Voordat u een huis gaat kopen, gaat u eerst een aantal dingen bekijken. Om te beginnen gaat u de verschillende advertenties bekijken. Ook gaat u wat woningen en appartementen bezichtigen. Als u een huis koopt, gaat u natuurlijk gelijk een lening aanvragen. U neemt de prijs van het huis voor welke prijs u het huis heeft gekocht. Hierbij komen nog enkele kosten van de notaris. Deze stelt de koopakte op.

De maandlasten eerst berekenen

Hoe berekent u het precies?

De berekening voor een huis doet u zo. Doe uw bruto jaarinkomen keer 5. Op deze manier weet u globaal wat u maximaal kan lenen. Voordat de crisis begon was deze factor veel hoger. U kon toen wel tot 7 keer uw jaarsalaris lenen. Banken zijn nu veel strenger geworden en hebben de maximale lening voor een huis verlaagd.

Wat zijn de voordelen van het eigen huis?
Hieronder een aantal voordelen van een lening op een eigen huis.

 • Als u kijkt naar andere leningen, dan is de rente bij een eigen huis lager omdat u daar uw woning als onderpand gebruikt.
 • De rente is in een verschillende gevallen, een verbouwing fiscaal aftrekbaar. Als uw woning als onderpand geldt, is dat niet verplicht de lening aan het huis te besteden. U zou het geld ook makkelijk kunnen gebruiken om een nieuwe auto aan te schaffen.

De maandlasten eerst berekenen.

U heeft een huis op het oog en deze wilt u gaan kopen, maar voordat u dit huis kunt kopen vraagt u zich of u de hypotheek maandlasten kunt berekenen. Ook wat is de maximale hypotheek die ik kan krijgen en wat zouden eventueel mijn maandlasten en woonlasten.

Maandlasten hypotheek berekenen
Uw maandlasten van uw hypotheek kunt u makkelijk online berekenen. Op de website van Funda zijn de woningen te vinden die in Nederland te koop zijn. Zo krijgt u een idee in welke prijsklasse u kunt zoeken. Op de website kunt u verschillende hypotheken met elkaar gaan vergelijken en u kunt zo de maandlasten gaan berekenen. Het is erg belangrijk om de juiste hypotheek voor u te vinden. In de toekomst wilt u natuurlijk de laagste maandlasten en zekerheid hebben.

Inkomsten en uitgaven
U bent in staat om een bod uit te brengen op een huis, maar voordat u een bod gaat uitbrengen is het eerst verstandig om alles op een rijtje te zetten. U krijgt een goed overzicht van uw inkomen en uitgaven en zo kunt u beter inschatten wat voor maandlasten u kunt dragen. De regel van de overheid van de hypotheken is dat uw woonlasten tussen de 22% en 30% van u bruto inkomen liggen. Dit moet zo zijn om te voorkomen dat u bij een verandering in uw persoonlijke situatie niet in de problemen raakt.

Hypothecaire lening simulatie

Wanneer u van plan bent een hypothecaire lening aan te gaan wilt u zichzelf er uiteraard van verzekeren dat u de goedkoopste lening vindt die met alle bijbehorende voorwaarden bij u en uw situatie aansluit. Dankzij de hypothecaire lening simulatie kunt u nu binnen een paar minuten precies die hypothecaire lening vinden die bij u past.

Dankzij deze online hypothecaire lening simulatie zult u zeer snel het antwoord weten op vragen als:

• Hoeveel kan ik maximaal lenen?
• Hoeveel zullen mijn maandlasten bedragen?
• Welke aanbieders bieden de hypothecaire lening aan?
• Waar kan ik tegen de laagste rentevoet een hypothecaire lening aanvragen?
• Wat zal de looptijd zijn voor de gewenste hypothecaire lening?

Doordat u gebruik maakt van deze lening simulatie zult u snel op de hoogte zijn van de antwoorden op de bovengenoemde vragen. Daarnaast krijgt u een duidelijk overzicht en kunt u gemakkelijk vergelijken tussen de verschillende aanbieders van een hypothecaire lening.

Uiteraard kunt u na het uitvoeren van deze online hypothecaire lening simulatie ook eenvoudig in contact komen met de aanbieder van uw keuze waardoor het wel erg gemakkelijk wordt om in uw eigen tijd een hypothecaire lening af te sluiten.

Let wel, de uitkomsten van deze simulatie zijn niet bindend. U wordt enkel op de hoogte gesteld van tarieven en aanbieders die op dat moment bij u aan lijken te sluiten. Om precies te weten waar u voorstaat raden wij u altijd aan contact op te nemen met de aanbieder van uw keuze zodat u zeker weet waar u aan toe bent bij het afsluiten van een hypothecaire lening.

Aflossen van een Lening

Het aflossen van het geleende bedrag kan in één keer of in meerdere keren. Bij een lening met ‘aflossing ineens’ wordt het geleende bedrag aan het einde van de looptijd in één keer terugbetaald. Zolang de lening loopt moet rente betaald worden over het geleende bedrag. Iedere keer dat je een deel van je financiering gaat aflossen, betaal je dus ook nog eens rente over je aflossing. Je betaalt steeds over een bepaalde periode, bijvoorbeeld, maandelijks, rente. Omdat je niet aflost, is het bedrag aan rente elke maand hetzelfde. Een ander woord voor rente is interest.

Meestal is het bij het aflossen van een lening zo dat er periodiek, dus elke maand of elk kwartaal, een vast bedrag wordt afgelost. Dan is er sprake van een lening met periodiek gelijke aflossingsbedragen. Het rentepercentage blijft gelijk, maar het rentebedrag op je lening daalt, omdat je steeds minder moet aflossen.

Als je een huis wilt kopen, kun je het aankoopbedrag meestal niet ineens betalen. De meeste mensen sluiten hiervoor een lening, welke ze later aflossen. Banken zijn graag bereid een dergelijke lening te verstrekken, omdat zij weinig risico lopen. Het huis dient namelijk als onderpand voor de lening. Zo’n lening heet een hypothecaire lening; het huis is de hypotheek, het onderpand. Mocht je de vlugge lening dus niet kunnen aflossen, dan neemt de bank het huis (in het ergste geval) in beslag. Tot dat je de financiering van je huis volledig hebt afgelost, is de bank namelijk rechtmatig eigenaar van het huis.

Als degene die een hypothecaire lening sluit geen aflossing en rente meer kan of wil betalen, wordt het huis door de bank verkocht. Uit de opbrengst wordt de hypothecaire lening afgelost. Op die manier is de bank er dus zeker van de lening aflossen altijd mogelijk is.

Aflossen hypotheek

Als je voor informatie over een hypothecaire lening naar een bank of een makelaar gaat, zal het je snel duizelen. Niet om de rente over het aflossen, maar zijn namelijk nogal wat hypotheekvormen. En als je niet precies weet hoe dat allemaal in elkaar zit, is het moeilijk een goede beslissing te nemen. Natuurlijk zal de adviseur van de bank of de makelaar het je wel willen uitleggen. Maar het is goed als je er zelf ook iets van weet, zodat je begrijpt waar ze het over hebben.

Welke soort hypotheek zal ik aflossen?

Er zijn verschillende vormen met hypothecaire leningen. Hier komen de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek en de spaarhypotheek aan de orde. We hopen je bij deze goed te hebben ingelicht over het aflossen van een financiering.

Als je in Nederland een woning koopt met een koopsom lager dan € 214.285 kan je een hypotheek garantie aanvragen. Deze garantie heeft officieel NHG (Nationale hypotheek garantie ) Anders dan de naam doet vermoeden is deze garantie niet voor u maar voor de geldverstrekker. Toch kan deze garantie u geld opleveren.

Deze garantie heeft als doel de geldverstrekker te beschermen bij gedwongen verkoop van uw woning. Die gedwongen verkoop is meestal veroorzaakt door betalingsachterstand. Bij gedwongen verkoop (ook wel executie verkoop) levert een woning minder geld op dan bij vrije verkoop. Hierdoor zou er zelfs na de executie verkoop nog een schuld kunnen overblijven waar de bank mee blijft zitten. Dit risico verekent de geldverstrekker in de rente die hij u laat betalen.

Wanneer u echter een hypotheek garantie aanvraagt betaald u een eenmalig bedrag aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen waarna zij dit risico overnemen van de bank. De bank loopt door deze garantie minder risico en beloont u met een rente korting die kan oplopen tot 0,3% . Bij de aanvraag van de garantie dient u wel rekening te houden met een aantal eisen die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt. De koopsom van de woning mag bijvoorbeeld niet meer zijn dan euro 214.285,- en de totale kosten mogen niet meer zijn dan euro 240.000,-.

Daarnaast dient u alles boven de 50% van de waarde van de woning af te dekken door middel van een spaarverzekering of levensverzekering. Ook moet u er voor instaan dat u alles er aan doet om de restschuld te beperken. Als achteraf blijkt dat u dit niet heeft gedaan kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen beslissen om u aansprakelijk te stellen voor het verlies en zal dus alsnog het bedrag bij u gaan verhalen.

De aflossingsvrije hypotheek is een veelgebruikte hypotheek vorm in Nederland. Deze hypotheek heeft deze populariteit voornamelijk te danken aan het feit dat het de goedkoopste hypotheek vorm is. De reden dat deze hypotheek zo goedkoop is heeft te maken met het feit dat er bij deze hypotheekvorm enkel hypotheek rente betaald wordt en dat er geen vorm van aflossing tegen over staat. Dit laatste is echter alleen het geval wanneer er sprake is van een 100% aflossingevrije hypotheek. Meestal is er een gecombineerde hypotheek vorm afgesloten , een stukje aflossen maar een groot deel ook niet . Tot dusver lijkt deze hypotheekvorm een perfecte vorm van lenen want je financiert immers je huis maar je betaald dat geld nooit terug.

aflossingsvrije hypotheek

De reden dat banken dit toestaan is omdat er voor hun niet meer of minder risico bij komt kijken. Ze hebben namelijk altijd de waarde van de woning die tegen over het geleende bedrag staat.Bij verkoop van de woning krijgen ze dus altijd het geld terug,. daarnaast hebben ze ook nog eens zo lang de schuld niet afgelost is de rente inkomsten. Geen problemen voor de bank dus. Maar heeft u ook zoveel voordeel bij deze hypotheek vorm. Nee, meestal niet ! Rente betalen over een hypotheek schuld is in nederland aftrekbaar van de belasting. in de praktijk betekend dit ( afhankelijk van uw inkomen ) dat deze lasten 30 / 40 / 50 % lager uitkomen omdat de belasting fors meebetaald aan uw hypotheek. en omdat het een aflossingsvrije hypotheek betreft daalt de schuld niet en blijft u optimaal profiteren van deze regeling.

Echter is het zo dat tegenwoordig de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is van de belasting. Na deze 30 jaar is de bruto rente de daadwerkelijke rente , geen voordeel meer van de belasting .Bij mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten kan dit voor problemen zorgen na 30 jaar. De schuld is immers nog even hoog maar nu drukken de rente lasten veel zwaarder dan daarvoor. Daarnaast is het ook zo dat veel mensen op een leeftijd komen dat ze minder gaan werken of zelfs met pensioen gaan waardoor er ook nog eens minder inkomen is en de rente dus nog zwaarder gaat wegen. de vraag blijft dus  is een aflossingsvrije hypotheek voor u een voordeel of ook die valkuil.

WOZ waarde opvragenWOZ is de afkorting van Wet Waardering Onroerende zaken. Indien u huiseigenaar bent, dan is de WOZ waarde opvragen voor u belangrijk, omdat hierop een aantal belastingen en heffingen worden gebaseerd. Huurt u een woning, dan is de waarde niet direct van belang voor u. Echter zijn er plannen om in 2016 de huurprijs van een woning te baseren op deze waarde van die woning, namelijk 4,5% van de WOZ-waarde als maximale huur. Goedkeuring van deze plannen door de Eerste en Tweede kamer laat echter nog op zich wachten.

De WOZ waarde van uw woning is feitelijk de geschatte waarde van uw woning ten tijde van de jaarlijkse waardepeildatum. De waarde geldt per 1 januari een jaar eerder, dus de waardepeildatum van uw huis in 2016 is 1 januari 2015. Elk jaar zo rond januari/februari ontvangt u als huiseigenaar een WOZ-beschikking, welke door de gemeente is opgesteld. Indien u deze niet meer voorhanden heeft kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw gemeente. De gemeente baseert de geschatte waarde van uw woning op oppervlakte, ligging en kenmerken binnen en buiten de woning.

Controleer de bepaling van de WOZ waarde van uw woning

De WOZ waarde opvragen is van belang omdat hierop verschillende heffingen en belastingen worden gebaseerd. Tevens wordt de WOZ waarde gebruikt om de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting, watersysteemheffing, eigenwoning-fortrait en de erf- of schenkbelasting te berekenen. Hoe hoger de WOZ waarde van uw huis, hoe meer belasting u dient te betalen. Vanzelfsprekend is het daarom van belang dat u de bepaling van de WOZ waarde van uw woning goed controleert. Indien deze niet juist is berekend door uw gemeente, wat geregeld voorkomt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële situatie met betrekking tot heffingen en belastingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u teveel betaalt op basis van een onjuiste bepaling van de WOZ waarde van uw woning. U krijgt de WOZ waarde bepaling van uw gemeente. Bent u die kwijt, dan kunt u de WOZ waarde opvragen op andere wijzen. Daarover leest u onderaan deze pagina meer.

WOZ waarde kan per jaar verschillen

Uw gemeente taxeert een aantal woningen binnen een bepaalde postcodegebied en alle vergelijkbare woningen ontvangen dezelfde WOW waarde als die van de getaxeerde woningen. Elk jaar rond januari/februari ontvangt u van uw gemeente de WOZ beschikking, welke bestaat uit de berekening van de WOZ waarde en het taxatierapport. Afhankelijk van de woningmarkt kan de waarde per jaar verschillen. Als de prijzen van huizen dalen, dan daalt tevens de WOZ waarde.

Hoe hoger de WOZ waarde van uw huis, des te meer belasting u betaalt. De WOZ beschikking die u van de gemeente ontvangt dient u goed te bewaren. U heeft de WOZ waarde namelijk nodig wanneer u aangifte doet bij de belastingdienst, naast een aantal andere zaken. U kan de WOZ waarde terugvinden in uw eigen administratie. U krijgt van de gemeente jaarlijks een taxatierapport en de WOZ beschikking.

Indien u deze kwijt bent, niet heeft ontvangen door bijvoorbeeld verhuizing of niet meer voorhanden heeft dan kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw eigen gemeente, doorgaans met uw DigiD. Of u kunt inloggen bij MijnOverheid.nl en daar de WOZ waarde opvragen. Een global overzicht van de huidige WOZ waarde kunt u tevens opvragen bij het kadaster. U betaalt hier €14,95 om een Koopsom Datum en WOZ overzicht van uw woning op te vragen. Na uw betaling ontvangt u per e-mail direct de meest actuele gegevens.

Bezwaar indienen

Het kan zijn dat u vindt dat uw de WOZ waarde van uw huis te hoog is gewaardeerd, waardoor u onterecht te zwaar wordt belast. In dat geval kan u bezwaar aantekenen. De gegevens van het kadaster heeft u in dat geval nodig. Indien de gemeente uw bezwaar afwijst, dan blijft uw WOZ waarde gelijk. Wanneer het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, dan wordt de WOZ waarde van uw woning bijgesteld.

U kan een globaal overzicht van uw huidige WOZ waarde opvragen met de Woningwaardecalculator van het kadaster. Deze WOZ waarde kunt u vergelijken met de WOZ waarde in de ontvangen beschikking. De Woningwaardecalculator geeft u een indicatie op basis van prijsontwikkelingen van woningen in uw provincie.

Tevens kunt u de WOZ waarde van huis vergelijken met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dit kunt u doen met de Koopsominformatie van het Kadaster. Dit geeft u een nauwkeuriger beeld dan de Woningwaardecalculator. Voor €24,95 kunt u tevens een uitgebreid taxatierapport opvragen bij kadasterdata.nl. U ontvangt hierbij tevens een model bezwaarbrief waarmee u bezwaar kan indienen.

gedragscode hypothecaire leningenIn dit artikel gaan we verder in op de vernieuwde gedragscode hypothecaire leningen, waarin we de regels verscherpt worden voor hypothecaire leningen. De afgelopen jaren zijn er namelijk veel problemen opgetreden in de hypothekenmarkt, en de AFM wil dit tegengaan. De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, wil strengere regels voor het afsluiten van hypotheken en is al geruime tijd bezig met het aanscherpen van deze regels. Er is een einde gekomen aan de tijd dat mensen top hypotheken af kunnen sluiten, waarbij het leenbedrag vele malen hoger ligt dan het jaarinkomen van de consument die de hypotheek af heeft gesloten.

Financiële problemen voor de vernieuwde Gedragscode Hypothecaire Leningen

In veel gevallen zijn er in het verleden zelfs hypotheken afgesloten die veel hoger ligt dan de waarde van het huis waarvoor de hypotheek is afgesloten. Nu de waarde van de huizen flink aan het dalen is zitten veel mensen met een groot probleem omdat ze bij de verkoop van hun huis dikwijls met een restschuld blijven zitten. De AMF ziet nu strenger toe op de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt afgesloten en op de hoogte van de hypotheken. Deze voorwaarden staan allemaal in de Gedragscode Hypothecaire Leningen. De AMF is daarom reeds een onderzoek gestart samen met De Nederlandse Bank om te kijken wat de regels zijn waaraan hypotheken momenteel zijn gebonden en of mensen niet een te hoge hypotheek afsluiten.

Langer op de blaren zitten?

Wat de AFM ook tegenstaat is dat veel mensen een hypotheek afsluiten die aflossingsvrij is waardoor mensen een langere tijd met hun schuld blijven zitten. Bij een aflossingsvrije hypotheek lossen mensen de rente op hun hypothecaire lening af, maar doen geen aflossingen op hun geleende bedrag. Voor het aflossen van het eindbedrag sluiten huizenbezitters vaak een beleggingsverzekering af.

In tijden van recessie gaat het niet goed met de beleggingen en bestaat het risico dat aan het einde van de looptijd niet genoeg rendement is behaald uit de beleggingsverzekering waardoor dit bedrag niet het leenbedrag dekt. Mensen kunnen hierdoor in grote financiële problemen komen.

Bij een aflossingsvrije hypothecaire lening lost de geldnemer gedurende de looptijd van de lening niet af. Hierdoor blijft de hoofdsom van de lening gelijk en blijft de hypotheekrente-aftrek maximaal. De geldnemer betaalt ook geen premies voor een verzekering om aan het einde van de looptijd de hypothecaire geldlening mee af te lossen. Vaak wordt een aflossingsvrij deel gesloten in combinatie met een andere aflossingsvorm. Aflossingsvrij houdt niet in dat er nooit hoeft te worden afgelost. Dit gebeurt vaak door:

• verkoop van de woning
• overlijden van de geldnemer
• het aanwenden van een reeds bestaande effectenportefeuille die voldoende waarde bezit om de lening mee af te lossen.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek:

• De rente-aftrek is gedurende de hele looptijd maximaal;

• De geldnemer is niet gebonden aan de voorwaarden die gelden bij constructies met gemengde verzekeringen;

• De (consumptieve) bestedingsruimte van de geldnemer is gedurende de looptijd groter (in geval van aflossing bij verkoop van de woning).

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek:

• Er wordt in totaal veel meer rente betaald: er wordt immers niet afgelost;

• De geldnemer zal nooit een huis krijgen dat geheel vrij is van hypotheek (in geval van aflossing bij verkoop van de woning of bij overlijden van de geldnemer);

• De geldnemer loopt het risico dat hij door waardedaling van de woning, ook na verkoop, met een restant-schuld blijf zitten

Wat is de belastingteruggave hypotheek?

belastingteruggave hypotheek

Voorlopige Teruggaaf (VT) is de maandelijkse teruggaaf van de belastingdienst. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt belasting in op uw loon, uitkering of pensioen. In sommige gevallen houdt uw werkgever meer belasting in dan op grond van uw persoonlijke situatie zou moeten. U betaalt bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting wanneer u recht heeft op bepaalde heffingskortingen of aftrekposten. U kunt het te veel betaalde bedrag achteraf terugkrijgen van de belastingdienst, maar u kunt er ook voor kiezen om elke maand een deel terug te krijgen via de voorlopige teruggaaf. Heeft u bijvoorbeeld een eigen huis met hypotheek of is uw partner kostwinnaar, dan heeft u recht op een voorlopige teruggaaf.

Is de hypotheekrente aftrekbaar?

De hypotheekrente is in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In hoeverre de hypotheekrente aftrekbaar is, hangt af van waarvoor u het geleende bedrag gebruikt:

 • voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning: de hypotheekrente is volledig aftrekbaar, maar maximaal 30 jaar;
  voor andere doeleinden: de hypotheekrente is niet aftrekbaar.
 • In het eerste geval dient het te gaan om een woning die als hoofdverblijf dient.
 • In het laatste geval kunt u een bedrag ter grootte van de hypotheek in mindering brengen op uw vermogen dat in box 3 belast wordt. U leest hier verderop meer over, bij het onderdeel Beleggingsrekening.

uitzondering Als u de hypotheek heeft afgesloten voor 1 januari 2006 kunt u de rente toch aftrekken ook al heeft u de hypotheek niet gebruikt voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van uw woning.

De hypotheekrente voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning is vanaf 1 januari 2010 gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar:

 • de periode gaat in op het moment dat u over het geld van de hypotheek kunt beschikken. Meestal zal dat de passeer-datum van de hypotheekakte zijn.
 • voor bestaande hypotheken gaat de termijn in op 1 januari 2010;
 • als u de hypotheek verhoogt, gaat voor dat gedeelte weer een periode van 30 jaar in;
 • als u een nieuwe woning koopt, loopt de periode door;
 • als u de hypotheek tussentijds gedeeltelijk aflost, loopt de termijn voor een bedrag van de oorspronkelijke hypotheek door;
 • als u de hypotheek geheel aflost, stopt de periode van 30 jaar.

Vergelijking van geldverstrekkers op hypotheekrente.

Een vergelijking maken van hypotheken op rente van alle (50) geldverstrekkers kan via de website.

Wat is een lineaire hypotheek?

Tegenover de annuïteitenhypotheek staat de lineaire hypotheek. Het woord lineair geeft eigenlijk al aan waar het bij deze hypotheekvorm om gaat, Bij deze hypotheek wordt de geldlening gelijkmatig afgelost, waarbij de maandelijkse termijnen bestaan uit een aflossingsdeel en een rentedeel. U betaalt dus de rente over uw hypotheekbedrag en lost tegelijkertijd een deel van de hoofdsom af. Dit heeft als voordeel dat uw maandlasten, ook bij een eventuele (lichte) rentestijging , geleidelijk lager worden. Er is echter ook een nadeel want uw belastingvoordeel wordt geleidelijk aan minder. Uw leenbedrag wordt immers steeds lager vanwege uw maandelijkse aflossingen. U betaalt jaarlijks een steeds lager bedrag aan rente en kunt dus ook steeds maar een lager bedrag van de belasting aftrekken. Hoewel uw belastingvoordeel lager wordt is een lineaire hypotheek uiteindelijk wel een voordelige hypotheekvorm omdat u hiervoor aan het einde van de rit het minste betaalt.

De lineaire hypotheek is een lening waarbij periodiek, bijvoorbeeld elk jaar of elke maand, eenzelfde bedrag wordt afgelost. Dit gebeurt net zo lang totdat het gehele bedrag – ofwel de hypotheek – is terugbetaald. De looptijd van een hypothecaire lening is vaak erg lang, +/- 25 of 30 jaar. Naast de aflossing betaal je ook nog rente.

Rente op hypotheek.

Stel u heeft een hypothecaire lening afgesloten van €270.000,-. De looptijd van de hypotheek is 30 jaar en de rente is 8% per jaar. De aflossing en de rente betaalt u aan het einde van elk jaar. Aan het einde van het 1ste jaar moet u €270.000,- : 30 = €9000,- aflossing betalen. Hiermee koopt u als het ware de hypotheek af. De hypotheekrente over het eerste jaar is 8% van 270.000,- = €21.600,-. In totaal moet er voor de hypotheek dus in het eerste jaar €30.600,- betaald worden.

Aan het einde van het tweede jaar van de hypothecaire lening moet je weer €9000,- aflossing betalen. De rente is nu lager, omdat je het jaar ervoor hebt afgelost en de schuld aan het begin van het tweede jaar nog €21.600,- is. De hypotheekrente aan het einde van het tweede jaar is dan 8% van €261.000,- = €20.880,-. In totaal moet voor de hypotheek nu betaald worden: €29.880,-.

Het voordeel van een lineaire hypotheek.

Een van de grote voordelen van een hypothecaire lening is dat de betaalde rente op de hypotheek aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Dat is de belasting die je moet betalen over alles wat je in een jaar verdient. Voor de berekening van de inkomstenbelasting wordt het inkomen dus lager door de betaalde rente. Dat kan 40 tot 60% belasting schelen. Het percentage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, hoe hoger het inkomen hoe hoger het belastingpercentage. Overigens is de rente van een persoonlijke lening ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.