangt af van uw inkomen wat de maximale hypotheek zou kunnen zijn die u kan krijgen. U zult wellicht minder krijgen dan verwacht of u komt niet in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie.

Voordeel van de Nationale Hypotheek Garantie Het voordeel van de Nationale Hypotheek Garantie is, dat wanneer u de hypotheek niet meer zou kunnen terugbetalen en uw woning zou moeten verkopen, de opbrengst veel lager zou kunnen uitvallen dan het hypotheek bedrag die u heeft gekregen. Gebeurt dit, dan neemt de Nationale Hypotheek Garantie de rest van uw schuld over. Er zijn gevallen waarbij de restschuld wordt kwijtgescholden. Het is voor u ook voordeliger om een hypotheek aan te vragen via de Nationale Hypotheek Garantie. Het is veilig en voordelig, want de rente valt laag uit.

Wilt u weten hoeveel hypotheek u kunt krijgen, dan kunt u dit online berekenen om een indicatie te krijgen. Voor een precieze berekening kunt u terecht bij de banken, kredietverstrekkers of de Nationale Hypotheek Garantie. De financieel deskundigen zullen u het precieze bedrag geven dat u aan hypotheek zou kunnen ontvangen.

Gaat u een huis kopen dan is het belangrijk dat u weet wat de hypotheek is die u kunt ontvangen. Zo krijgt u een beeld in welke prijsklasse u een huis kunt zoeken. Wanneer u zelf de hypotheek wilt berekenen moet ik beschikken over een aantal gegevens. Hierbij spelen de inkomens van u en uw partner een belangrijke rol. Zo verschilt het per woning welke gegevens er nodig voor zijn. De gegevens die gevraagd worden voor een nieuwbouwhuis of een bestaande woning verschillen. Bij het berekenen van de hypotheek spelen spaargeld en de overwaarde van uw oude huis ook een rol. Gegevens zoals een lening, alimentatie of leeftijd worden ook altijd gevraagd.

Online hypotheek berekenen
Zo zijn er verschillende websites op het internet waar u de hypotheek kunt berekenen. De ene website is meer te vertrouwen dan de ander. Een betrouwbare site waar u dit bijvoorbeeld kunt doen is www.hypotheekbereken.com. Een site die een erkend hypotheekadviseur bevat is een betrouwbare site. U moet er wel rekening mee houden dat wanneer u uw hypotheek online berekend dit een indicatie is en niet het uiteindelijke resultaat. Is het voor u niet allemaal even duidelijk dan kunt u altijd contact opnemen met adviseurs voor een adviesgesprek.

Hypotheek berekenen bij de bank
Heeft u een huis op het oog die u graag wilt kopen, dan kunt u het beste contact opnemen met een bank of een financieel adviseur. Zo wordt de hypotheek heel precies voor uw berekend en dit is meer dan een schatting of terwijl een indicatie van het online hypotheek berekenen. Zo kunt u online ook aanvragen doen op de beste hypotheekaanbieders van Nederland.
De hypotheek is niet een makkelijk iets. Het is allemaal erg ingewikkeld. Het is belangrijk dat u goed bent geïnformeerd over de zaken rondom de hypotheek. U moet wel bedenken dat u dertig jaar vast zit aan een hypotheeklening en deze kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven in de toekomst. Het is belangrijk dat u van goed advies wordt voorzien over de hypotheek, zodat u zich daar voorlopig geen zorgen over hoeft te maken.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek is een regeling die stamt uit 1893 en het aantrekkelijker maakt om een koopwoning aan te schaffen. Op het moment dat u een huis koopt, neemt u doorgaans een hypotheek bij de bank of een andere kredietverstrekker. Deze lening dient u over een looptijd van 30 jaar af te betalen. Omdat een hypotheek een vorm van lenen is, betaalt u rente over de lening. Dit is de hypotheekrente. Mensen met een koopwoning mogen de betaalde rente over de hypotheek aftrekken van het belastbaar inkomen uit arbeid, de inkomstenbelasting. De hypotheekrenteaftrek is maximaal 30 jaar toegestaan.

Met de hypotheekrenteaftrek wil de overheid het aanschaffen van een koopwoning stimuleren. Het belastingvoordeel geldt namelijk niet voor huurhuizen. Met de hypotheekrenteaftrek worden de hogere kosten van een koopwoning enigszins gecompenseerd. De hypotheekrenteaftrek kan in sommige gevallen oplopen tot de helft van de maandelijkse lasten. Hoe hoog het belastingvoordeel is, is niet op voorhand te zeggen. De prijs van de koopwoning en het belastbaar inkomen zijn daarbij van belang. In Nederland is er de laatste jaren veel kritiek gekomen op de hypotheekrenteaftrek, omdat de regeling niet eerlijk zou zijn voor huurders. Zij ondervinden namelijk dat de prijzen van koop- en huurwoningen stijgen dankzij de hypotheekrenteaftrek waardoor het alleen voor rijkere aantrekkelijker wordt om een huis te kopen. Ook in de politiek is de hypotheekrenteaftrek een punt van discussie. Door de aftrekpost loopt de staat namelijk een hoop belastinginkomsten mis. Echter, zoals het er nu uit ziet blijft de hypotheekrenteaftrek voorlopig ongewijzigd, wat een voordeel is voor de bezitters van koopwoningen.

Hoe berekent u uw hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van uw belastbaar inkomen uit arbeid, de WOZ-waarde van uw koopwoning, het volledige hypotheekbedrag en de hypotheekrente die u heeft afgesloten. Het is belangrijk dat u accuraat deze gegevens gebruikt, omdat u de hypotheekrenteaftrek op uw belastingaangifte dient te noteren. Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen dient u het eigenwoningforfait van de hypotheekrente af te trekken en dat bedrag moet u vermenigvuldigen met het belastingpercentage wat u dient te betalen. Op de site van de belastingdienst kunt u eenvoudig vinden hoe uw inkomen is verdeeld in verschillende belastingschijven.

Wat is het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is tegelijk met de hypotheekrenteaftrek ingevoerd. Het is een fictief inkomen dat iedereen die een koopwoning bezit moet optellen bij zijn inkomen in box 1. Tot 2009 was het eigenwoningforfait vastgesteld op 0.55%, maar de laatste jaren is de overheid bezig om het percentage op te schroeven. Daardoor betalen eigenwoningbezitters steeds meer belasting, wat niet af te trekken is met de hypotheekrenteaftrekregeling.

Wat is een eenvoudige mogelijkheid om snel de hypotheekrenteaftrek te berekenen?

Als u er niet uitkomt met de benodigde gegevens kunt u op het internet terecht om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. U dient dan natuurlijk wel de hierboven genoemde gegevens bij de hand te hebben. Het is ook mogelijk om bij de hypotheekverstrekker te informeren wat voor u de hypotheekrenteaftrek is. Het is aan te raden om tijdig de hypotheekrenteaftrek te berekenen, omdat u anders in de problemen komt bij uw belastingaangifte.

Tips voor het afsluiten van een hypotheek

De rente is van groot belang voordat je de hypotheek af gaat sluiten. De rente kan namelijk vast staan maar ook variabel zijn. Als je de variabele rente gaat kiezen, dan wil dat zeggen dat de rente iedere maand anders kan zijn, je hebt dus geen vastigheid, geen zekerheid. Dit zou in je voordeel kunnen zijn als de rente laag staat want dan kost het je niet zoveel iedere maand, maar als de rente nu plots gaat stijgen en je hebt variabele rente, dan ga je dus ook meer betalen. Als je een gezin hebt dan is vastigheid vaak wel prettig. Dan kun je voor de vaste rente kiezen, de rente staat dan vaak voor een aantal jaar vast en je weet dan ook hoeveel je per maand moet betalen. Je kunt dan rekening houden met deze kosten. Verder is het goed om de hypotheek aanbieders met elkaar te gaan vergelijken zodat je ook kijkt naar de verschillen in de rente en hoe het zit met aflossen. Hoeveel mag jij tussendoor aflossen? Als je dat weet dan kun je daar jezelf op in gaan stellen.

De meeste mensen gebruiken een hypotheek voor het kopen van een huis. In dat geval is het huis het onderpand. Maandelijks betaalt u rente over het geleende bedrag waarmee het huis is gefinancierd. Als het gaat om de maandlasten is dit voor veel mensen de grootste kostenpost. Als u een hypotheek wilt afsluiten kijkt u naar het bedrag dat u wilt lenen, de manier van terugbetalen, de rente die u betaalt en de verzekering(en) die u moet afsluiten. Het afsluiten van een hypotheek is voor veel mensen ingewikkeld. Laat u daarom goed adviseren.

Hoogte van het bedrag

Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren. Uw inkomen en mogelijk ook het inkomen van uw partner spelen een rol. Daarnaast speelt de waarde van het huis mee bij de hoogte van het bedrag dat u kunt lenen. Bij de hoogte van de hypotheek is het verstandig om te kijken naar hoeveel u kunt lenen en hoeveel u wilt lenen.

Manier van terugbetalen

Een hypotheek kan op verschillende manieren worden afgelost. Dit kan maandelijks, jaarlijks of aan het einde van de looptijd. Door maandelijks of jaarlijks verplicht een bedrag af te lossen vermindert u de hoogte van uw hypotheek. Deze vorm van aflossen valt onder de lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Een combinatie van deze hypotheken is mogelijk.

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u gedurende de looptijd iedere maand een vast bedrag aflost. De schuld en de rente worden hierdoor lager, maar de fiscale aftrek wordt geringer doordat er geld wordt afgelost.

Bij een annuïteitenhypotheek staat de einddatum vast. De annuïteitenhypotheek dient op deze einddatum volledig te zijn afgelost. In het begin bestaan die kosten voor het overgrote gedeelte uit rentekosten en voor een kleiner deel uit aflossingskosten. Later verandert de samenstelling van dit bedrag.

Veel mensen hebben in het verleden voor de goedkoopste hypotheekvorm gekochte. Dat is de aflossingsvrije hypotheek. De schuld wordt pas afbetaald bij de verkoop van het huis. Het is vanaf 2013 niet meer mogelijk om een nieuwe aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Dit geldt ook voor spaarhypotheken en beleggingshypotheken.

Hypotheek rente

De lening moet u uiteindelijk altijd terugbetalen. U betaalt daarnaast ook rente over de lening die u heeft afgesloten. U heeft de keuze tussen een vaste rente en een variabele rente. Bij een vaste hypotheekrente staat de rente voor een bepaalde periode vast. Het voordeel is dat u zekerheid heeft over de hoogte van het te betalen bedrag.

Bij een variabele rente kan het rentebedrag iedere maand veranderen. Het voordeel van een variabele rente is dat de rente meestal lager is dan de vaste rente. Het nadeel is dat het rentepercentage kan gaan stijgen en u meer moet betalen. Een hypotheekverstrekker kan het onderpand verkopen als de lening niet kan worden terugbetaald of als de rente niet wordt betaald.

Woonhuisverzekering

Een woonhuisverzekering is verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Met een woonhuisverzekering bent u verzekert tegen mogelijke schade aan uw woning. Denk hierbij aan een lekkage of brand. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek kan verplicht zijn. Met een overlijdensrisicoverzekering blijven nabestaanden niet met een hypotheekschuld achter.

Duitsland is een schitterend land om in te wonen. Daar bent u wellicht al achter gekomen. Het biedt alles wat Nederland ook heeft en is daarbij stukken goedkoper. De huizenprijzen liggen een stuk lager zodat u degelijk wat centen overhoudt om aan leuke dingen uit te geven. Leuke dingen, zoals een nieuwe wagen, een boot of een vakantie . U kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Maar misschien hangt er toch, ondanks dat het leven in Duitsland aangenaam en goedkoper is dan in Nederland, een te groot prijskaartje aan uw fantasie.

Laagste Kredietrente bij Duitse banken!

 

Duitslandkrediet

U heeft de mogelijkheid u als inwoner van Duitsland een krediet, lening aan te nemen. Dit is een zogenaamd consumptief krediet. Woont u in Duitsland en wilt u geld lenen voor een auto, badkamer, keuken auto of voor iets anders? Dan heeft u gemerkt dat het lastig is bij veel banken uit Duitsland In Duitsland is het praktisch onmogelijk een doorlopend krediet af te sluiten.Duitse maatschappijen kennen slechts een persoonlijke lening die u volledig dient af te lossen binnen een bepaalde periode. Een doorlopend krediet geeft u meer flexibiliteit en vaak een lagere maandlast. De exacte verschillen tussen een doorlopend krediet en een persoonlijke lening leggen zij u graag uit. Wij bieden u vanaf heden de mogelijkheid een doorlopend krediet af te sluiten bij een partij die u wel kan helpen. Duitslandkrediet is ook voor mensen die zeer snel weer terug willen verhuizen naar Nederland. De waarde van het huis dekt dan vaak nog niet de hoogte van de hypotheek. Deze financiering dan gebruikt wordt als een verlies financiering om de hypotheekschuld, resthypotheek te voldoen.

Hoe komt u aan zo’n voordelige lening?

U vraagt geheel kosteloos een offerte aan en zij doen ons uiterste best om voor u de best passende lening te vinden. Zij vergelijken alle beschikbare leningen die aansluiten op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. U kiest vervolgens uit de aangeboden aanbod de goedkoopste lening, zodat u heel veel bespaart en nooit te veel betaalt. Daarnaast adviseren zij u over eventuele benodigde dekking tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Geld lenen via deze site is transparant, voordelig en zorgt ervoor dat u nooit voor verrassingen komt te staan.

studieschuld

Heb je de studie achter je gelaten, en ben je vol goede moed opzoek gegaan naar een baan met je vers behaalde diploma. Bieden ze je na een half jaar een vast contract aan. Dat geeft je natuurlijk een hoop extra mogelijkheden. Je kunt de volgende stap zetten: het kopen van een eigen woning.

Er staat alleen een grote maar in de weg.. je hebt namelijk nog een studieschuld. Houd het hiermee op? Of kun je nu toch een eigen huis kopen? Als je dit gesprek bij vrienden of familie in de groep gooit, dan krijg je een hoop verhalen en verschillende invalshoeken terug. Uiteindelijk blijf je met het raadsel zitten.. Niet zo vreemd natuurlijk! De afgelopen jaren is er erg veel veranderd op het gebied van hypotheken en de studieschuld. Het leek me interessant om hier eens in te duiken en ik hoop je dan ook via dit artikel een beter beeld te geven!

Een hypotheek met studieschuld? Het kan!

Heb je nog een studieschuld bij de DUO, dan is er goed nieuws. Het is namelijk niet onmogelijk om een hypotheek aan te vragen én te krijgen. Natuurlijk weegt je studieschuld wel mee bij het bedrag dat je kan lenen bij je hypotheekaanvraag.

In het verleden, toen ik zelf mijn diploma haalde, ging het er anders aan toe. Ondanks mijn studieschuld was het namelijk geen probleem om een huis aan te schaffen. Men ging er toen namelijk vanuit dat mensen met een hoge opleiding sneller carrière zouden maken en dus vlot meer zouden verdienen. Helaas is er sinds de kredietcrisis veel veranderd. Een diploma van een HBO of Universiteit is geen garantie meer voor een baan met goed salaris. Vanaf dit moment zijn ook de banken anders naar de studieschuld gaan kijken. Je moet deze tegenwoordig mee rekenen in je hypotheekaanvraag. Logisch ergens ook wel, want uiteindelijk is het een schuld die je gewoon moet inlossen waardoor deze ook invloed heeft op de maandelijkse lasten (en dus het geld dat overblijft voor de hypotheek).

Wat doet de studieschuld met je hypotheek?

Lastig is het wel. Waar “mijn generatie” nog kon lenen wat die wilde, zit je nu gebonden aan allerlei beperkingen. Daarnaast ben je net afgestudeerd en zit je mogelijk vast aan een hoge rente. Die was de afgelopen jaren ook nog eens extreem hoog. Een kleine troost kan ik je dan wel geven: het rentepercentage over de studieschuld die je nog hebt maakt gelukkig niet uit voor de hypotheekaanvraag. Er wordt alleen maar gekeken naar het bedrag dat je geleend hebt – en nog open hebt staan. Sinds medio april 2013 gebruiken de banken een vastgestelde factor van 0,75% over de initiële studieschuld. Eenvoudig uitgelegd, komt dat er op neer dat ze bij de berekening en bepaling van je hypotheekhoogte ervan uitgaan dat jij elke maand 0,75% van deze initiële studieschuld inlost bij de DUO. De bank gaat er vervolgens vanuit dat jij dit bedrag dus niet meer kan uitgeven aan de betaling van je hypotheek. Dit is dan ook de reden van de vermindering van de hoogte van je hypotheekbedrag.

Eerst de studieschuld volledig inlossen, dan de hypotheek? Of niet?

Het maakt eigenlijk niet uit of je nu al een deel van de studieschuld hebt ingelost of nog helemaal niks. De hoogte van de oorspronkelijke lening is nog steeds de leidraad en niet het bedrag dat na je inlossingen nog openstaat. Mocht je dus al een groot deel hebben ingelost, kan het natuurlijk een stuk aantrekkelijker zijn om met eigen spaargeld en/of een schenking je studieschuld volledig in te lossen.

Het kan dus verstandiger zijn om eerst even goed na te rekenen wat je nog exact open hebt staan aan studieschuld. Het kan zomaar interessanter zijn om de DUO in te lossen dan om een nieuwe TV aan te schaffen!

Moet je de studieschuld vertellen of verzwijgen bij je hypotheekgesprek?

De studieschuld die loopt bij de DUO, is geen consumptieve schuld. Hieronder vallen bijvoorbeeld het lenen van geld voor het kopen van een TV, of een auto op afbetaling. Om deze reden word de studieschuld niet aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Zodra je bij een hypotheekadviseur zit, vraagt deze namelijk je gegevens op bij het BKR. De adviseur zal echter geen informatie krijgen over de studieschuld die je nog hebt lopen.

Wel vraagt de adviseur je natuurlijk altijd zelf naar de financiële situatie. Op deze manier kan hij de verplichtingen die je hebt in kaart brengen om te kijken of je de hypotheek nu, maar ook in de toekomst nog kan betalen. Het is daarom dus (ondanks wat je misschien wel eens eerder hebt gehoord) niet slim om de studieschuld te verwijzen als je een hypotheek gaat aanvragen.

Dit is niet alleen voor de bank prettig, maar ook voor jezelf. Je weet dan zeker dat je nooit in de financiële problemen komt en altijd in je huis kan blijven wonen. Daarnaast is het zo, dat als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt, dat deze garantie komt te vervallen als men ontdekt dat je een restschuld verzwegen hebt. Wel zo belangrijk dus om eerlijk te zijn!

De meeste mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af bij het afsluiten van een hypotheek. Deze verzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden van de hypotheeknemer de hypotheekschuld kunnen afbetalen, mocht hij of zij komen te overlijden. In dit artikel op gaan we het niet hebben over overlijdensrisicoverzekeringen, maar over de regels die gelden voor de hypotheekrenteaftrek.

Starters

Tot voor 1 januari 2013 had je bij elke hypotheek recht op hypotheekrenteaftrek, vandaar dat hypotheekvormen als de aflossingsvrije hypotheek, de beleggingshypotheek, de levenhypotheek en de spaarhypotheek populairder waren dan bijvoorbeeld de annuïteiten hypotheek en de lineaire hypotheek. Bij de eerste vier hypotheekvormen is het niet verplicht tussentijds af te lossen, waardoor je volledig kan profiteren van de hypotheekrenteaftrek gedurende dertig jaar. Natuurlijk hebben huishoudens die kiezen voor een annuïteiten hypotheek of lineaire hypotheek ook recht op hypotheekrenteaftrek, alleen wordt het bedrag dat zij fiscaal kunnen aftrekken steeds lager.

Starters hebben sinds januari 2013 alleen recht op hypotheekrenteaftrek als zij een hypotheek afsluiten die annuitair wordt afgelost. Daardoor kom je al snel uit bij een annuïteiten of lineaire hypotheek. Huishoudens die voor de genoemde datum een hypotheek hadden afgesloten, waarbij niet periodiek wordt afgelost, hebben nog wel recht op hypotheekrenteaftrek.

Tweede hypotheek

Sommige huishoudens met een hypotheek willen verbouwen en willen de verbouwing financieren met een tweede hypotheek, deze tweede hypotheek mag alleen een annuïtaire of lineaire hypotheek zijn. Daarnaast hebben zij alleen recht op hypotheekrenteaftrek als de tweede hypotheek wordt gebruikt voor het verbeteren van de bestaande woning, anders heet het een krediethypotheek en is de rente niet fiscaal aftrekbaar. De tweede hypotheek wordt doorgaans afgesloten op basis van de overwaarde die wordt gecreëerd door bijvoorbeeld een verbouwing. Overigens moet de overwaarde wel kunnen worden aangetoond, dat kan met behulp van een taxatierapport of WOZ beschikking die door de gemeente worden uitgegeven.

Annuïteiten en lineaire hypotheek

Huishoudens die hun bestaande hypotheek willen oversluiten zijn verplicht een annuïteiten hypotheek of lineaire hypotheek af te sluiten. Dit zijn namelijk de enige hypotheekvormen, waarbij annuitair wordt afgesloten. Bij een annuïteiten hypotheek betaal je in de eerste jaren veel rente en los je weinig af, in de laatste jaren wordt dit omgedraaid. Bij een lineaire hypotheek los je iedere maand hetzelfde af, maar betaal je steeds minder rente.

Graag geven wij u wat beter inzicht in hoe een hypotheek is opgebouwd en welke kosten daarmee verbonden zijn. Een hypotheek is een lening om een woning te kopen, met deze woning als onderpand voor de geldverstrekker. U heeft een huis op het oog met een koopprijs van € 200.000,00. Om dit huis te kopen zijn echter meerdere kosten gemoeid, waardoor het uiteindelijke hypotheekbedrag hoger zal liggen. Wij geven u hier een voorbeeld van de berekening van het hypotheekbedrag:

OmschrijvingBedrag Uitleg
Aankoopwaarde woning €   200.000,00(voorbeeld)
Verbouwing of meerwerk €     20.000,00(voorbeeld)
Bouwrente €      5.000,00Bij een nieuwbouwhuis betaalt u rente aan de bouwer en de geldverstrekker. De bouwrente is de som hiervan. In dit voorbeeld nemen we € 5000,- op.
Makelaarcourstage €      3.000,00Als u een makelaar heeft ingeschakeld bij de koop van een nieuw huis, berekent de makelaar u hier een percentage van de aankoopwoning voor. Gemiddeld is dit 1,5%, dit hebben wij hier als voorbeeld ook opgenomen.
Notariskosten €      1.750,00De notaris maakt de vereiste leverings- en hypotheekakte op en schrijft deze akten in bij de openbare registers. De kosten hiervoor zijn gemiddeld € 1750,-
Afsluitkosten €      2.320,00De hypotheekverstrekker rekent bij een nieuwe hypotheek afsluitkosten. Dit is gemiddeld 1% van het hypotheekbedrag, welke wij hiernaast als voorbeeld hebben opgenomen.
Hypotheekbedrag €232.070,00

U weet nu dat het hypotheekbedrag € 232.070,00 zal bedragen voor een huis met een koopprijs van € 200.000,00. Nu is het uiteraard van belang om te bekijken of het haalbaar is om dit hypotheekbedrag aan te gaan. Dit doen we door te bekijken wat de maximale hypotheek is die u in uw financiële situatie af kan sluiten.

Maximale hypotheek
Een hypotheekverstrekker zal, door de risico’s die zij kunnen lopen bij het verstrekken van een hypotheek, berekenen wat uw maximale hypotheek is. Zij bepalen dit door de verhouding tussen inkomen en het hypotheekbedrag en de verhouding tussen de waarde van de woning en het hypotheekbedrag:

1) De verhouding tussen uw inkomen en het hypotheekbedrag
Verschillende hypotheekverstrekkers, verschillende berekeningen. Een aantal hypotheekverstrekker zal op het moment gemiddeld genomen een hypotheek met u aangaan van 5x uw bruto jaarsalaris. Uiteraard kan dit per hypotheekverstrekker verschillen en kan dit ook afhankelijk zijn van uw inkomen. Bij een hoog inkomen is het mogelijk dat deze factor iets hoger ligt.
Andere hypotheekverstrekkers zullen uitgaan van de ‘woonquote’, dit is een berekening waarbij u bijvoorbeeld 30% of 35% van uw inkomen kan besteden aan de hypotheeklasten. Ook hierbij kan de ‘woonquote’ bij een hoger inkomen omhoog worden aangepast.

De ‘woonquote’ is per hypotheekverstrekker verschillend en er wordt vaak ook naar verschillende factoren gekeken om de ‘woonquote’ voor u te bepalen. Hierbij worden bijvoorbeeld uw leeftijd, opleidingsniveau en carrièrepad met bijbehorend inkomen in acht genomen.

De Nationale Hypotheek Garantie (NGH), een garantie die onder bepaalde voorwaarden wordt verstrekt door Stichting Waarborg Eigen Woning, kijkt ook naar de ‘woonquote’ om de maximale hypotheek te bepalen. Als u deze garantie heeft, loopt de hypotheekverstrekker nagenoeg geen risico meer op uw hypotheek en zij bieden dan ook vaak een korting op het rentetarief. Het Waarborgfonds staat immers borg voorde terugbetaling van uw hypotheek aan de hypotheekverstrekker.
Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheekgarantie dient u te voldoen aan:
– De door NGH gestelde maximale ‘woonquote’;
– een lager hypotheekbedrag dan € 350.000,00.

 1a) Inkomen
Er wordt eerst gekeken naar uw inkomen. De NHG bekijkt en beoordeeld uw inkomsten door middel van  de vaste, zekere inkomsten (provisie, uitkering, tijdelijk inkomen of inkomen uit onderneming wordt hier niet in meegenomen) en de  eventuele kredieten / schulden die uw inkomen drukken, in de berekening mee te nemen. Wanneer u een eigen bedrijf heeft en hier minimaal de laatste 3 kalenderjaren aaneengesloten inkomsten uit heeft gehaald, berekent de NHG gemiddeld de nettowinst of het resultaat van de laatste 3 kalenderjaren. Dit kan echter soms ook oplopen tot de nettowinst of resultaat uit het laatste kalenderjaar.

1b)  Hypotheeklasten
De NHG heeft een ingewikkelde berekening om het maximale hypotheekbedrag te bepalen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het totale hypotheekbedrag annuitair wordt afgelost. Dit is een vaste periodieke betaling die is samengesteld uit rente over een aflossing op het geleende bedrag, de hypotheek. Om uw hypotheeklasten volgens de NHG te bepalen kan u uw gegevens invullen op de website van NHG

2) De verhouding tussen de waarde van de woning en het hypotheekbedrag
Het te kopen huis is onderpand voor uw hypotheek, daarom is het voor de hypotheekverstrekker van belang om de waarde van het huis te weten ten opzichte van het hypotheekbedrag. In de regel wordt de de waarde van het huis bepaald door een onafhankelijke taxateur die een taxatierapport van het huis maakt. In het taxatierapport wordt zowel de vrije verkoopwaarde als de executiewaarde van het huis bepaald.

  • De vrije verkoopwaarde is de waarde van het huis wanneer het huis via de reguliere route wordt verkocht. Hierbij dient het huis niet verhuurd te zijn aan derde.
  • De executiewaarde is de geschatte waarde van het huis wanneer het huis gedwongen verkocht dient te worden. Over het algemeen ligt de executiewaarde rond de 85%-90% van de vrije verkoopwaarde.  Bij een nieuwbouwhuis wordt geen taxatierapport gemaakt en wordt de executiewaarde over het algemeen gelijk gesteld aan de stichtingskosten, wat een percentage van 100% in houdt.

Wat is Hypotheekrenteaftrek?
Hypotheekrenteaftrek is de benaming voor het belastingvoordeel voor eigen huisbezitters die hypotheekrente moeten betalen. Door deze regeling uit de Nederlandse Wet Inkomstenbelasting 2001 kan, voordat belasting wordt betaald over het inkomen,  de rente van de hypotheekschuld worden afgetrokken van het inkomen (box 1).  Het inkomen van de eigen huisbezitter wordt hierdoor lager, waardoor er over een kleiner bedrag belasting betaald dient te worden.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?
Hypotheekrenteaftrek mag alleen worden toegepast op de eerste woning (binnen- of buitenland). Dit betekent dat je geen hypotheekrente mag aftrekken op een tweede woning of bijvoorbeeld op een vakantiehuisje. Sinds 2001 is de aftrek nog maar geldig voor een periode van 30 jaar, echter wanneer men al hypotheekrente aftrok mag men dat blijven doen. Als men in de tussenperiode een nieuwe en hogere hypotheek aan gaat, zal voor het verschil tussen de oude en de nieuwe hypotheek wel de maximale termijn van 30 jaar gelden.

Wanneer men de hypotheekschuld aflost gaat de eigenwoningschuld geleidelijk omlaag, hiermee wordt de eigenwoningschuld dus lager dan het hypotheekbedrag. Als men vervolgens weer bij leent, maar dit bedrag niet in de eigen woning stopt (verbetering, onderhoud, verbouwing etc.), mag de rente over dit bedrag niet worden afgetrokken.

Wanneer men de eerste woning verkoopt berekent men de eigenwoningreserve door eigenwoningschuld af te trekken van de verkoopprijs. Dit is gelijk aan de overwaarde van het huis, mits er nooit is bij geleend en dus de hele renteschuld aftrekbaar was. Als men vervolgens een nieuw huis koopt en niet de gehele overwaarde in het nieuwe huis stopt, maar wel extra bij leent is de rente over de extra schuld niet aftrekbaar, dit is zo geregeld in de ‘bijleenregeling′.

Rekenvoorbeeld hypotheekrenteaftrek
Bij een hypotheekschuld van 300.000 euro met een rente van 5% betaal je jaarlijks 15.000 euro aan hypotheekrente (300.000 x 0,05). Wanneer het inkomen wordt belast met 42% is het belastingvoordeel dus 6.300 euro (15.000 x 0,42).

Hypotheekrenteaftrek in het Begrotingsakkoord 2013
In het Begrotingsakkoord is opgenomen dat voor nieuwe hypotheken de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als het om een hypotheek gaat waarbij de lening in zijn geheel en minimaal jaarlijks wordt afgelost gedurende de looptijd van de lening. Dit komt over het algemeen voor bij een lineaire hypotheek en een annuïteiten hypotheek.

Hypotheekrente

De hypotheekrente verwachting is erg belangrijk wanneer je een eigen huis wilt gaan kopen. Een eigen huis kun je meestal niet helemaal zelf betalen en daarom moet er een hypothecaire lening of BKR hypotheek voor afgesloten worden. Dit is een lening met het huis als onderpand. De bank of andere financiële instelling loopt erg veel risico door het uitlenen van zulke grote bedragen en daarom dient het onroerend goed als onderpand. Mocht de hypotheekgever (degene die leent) de hypotheek niet meer kunnen opbrengen, dan is het huis voor de hypotheeknemer (de bank of financiële instelling).

Hypotheekrente stijging

Over het bedrag dat met een hypotheek geleend wordt, moet rente betaald worden. De hoogte van de rente kan verschillen per financiële instelling, per hypotheek, per leenbedrag en per periode. Hypotheekrente verwachting is daarom een fenomeen dat veel eigen huis bezitters bezighoudt, want de hypotheekrente is van invloed op de maandlasten van de hypotheekgever. Bovendien is de hypotheekrente ook van invloed op de huizenprijzen op de markt.

Als de hypotheekrente hoog is, daalt de vraag naar onroerend goed waardoor de huizenprijzen dalen. Het risico dat hypotheekgevers hun maandlasten niet meer kunnen betalen wordt in zo’n geval groter. Er komen dan meer huizen op de markt, waardoor de prijzen ook weer dalen.

Hypotheekrente daling

Als de hypotheekrente daalt, dalen de maandlasten van mensen die een hypotheek hebben. Het is in zo’n geval gemakkelijker om een hypotheek te betalen waardoor de vraag op de huizenmarkt stijgt. Huizen worden dan schaarser waardoor de huizenprijzen stijgen. Als de hypotheekrente verwachting is dat de rente zal dalen heeft dit ook effect op de daling of stijging van de hypotheekrente.

Prognose hypotheekrente

Wat is de hypotheekrente verwachting? Gaat de hypotheekrente dalen of juist stijgen? Deze vraag houdt velen in zijn greep. De prognose van de hypotheekrente wordt gevormd door alle meningen van economische experts samen. De hypotheekrente stand is afhankelijk van de marktrente, de onroerend goed markt en de stand van de economie en hierover doen verschillende experts voorspellingen. Deze zijn op hun beurt dan ook weer van invloed op de veranderingen van de hypotheekrente.

Verwachting hypotheekrente

De rentestand op de markt is van invloed op de hypotheekrente verwachting. Banken lenen namelijk geld van andere financiële instellingen om vervolgens dat geld weer uit te lenen voor bijvoorbeeld hypotheken. Als de rente die de banken voor het lenen van dat geld moeten betalen hoog is, wordt de rente voor de hypothecaire lening ook hoger. De rente op de markt is dus een belangrijke factor in de hypotheekrente verwachting.

Prognose hypotheekrente.

Hypotheekrente-verwachting-1

De prognose van de hypotheekrente is interessant, omdat de rente die over hypotheken betaald moet worden verschillende vormen kan hebben. Zo kan een hypotheek een vaste rente, een variabele rente of een mengvorm van deze twee rentevormen hebben. Om te weten voor welke vorm je moet kiezen, is het van belang de hypotheekrente verwachting in de gaten te houden. Als je eenmaal een hypotheek hebt, kun je deze ook oversluiten tegen een andere hypotheekvorm. Om te weten wat het voordeligst is, moet de hypotheekrente prognose dan ook in de gaten worden gehouden.

De hypotheekrente trend geeft aan of de rente daalt of stijgt over een langere periode. De hypotheekrente trend is dus meer dan alleen de actuele rentestanden of de hypotheekrente verwachting het is een voorspelling of een vaststelling van de hypotheekrente over een langere tijd. Aan de hand van de hypotheekrente trend doen experts en financiële instellingen voorspellingen met betrekking tot de hypotheekrente. Als er sprake is van een dalende trend geven zij aan of de hypotheekrente verder zal dalen of dat er juist een stijgende hypotheekrente trend aan zit te komen. De hypotheekrente verwachting heeft dus alles te maken met de hypotheekrente trend.

Veranderingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • Meningen van economische experts
 • Economische omstandigheden
 • Huizenprijzen
 • Marktrente

 

Actuele hypotheekrente

De actuele hypotheekrente moet in de gaten gehouden worden wanneer je van plan bent een hypotheek af te sluiten of over te sluiten. Om zo laag mogelijke maandlasten te hebben moet de actuele hypotheekrente laag zijn. De hypotheekrente verandert erg snel en daarom zijn uitspraken over de huidige hypotheekrente al gauw verouderd. Omdat de hypotheekrente voortdurend in beweging is, is het ook verstandig om naast de huidige hypotheekrentestanden ook de hypotheekrente verwachting in de gaten te houden. Als er wordt verwacht dat de hypotheekrente nog verder zal dalen, kan er beter nog even gewacht worden met het afsluiten van een hypotheek. Als de hypotheekverwachting luidt dat de rente zal gaan stijgen, is het verstandig om juist wel direct een hypotheek af te sluiten.

Variabele of vaste hypotheekrente

De actuele hypotheekrente is erg belangrijk voor degenen met een hypotheek met variabele rente. De hypotheekrente wordt bij deze rentevorm na een bepaalde termijn opnieuw vastgesteld aan de hand van de rente op de markt. Een hypotheek met variabele rente is de afgelopen jaren erg in trek geweest, omdat er sprake was van een dalende trend in de hypotheekrente. Als de rentestand laag is en de hypotheekrente verwachting geeft aan dat de daling zal doorzetten, is een hypotheek met variabele rente voordelig. Als je een hypotheek met variabele rente overweegt moet je echter wel goed beseffen dat dit ook risico’s met zich meebrengt. De marktrente kan namelijk ook stijgen en dan wordt de hypotheekrente over de variabele hypotheek naar boven bijgesteld. Dit betekent dat je hogere maandlasten zult krijgen. Je moet dus wel genoeg inkomsten hebben om dit soort schommelingen in de hypotheekrente op te kunnen vangen.

Bij een hypotheek met vaste rente is het ook erg belangrijk de hypotheekrente verwachtingen en de actuele hypotheekrente in de gaten te houden. Bij vaste hypotheekrente ligt de rente over de hypotheek, zoals de naam al doet vermoeden, over de gehele looptijd van de hypotheek vast. Om zo laag mogelijke maandlasten te hebben is het van belang dat deze vaste rente dus laag is. Een hypotheek met vaste rente kan het best worden afgesloten wanneer de actuele hypotheekrente laag is en als de hypotheekrente verwachting niet aangeeft dat de rente nog verder zal dalen. Als de rente nog verder zal dalen, kun je nog beter even wachten met het afsluiten van de hypotheek.

Hypotheek met vaste rente

Bij een hypotheek met vaste rente is de rente voor de gehele looptijd van de hypotheek gelijk. Het is dus verstandig om een hypotheek met vaste rente af te sluiten in een periode met een lage rentestand. Hiervoor moet de verwachting van de hypotheekrente dus in de gaten worden gehouden.Bij hypotheken met vaste rente wordt er ook gewerkt met de zogenaamde rentevaste periode. Dit betekent dat de rente die voor de hypotheek betaald wordt voor een bepaalde termijn vast zal liggen. Om deze periode vast te stellen, is het ook erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de hypotheekrente verwachting op de korte en de lange termijn.

Hypotheek met variabele rente

Een variabele rente houdt in dat de hypotheekrente mee verandert met de marktrente. Bij een hypotheek met variabele rente is het risico dat de rente stijgt dus van toepassing. Als de hypotheekrente stijgt, stijgen de maandlasten voor de hypotheek in kwestie. Er zijn ook hypotheekvormen waarbij de rente eerst een periode vast is en daarna variabel. Het is ook mogelijk om een hypotheek met variabele rente over te sluiten. Je kunt er dan voor kiezen de hypotheek in te wisselen voor een hypotheek met vaste rente. Dit is natuurlijk alleen aantrekkelijk in een periode met lage hypotheekrente. Hiervoor moet de hypotheekrente dus weer in de gaten gehouden worden.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is ook van invloed op de hypotheekrente verwachting. De hypotheekrenteaftrek is een overheidsmaatregel om het kopen van een eigen huis te bevorderen. Eigen huis bezitters kunnen met de hypotheekrenteaftrek een deel van de kosten voor de hypotheek aftrekken van de belasting. De hypotheekrenteaftrek bestaat sinds 1893, al is het door de jaren heen wel wat aangepast. Sinds 2001 mag de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar worden toegepast. Wijzigingen in de regeling voor de hypotheekrenteaftrek hebben invloed op de vraag naar hypotheken en dit is weer van invloed op de hypotheekrente verwachting.